Skip to main content

För World Food Programme (WFP) ligger det i vår natur att agera i nödsituationer - oavsett deras anledning eller plats.

Coronapandemin (COVID-19) har skakat om världen, med allvarliga effekter för mänskligt liv och ekonomiska aktiviteter. Den snabba globala spridningen hotar att påverka miljontals människor som redan var sårbara på grund av otrygg livsmedelsförsörjning, felnäring och effekterna av konflikt och andra katastrofer. 

För att minimera effekterna av epidemin på de människor som vi arbetar för anpassar WFP planeringen för att säkerställa att människor fortsätter att få det stöd de behöver. 

COVID-19 har orsakat globala störningar i transportsystem och länkar som hälso- och humanitära insatser vanligtvis skulle förlita sig på för att nå påverkade krisområden. WFP har lång erfarenhet och gedigen expertis i krisberedskap samt logistik och försörjningskedjor och arbetar nära med Världshälsoorganisationen (WHO), FN-systemet, icke-statliga organisationer och regeringar och använder sig av dess logistikkapacitet och expertis för att gå in och förse dessa tjänster där kommersiell kapacitet för närvarande inte existerar. Det försäkrar att kritiska hälsovaror och humanitärt material och personal kan ta sig dit där de behövs som allra mest.

WFP använder också sin expertis i områden som datainsamling och analys, stöd för policy- och påverkansarbete, samt tillhandahållande av tjänster för att bistå regeringars strategier för att bemöta konsekvenserna av pandemin på medellång sikt

Det inkluderar att arbeta med regeringar för att: stärka och utveckla sociala skyddsnätsprogram för att ta itu med fattigdom, otrygg livsmedelsförsörjning och felnäring; upprätthålla livsmedelsproduktion, handel, distribution och konsumtion; stödja nationella hälsosystem genom förbättrade logistikkedjor, datainsamling och riktade näringstjänster till de mest utsatta. Det inkluderar även att förse alternativ till skolmåltider där utbildningsaktiviteter har avbrutits som en följd av pandemin.