Skip to main content

Världen står inför en global livsmedelskris av aldrig tidigare skådade proportioner. 

På bara två år har antalet människor som står inför, eller riskerar att drabbas av akut livsmedelsotrygghet ökat från 135 miljoner i 53 länder före pandemin, till 345 miljoner i 82 länder idag.

På grund av konflikter, klimatchocker och covid-19 eskalerar krisen medan kriget i Ukraina driver upp kostnaderna för mat, bränsle och gödningsmedel. Miljontals människor kämpar för att få mat på bordet och drivs närmare svält i en allt mer utmanande situation. 

Vi står vid ett kritiskt vägskäl. Vi måste anta utmaningen om att tillgodose människors omedelbara livsmedelsbehov, samtidigt som vi stöder program som bygger långsiktig motståndskraft . Alternativet är hunger i katastrofal skala.

WFP prioriterar akuta åtgärder för att förhindra att miljoner dör av hunger och för att hjälpa till att bygga och stabilisera nationella livsmedelssystem och relaterade leveranskedjor. Vi diversifierar vår bas av leverantörer, främjar lokal upphandling och förhandlar om humanitär tillgång och export.