Skip to main content

Vad är flexibla bidrag?

Flexibla bidrag, som ibland också kallas för kärnstöd och multilateralt stöd, är icke-öronmärkta bidrag som tillåter World Food Programme att besluta om vilka landskontor eller insatser bidragen ska gå till. Givare ger alltså stöd till WFP, som i sin tur fördelar stödet mellan länder och insatser.

 

Varför är flexibla bidrag viktiga?

Flexibla bidrag är avgörande för vår beredskap vid nödsituationer och under utdragna humanitära kriser. Flexibla medel ger WFP den största möjliga flexibiliteten och förutsägbarheten för att kunna mobilisera våra resurser snabbt, agera under bortglömda kriser och stärka våra insatser för att stödja världens mest utsatta människor. Med flexibla medel kan WFP agera när behov uppstår istället för att invänta specifika ansökningar om stöd.

 

Use of Flexible (former Multilateral) and Immediate Response Account Funding -2019

Use of Flexible (former Multilateral) and Immediate Response Account Funding - 2018

Use of Flexible (former Multilateral) and Immediate Response Account Funding - 2017

View the historical funding for flexible contributions

Multilateral Contributions

Donors US$
Andorra 23,866
Australia 28,919,330
Belgium 18,350,191
Bulgaria 102,620
Canada 19,595,256
China 300,000
Chile 20,000
Cyprus 24,272
Denmark 29,388,148
Estonia 119,474
Finland 9,708,738
France 2,389,486
Faroe Islands (Associate Member) 230,943
Germany 70,648,314
Hungary 20,000
Iceland 388,833
Ireland 20,310,633
Israel 20,000
Kazakhstan 7,000
Republic of Korea 4,571,900
Liechtenstein 112,360
Lithuania 116,279
Luxembourg 594,530
Monaco 12,136
Netherlands 40,909,091
Norway 96,317,009
New Zealand 6,288,142
Portugal 10,000
Slovakia 15,000
Spain 584,727
Sweden 96,446,701
Switzerland 15,158,229
United Kingdom 51,748,252
United States of America 14,500,000
WPD 30,249,371
All Donors in 2021 as at 1/1/22 558,200,831

Multilateral Allocations

Allocations US$
Afghanistan 22,688,726
Algeria 3,225,312
Angola 1,944,584
Armenia 1,229,853
Bangladesh 654,561
Bolivia (Plurinational State of) 1,233,109
Burkina Faso 20,330,812
Burundi 9,798,000
Cameroon 5,893,773
Central African Republic 10,442,225
Chad 10,276,407
Colombia 5,351,099
Congo 3,114,209
Democratic Republic of the Congo 14,404,271
Côte d'Ivoire 532,500
Cuba 427,948
Dominican Republic 177,107
Egypt 4,668,073
El Salvador 2,239,426
Eswatini 3,142,681
Ethiopia 19,970,450
Ghana 1,371,150
Guatemala 3,493,492
Guinea 3,551,740
Guinea-Bissau 1,171,500
Honduras 3,977,680
India 10,650
Indonesia 305,521
Iran (Islamic Republic of) 15,382
Iraq 177,475
Jordan 4,634,527
Kenya 4,267,455
Kyrgyz Republic 862,650
Lao People's Democratic Republic 1,512,300
Lebanon 312,098
Lesotho 1,532,338
Liberia 228,466
Libya 2,662,500
Madagascar 17,096,372
Malawi 2,852,310
Mali 3,995,661
Mauritania 700,988
Mozambique 14,181,356
Namibia 1,673,641
Nepal 958,500
Nicaragua 885,554
Niger 11,821,500
Nigeria 15,984,437
Palestine 3,648,982
Pakistan 179,615
Peru 376,203
Philippines 1,083,169
Rwanda 958,500
Sao Tome and Principe 175,362
Senegal 2,504,150
Sierra Leone 3,592,999
Somalia 4,260,000
South Sudan 24,249,239
Sudan 15,005,431
Syrian Arab Republic 27,434,378
Tajikistan 8,616
United Republic of Tanzania 5,963,649
Togo 361,634
Tunisia 266,250
Turkey 60,063
Uganda 13,262,440
Yemen 861,093
Zambia 529,293
Zimbabwe 12,944,908
All Allocations in 2021 as at 1/1/22 359,708,341