Skip to main content

FN:s World Food Programme och Sverige

Sverige är en av WFP:s viktigaste strategiska partners som bidrar med tillförlitlig och flexibel finansiering samt ett aktivt deltagande i policydiskussioner om WFP:s operativa inriktning. Under de senaste 11 åren har Sverige varit WFP:s största flexibla givare och är en stark förespråkare för ett gott humanitärt partnerskap. De flexibla donationerna ger WFP flexibilitet för att kunna tillhandahålla livsavgörande humanitär assistans under bortglömda kriser, utföra snabba insatser efter kriser och förbättra arbetet för att nå de mest utsatta människorna i världen.

Det nordiska kontoret

FN:s World Food Programmes nordiska kontor i Köpenhamn mobiliserar stöd för att nå en värld med ingen hunger.