Skip to main content

Eftersom FN:s World Food Programme (WFP) inte har någon oberoende finansieringskälla måste alla donationer, antingen i form av kontanter eller livsmedelsdistributioner, åtföljas av de pengar som behövs för att flytta, hantera och överse WFP: s livsmedelsassistans. WFP:s finansiering kommer från: 

Regeringar

Regeringar är WFP:s främsta finansieringskälla. Organisationen får ingen andel av regeringars stående bidrag till FN. I genomsnitt står 60 regeringar för kostnaderna av WFP:s humanitära projekt och utvecklingsprojekt. Allt statligt stöd till WFP ges på en frivillig basis.  

Företag

Enskilda företag kan bidra med viktiga donationer som stärker den internationella kampen mot hunger. Företagsdonationer i form av pengar, produkter eller tjänster kan hjälpa till att frigöra knappa resurser vilket hjälper WFP att mätta fler hungriga människor. Företagen gör i sin tur sina anställda, kunder och andra intressenter delaktiga i ett viktigt, livräddande uppdrag.  

De senaste donationerna från privata och ideella institutioner har omfattat bistånd till flera katastrofinsatser, expertis för att förbättra WFP:s logistik- och insamlingsförmåga samt bidrag till skolmåltider.  Läs mer.

Enskilda personer

Enskilda personer kan göra skillnad för utsatta människor i världen som lider av hunger. En privat donation kan ge:  

  • Matransoner i katastroflägen
  • Specialmat till hungriga barn i skolor .  
  • Livsmedelsincitament för att uppmuntra fattiga familjer att låta sina döttrar gå i  skolan.
  • Livsmedel som betalning till människor för att  bygga upp skolor, vägar och annan infrastruktur i kölvattnet av konflikter och extremväder. 

Enskilda personer kan också stödja WFP:s arbete på andra sätt.  Läs mer