Skip to main content

Vad är flexibla bidrag?

Flexibla bidrag, som ibland också kallas för kärnstöd och multilateralt stöd, är icke-öronmärkta bidrag som tillåter World Food Programme att besluta om vilka landskontor eller insatser bidragen ska gå till. Givare ger alltså stöd till WFP, som i sin tur fördelar stödet mellan länder och insatser.

 

Varför är flexibla bidrag viktiga?

Flexibla bidrag är avgörande för vår beredskap vid nödsituationer och under utdragna humanitära kriser. Flexibla medel ger WFP den största möjliga flexibiliteten och förutsägbarheten för att kunna mobilisera våra resurser snabbt, agera under bortglömda kriser och stärka våra insatser för att stödja världens mest utsatta människor. Med flexibla medel kan WFP agera när behov uppstår istället för att invänta specifika ansökningar om stöd.

 

Use of Flexible (former Multilateral) and Immediate Response Account Funding -2019

Use of Flexible (former Multilateral) and Immediate Response Account Funding - 2018

Use of Flexible (former Multilateral) and Immediate Response Account Funding - 2017

View the historical funding for flexible contributions

Multilateral Contributions

Donors US$
Andorra 23,866
Australia 28,919,330
Belgium 18,254,169
Bulgaria 102,620
Canada 2,780
Chile 20,000
Cyprus 24,272
Denmark 29,388,148
Estonia 119,474
Finland 9,708,738
France 2,389,486
Faroe Islands (Associate Member) 230,943
Germany 45,428,130
Iceland 388,833
Ireland 20,310,633
Israel 20,000
Kazakhstan 7,000
Republic of Korea 4,571,900
Liechtenstein 112,360
Luxembourg 594,530
Monaco 12,136
Netherlands 40,909,091
Norway 94,106,576
New Zealand 6,288,142
Portugal 10,000
Slovakia 15,000
Sweden 96,446,701
Switzerland 8,671,742
United Kingdom 51,748,252
WPD 19,987,845
All Donors in 2021 as at 9/1/21 478,812,697

Multilateral Allocations

Allocations US$
Afghanistan 22,688,726
Algeria 3,225,312
Angola 319,500
Armenia 1,229,853
Bangladesh 654,561
Benin 15,202
Bolivia (Plurinational State of) 1,171,500
Burkina Faso 16,922,812
Burundi 9,798,000
Cameroon 4,828,773
Central African Republic 9,590,225
Chad 6,442,407
Colombia 4,193,389
Congo 2,514,474
Democratic Republic of the Congo 13,694,535
Côte d'Ivoire 532,500
Cuba 427,948
Egypt 4,668,073
El Salvador 2,023,500
Eswatini 2,587,945
Ethiopia 15,710,450
Ghana 1,371,150
Guatemala 3,067,373
Guinea 3,536,538
Guinea-Bissau 1,171,500
Honduras 3,946,491
India 10,650
Indonesia 305,521
Iran (Islamic Republic of) 15,382
Iraq 177,475
Jordan 2,291,527
Kenya 2,243,955
Kyrgyzstan 63,900
Lao People's Democratic Republic 1,512,300
Lebanon 312,098
Lesotho 1,027,725
Liberia 228,466
Libya 1,597,500
Madagascar 13,482,188
Malawi 1,304,625
Mali 4,616,707
Mauritania 700,988
Mozambique 13,525,500
Namibia 1,065,000
Nicaragua 852,000
Niger 10,756,500
Nigeria 15,984,437
Palestine 3,648,982
Pakistan 179,615
Peru 348,359
Philippines 1,083,169
Rwanda 958,500
Sao Tome and Principe 161,859
Senegal 2,504,150
Sierra Leone 3,592,999
Somalia 4,260,000
South Sudan 22,332,239
Sudan 1,160,431
Syrian Arab Republic 24,896,389
Tajikistan 8,616
United Republic of Tanzania 4,286,625
Togo 348,854
Turkey 60,063
Uganda 13,262,440
Zimbabwe 12,247,500
All Allocations in 2021 as at 9/1/21 303,747,971