Skip to main content

Vad är flexibla bidrag?

Flexibla bidrag, som ibland också kallas för kärnstöd och multilateralt stöd, är icke-öronmärkta bidrag som tillåter World Food Programme att besluta om vilka landskontor eller insatser bidragen ska gå till. Givare ger alltså stöd till WFP, som i sin tur fördelar stödet mellan länder och insatser.

 

Varför är flexibla bidrag viktiga?

Flexibla bidrag är avgörande för vår beredskap vid nödsituationer och under utdragna humanitära kriser. Flexibla medel ger WFP den största möjliga flexibiliteten och förutsägbarheten för att kunna mobilisera våra resurser snabbt, agera under bortglömda kriser och stärka våra insatser för att stödja världens mest utsatta människor. Med flexibla medel kan WFP agera när behov uppstår istället för att invänta specifika ansökningar om stöd.

 

Use of Flexible (former Multilateral) and Immediate Response Account Funding -2019

Use of Flexible (former Multilateral) and Immediate Response Account Funding - 2018

Use of Flexible (former Multilateral) and Immediate Response Account Funding - 2017

View the historical funding for flexible contributions

Multilateral Contributions

Donors US$
Cyprus 24,272
Denmark 29,388,148
Estonia 119,474
Finland 9,708,738
Faroe Islands (Associate Member) 230,943
Germany 33,321,593
Iceland 388,833
Ireland 20,310,633
Republic of Korea 100,000
Liechtenstein 112,360
Monaco 12,136
Netherlands 40,909,091
Norway 94,106,576
New Zealand 4,098,361
Sweden 96,446,701
WPD 2,347,340
All Donors in 2021 as at 01/04/2021 331,625,197

Multilateral Allocations

Allocations US$
Afghanistan 15,016,500
Algeria 1,065,000
Armenia 1,065,000
Bangladesh 1,597,500
Bolivia (Plurinational State of) 1,171,500
Burkina Faso 11,182,500
Burundi 9,798,000
Cameroon 2,662,500
Central African Republic 6,390,000
Chad 4,473,000
Colombia 2,063,389
Congo 2,556,000
Democratic Republic of the Congo 13,738,500
Côte d'Ivoire 532,500
Egypt 2,130,000
El Salvador 2,023,500
Eswatini 2,449,500
Ethiopia 10,650,878
Ghana 1,331,250
Guatemala 2,063,132
Guinea 2,662,500
Guinea-Bissau 1,171,500
Honduras 3,090,698
Kenya 412,155
Lao People's Democratic Republic 1,512,300
Lesotho 958,500
Liberia 220,316
Libya 1,597,500
Madagascar 6,543,653
Malawi 1,198,125
Mali 1,065,000
Mozambique 8,307,000
Namibia 1,065,000
Nicaragua 319,500
Niger 7,455,000
Nigeria 10,650,000
Palestine 3,301,500
Pakistan 1,042,208
Peru 1,065,000
Philippines 745,500
Sao Tome and Principe 159,750
Senegal 2,130,000
Sierra Leone 2,130,000
South Sudan 10,650,000
Syrian Arab Republic 15,442,500
United Republic of Tanzania 4,047,000
Togo 319,500
Uganda 9,478,500
Zimbabwe 12,247,500
All Allocations in 2021 as at 01/04/2021 204,947,854