Skip to main content

Innovation och teknik gör det möjligt för World Food Programme (WFP) att påskynda sina katastrofinsatser, utöka stödet och ge människor i nöd egenmakt och valmöjligheter. Det sparar oss både pengar och tid, vilket innebär att vi kan nå fler människor, snabbare och mer effektivt.

Verktyg som HungerMap LIVE innebär att vi kan övervaka livsmedelstryggheten i utsatta, svåråtkomliga samhällen i realtid, även från tusentals mil bort. Samtidigt gör digitala finansieringsverktyg, inklusive blockkedjeteknik, det möjligt för människor att få tillgång till kontantstöd på ett säkrare sätt.

Genom att kombinera drönare för fjärranalys med artificiell intelligens kan tiden för skadebedömning förkortas från veckor till minuter, medan snabbare och mer exakta prognoser för humanitära behov säkerställer snabbare och mer målinriktat bistånd.

Innovation innebär att samhällen får stärkt möjlighet att odla mat var som helst, med anpassningsbara och prisvärda hydroponiska initiativ som använder 75 procent mindre utrymme och upp till 90 procent mindre vatten.

Det finns många fler sätt som teknik hjälper till i WFP:s kamp mot hunger. Det handlar bland annat om att förbättra katastrofinsatser genom att använda chatbots för tvåvägskommunikation med krisdrabbade människor och utrusta samhällen med uppkopplingsmöjligheter.

Samarbete ökar den globala påverkan 

WFP:s innovationsaccelerator har en mängd olika program, inklusive innovationsutmaningar, bootcamps och sprintprogram. Dessa sammanför entreprenörer, nystartade företag, företag och icke-statliga organisationer med tillgång till finansiering, mentorskap, praktiskt stöd och kompetens från WFP:s personal över hela världen.

Acceleratorn har stöttat över 150 innovativa idéer och hjälpte WFP att nå 37 miljoner människor i 88 länder under 2022. Den har säkrat mer än 200 miljoner USD i finansiering för våra initiativ, både från privata och offentliga investerare, och från Innovationsacceleratorn själv.

Som medledare för FN:s innovationsnätverk delar acceleratorn insikter och kunskaper med resten av FN, liksom med många icke-statliga organisationer och innovationsenheter inom den privata sektorn, genom sitt "SDG Acceleration Programme".

Acceleratorn och WFP:s teknikavdelning lanserar innovativa lösningar över hela världen, med stöd från WFP:s landskontor och affärsenheter - från kritiska anslutningsnätverk till dataanalys i realtid, system för artificiell intelligens och mycket mer.

WFP:s Emergency Telecommunications Cluster kopplade upp mer än 9 000 humanitärer från 313 organisationer under 2022, vilket gjorde att de snabbt kunde arbeta tillsammans i komplexa nödsituationer som i Ukraina. 

För att utnyttja teknik, innovation och data till sin fulla potential främjar WFP strategiska partnerskap med företag och organisationer - som i sin tur ger pro bono-tillgång till programvara, produkter och yrkesskicklighet.

Utmärkelser och erkännande 

WFP är en fyrfaldig vinnare av Anthem Awards, som uppmärksammar socialt påverkansarbete över hela världen. WFP:s innovationsaccelerator nämndes i Fast Companys listor över bästa arbetsplatser för innovatörer och mest innovativa företag (icke-vinstdrivande) 2021.