Skip to main content
  • 123 länder & territorier arbetar WFP i
  • 8/10 livsmedelskriser i stor skala drivs av konflikt
  • 77% WFP-personal rekryteras lokalt

Under 2019 stöttade WFP 97 miljoner människor – det största antalet sedan 2012 – i 88 länder.