Skip to main content

FN:s World Food Programme (WFP) har sedan länge samarbetat med olika tankesmedjor och forskningsinstitut som har expertkunskap inom en rad olika områden.

Organisationer som arbetar med krishanteringsberedskap, nutrition, livsmedelsförsörjning, skyddsnät, livsmedelsförsörjning, leveranskedjor, logistik, samt folkhälsa och jordbruksutveckling bidrar med sina unika kunskaper till det internationella arbetet för att avskaffa hunger. Flera av dessa samarbeten fokuserar på forskning som är specifik för ett visst geografiskt område.

Samarbetet med olika specialister skapar en unik plattform där WFP kan införskaffa kunskaper om, samt tillämpa den senaste forskningen kring humanitära- och utvecklingsutmaningar. Speciellt den forskning som görs på tidig varningsinformation. De analyser och verktyg som organisationerna delar med sig av kan omedelbart främja WFP:s krishantering. Den starka närvaron i fält och samhällskontakten som WFP har gör det också möjligt för forskare att få tillträde till insatser på plats.

Resultaten från den forskning som sker tack var de här samarbetena hjälper till att sätta hunger och nutritionsproblem på den globala agendan genom att ge information till policyutformare på både global, nationell och regional nivå. Forskningsresultaten främjar påverkansarbete, underlättar evidensbaserad policyutformning och vägleder planeringen av insatser inom allt från klimatförändringar till uppbyggandet av motståndskraft.

Ungefär 16% av WFP:s samarbeten sker med akademin och olika tankesmedjor. Exempel på organisationer som WFP samarbetar med är the International Food Policy Research Institute (IFPRI), the Swiss Federal Institute of Technology, the European Centre for Mid-Range Weather Forecasts (ECMWF), Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) och USA:s Federala Myndighet för Luft- och Rymdfart (NASA).