Skip to main content

Att avskaffa hunger och utrota felnäring innan 2030 – WFP:s mandat i linje med de globala målen för hållbar utveckling (särskilt Mål 2) – är FN:s World Food Programmes raison d’être. I en värld som snabbt förändras, förändras även utmaningarna som uppstår i kontexten av detta uppdrag och de verktyg och metoder som kan användas för att övervinna dem.

WFP arbetar aktivt med innovationer och har en historia av att ha lett, genomfört och kartlagt nya idéer. Detta är inte begränsat till att anta ny teknik, utan omfattar även olika sätt att utforma och genomföra program. Oavsett om det görs genom att använda mobiltelefoner för att samla in data från otillgängliga områden via SMS eller överföra pengar till personer som är på flykt, använda irisskanningteknik för att identifiera personer som är berättigade att få hjälp, främja lufttät förvaringsutrustning eller prova hydroponisk odlingsteknik för att förbättra försörjningen i flyktingsamhällen, strävar WFP ständigt efter att hitta allt effektivare sätt för att se till att ingen går hungrig.

I detta sammanhang arbetar WFP med att ständigt förbättra redan uppfunna innovationer. Exempelvis testar WFP nu blockkedjeteknik som stöd för delar av vårt väletablerade program för överföring av pengar, vilket ger människor kontanter till att köpa mat som de själva väljer.

För att upprätthålla dessa framåtblickande metoder håller WFP noga koll på den senaste utvecklingen och uppmuntrar proaktivt till innovativt tänkande hos sina anställda och andra, bland annat genom organisationens innovationsaccelerator i München, Tyskland. Lanserad 2016 och modellerad efter den privata sektorns startup-acceleratorer, stöder WFP:s accelerator pilotprojekt och vidareutveckling av banbrytande lösningar för att hjälpa till att avskaffa hunger.