Skip to main content

Årtionden av innovativa humanitära insatser har format World Food Programme (WFP) och dess kollektiva tankesätt och odlat den uthållighet, uppfinningsrikedom och problemlösning som nu driver dess digitala omvandling.

Med innovation och teknik gör WFP nödåtgärder snabbare, samt ökar assistansen och ger egenmakt och valfrihet för människor i nöd. Ingenstans är detta krav starkare än på det humanitära området, där sparade pengar så ofta kan innebära räddade liv.  

Läs årsrapporten för 2022 för WFPs Innovation Accelerator för ytterligare fördjupning. 

För WFP är det så här innovation och digital transformation ser ut:

 

•  Det stärker möjligheten att övervaka livsmedelsförsörjningen i sårbara svåråtkomliga samhällen i realtid, även på tusentals mils avstånd;

 

•  Det ger valfrihet och handlingsfrihet till människorna som WFP arbetar för genom att stödja dem genom säkra digitala finansieringsverktyg;

 

• Det tillhandahåller en rekordstor mängd hjälp till människor i nöd, oavsett hinder i vår leveranskedja, genom kraften i data;

 

• Det tillåter att odla mat var som helst genom lokalt anpassningsbara och prisvärda hydroponiska lösningar, med 75 % mindre utrymme och upp till 90 % mindre vatten;

 

• Det låter oss förutse humanitära behov mer exakt än någonsin tidigare för att säkerställa snabbare och mer målinriktad assistans;
 

• Det möjliggör digital utbildning till unga flyktingar och andra ungdomar i riskzonen att finna sin väg ut ur hunger och fattigdom mot en framtid med sysselsättning;

 

• Det ger möjlighet att skicka ut drönare för att utföra fjärranalys för att bedöma skador efter katastrofer;

 

• Det låter oss utrusta amfibiska terrängfordon med självkörande robotteknik, så att WFP kan ge assistans till även den farligaste sista milen;

 

Det finns många fler sätt som tekniken hjälper till i WFP:s kamp mot hunger, inklusive genom att optimera tillgången till skolmåltider och utbildning för småbrukare genom lättanvända appar eller genom att förbättra nödåtgärder genom att använda chatbots för tvåvägskommunikation med människor som drabbats av kris.  

För att utnyttja teknik, innovation och data till sin fulla potential främjar WFP strategiska partnerskap med företag och organisationer som tillhandahåller pro bono-tillgång till programvara, produkter och yrkesfärdigheter av branschstandard.

Användning av ny teknik måste ske på ett ansvarsfullt sätt och digitala lösningar måste bygga på humanitära principer för att inte göra någon skada, vilket innebär att man undviker att utsätta människor för ytterligare risker genom våra åtgärder.

WFP's innovation och design/användning av digitala verktyg styrs av de fem kärnvärden som styr vår verksamhet över hela världen:  

• Med integritet prioriterar WFP säkerheten och integriteten för de personer som vi arbetar för och utövar due diligence med potentiella givare;

• Genom att samarbeta mellan avdelningar, mellan discipliner och genom partnerskap driver WFP på för att uppnå mer med data och digital teknik. 

• WFP nöjer sig aldrig med "business as usual" och använder innovatin för att minska hungern.

• WFP:s medmänsklighet driver oss till att utveckla lösningar med en hållbar inverkan på människors liv. 

• Med ett inkluderande tänkesätt välkomnar WFP de människor som vi arbetar för som jämlika deltagare i det digitala landskapet som hjälper till att bana väg för noll hunger. 
 

Drivet av dessa värderingar har innovation och teknik tjänat som stora möjliggörare av humanism, utan vilken Nobels fredspris 2020, som tilldelades WFP för att ha använt mat som en väg till fred, inte skulle ha varit möjligt. 

WFP stimulerar innovativt tänkande via WFP Innovation Accelerator i München, Tyskland.  

I samband med framgången för WFP:s första insamlingsapp, ShareTheMeal, grundades WFP Innovation Accelerator 2015 för att proaktivt anskaffa, stödja och utöka lösningar med hög potential för att minska den globala hungern och arbeta mot de Globala Målen. Vi utnyttjar expertis och strategier från den privata sektorns teknikledare och nystartade entreprenörer för att förbättra humanitära interventionsprojekt genom att koppla dem till WFP's 21 000 anställda över hela världen och globala insatser i över 120 länder och territorier. 

WFP's Accelerator delar också sina lärdomar med olika aktörer i FN:s innovationsekosystem, som co-lead för FN:s innovationsnätverk och med olika icke-statliga organisationer och innovationsenheter inom den privata sektorn genom sitt program för acceleration av de Globala Målen. 

WFP Innovation Accelerator har hittills stöttat mer än 125 projekt, med 22 innovationer som utökats till global nivå för att uppnå betydande inverkan. Dessa projekt nådde 37 miljoner människor i 88 länder bara under 2022, genom WFP:s humanitära insatser. Innovationer som stöds av Accelerator samlade in mer än 2 miljarder SEK (200 miljoner USD) i del-finansiering.  

WFP är en fyrfaldig vinnare av Anthem Awards, som uppmärksammar arbete med social inverkan världen över. WFP Innovation Accelerator nämndes i Fast Companys listor över bästa arbetsplatser för innovatörer och mest innovativa företag (ideella) år 2021.

Lär dig mer om WFP's innovation - följ Accelerator på Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på dess nyhetsbrev.