Skip to main content

Världen står inför en global livsmedelskris av aldrig tidigare skådade proportioner. 

På bara två år har antalet människor som står inför, eller riskerar att drabbas av akut livsmedelsotrygghet ökat från 135 miljoner i 53 länder före pandemin, till 333 miljoner i 79 länder idag.

På grund av konflikter, klimatchocker och covid-19 eskalerar krisen medan kriget i Ukraina driver upp kostnaderna för mat, bränsle och gödningsmedel. Miljontals människor kämpar för att få mat på bordet och drivs närmare svält i en allt mer utmanande situation. 

Vi står vid ett kritiskt vägskäl. Vi måste anta utmaningen om att tillgodose människors omedelbara livsmedelsbehov, samtidigt som vi stöder program som bygger långsiktig motståndskraft. Alternativet är hunger i katastrofal skala.

WFP prioriterar akuta åtgärder för att förhindra att miljoner dör av hunger och för att hjälpa till att bygga och stabilisera nationella livsmedelssystem och relaterade leveranskedjor. Vi siktar på att stödja 171,5 miljoner människor under 2023, en betydande ökning från 128 miljoner år 2021. Vi diversifierar vår bas av leverantörer, främjar lokal upphandling och förhandlar om humanitär tillgång och export. 

Våra operativa behov är nu på rekordhöga 264 miljarder SEK, med förväntad finansiering på 105 miljarder SEK (eller 40 procent).

WFP har en plan för 2023 – den mest ambitiösa i vår historia – men behöver förnyade och större åtaganden för att hjälpa till att rädda miljontals människor från katastrofer. Vi står inför en trippel fara: driftskostnaderna ökar, antalet akut hungriga människor stiger till aldrig tidigare skådade nivåer och givare pressas av många krav. Utan ytterligare resurser kommer WFP att tvingas fortsätta prioritera drastiskt i många av de länder där vi verkar, inklusive i humanitära kriser.