Skip to main content

Hungersnöd är aldrig oundvikligt - med ordentlig planering och samordning kan det förhindras och miljontals liv kan räddas.

Hungersnöd deklareras när undernäring är utbredd och människor har börjat dö av svält till följd av brist på tillgång till näringsrik mat. Ojämlikhet är en viktig faktor, särskilt då låga inkomster gör att överkomliga livsmedel är utanför räckhåll för miljoner människor.

År 2023 befinner sig 40.4 miljoner människor i 51 länder i en akut nivå av otrygg livsmedelsförsörjning, endast ett steg bort från vad som betecknas som svält. Det största hotet finns för närvarande i Jemenoch Sydsudan. Bland de mest utsatta grupperna finns internflyktingar och flyktingar som fastnat mellan hungerns frontlinjer, varav många är helt beroende av livsmedelsassistans för att överleva.

Bland de främsta drivkrafterna bakom hungersnöd är konflikt och klimatchocker. FN:s livsmedelsprogram (WFP) menar att utan ett slut på krig och utan resurser för att ta itu med effekterna av klimatförändringar, kommer utmaningen att avskaffa global hunger förbli utom räckhåll. COVID-19-pandemin har förvärrat dessa hot och leder tillsammans med ekonomisk nedgång till allvarliga störningar i livsmedelsproduktion och försörjning samt ökad arbetslöshet.

WFP har varit i spetsen för att tackla global hunger sedan organisationen grundades för nästan 60 år sedan. Under dessa sex decennier har vi lett eller deltagit i dussintals operationer mot hungersnöd och räddat miljontals liv. Vi har också förhindrat svält, till exempel i det krigshärjade Jemen, där en massiv utökning av WFP-insatser förde landet tillbaka från randen till svält 2018.

Idag fortsätter WFP:s livsmedelsassistans att vara en livlina för miljontals människor. Vi kombinerar närvaro på fältet, innovation och teknik för att identifiera, förutse, agera och varna världen för hotet om hungersnöd.

WFP:s operativa fotavtryck och logistiska expertis ligger till grund för vår nyckelroll i humanitära partnerskap, till exempel Famine Early Warning Systems Network, som snabbt utvärderar och agerar på potentiella hungerkriser. Vår Hunger Map Live spårar och förutspår områden och samhällen i fara, medan Emergency Service Marketplace distribuerar livsnödvändiga leveranser när normala kanaler störs.

Genom dessa insatser, med stöd från våra givare och i partnerskap med andra humanitära organisationer, kan vi sätta stopp för hungern och förhindra katastrofer i samhällen som står på randen till svält.