Skip to main content

Demokratiska republiken Kongo står inför en av världens största hungerkriser.

Enligt den senaste uppskattningen (Integrated Food Security Phase Classification, IPC) upplever 23,4 miljoner människor höga nivåer av livsmedelsotrygghet (IPC3, IPC4+), inklusive 5,4 miljoner människor i de tre östra provinserna Ituri, North Kivu och South Kivu.

Antalet internt fördrivna personer har nått cirka 6,8 miljoner, med en betydande koncentration i provinserna Ituri, North Kivu och South Kivu. I dessa tre provinser har 5,3 miljoner människor tvingats lämna sina hem. Från oktober till mitten av december 2023 fördrevs ytterligare 720 000 människor på grund av upptrappningen av våld i norra Kivu.

Sedan juni 2023 har WFP ökat vårt livsmedels- och kontantbistånd, samt stöd för undernäring, till människor som drabbats av konflikten i östra Demokratiska republiken Kongo.

Fram till november 2023 hade WFP bistått 5,2 miljoner människor under året med mat, kontanter, stöd för undernäring och insatser för att bygga motståndskraft i hela landet. I ett läge av konflikt, varierande grader av livsmedelstrygghet och allvarliga finansieringsbrister reviderar WFP vår planering för att möta de ökande behoven.

Vi behöver ytterligare 5.7 miljarder kronor för att upprätthålla verksamheten under de kommande sex månaderna.

 

Vad FN:s World Food Programme gör i D.R Kongo

Krisen i östra delarna av Demokratiska republiken Kongo
Totalt 5,4 miljoner människor i Ituri, norra Kivu och södra Kivu upplever höga nivåer av otrygg livsmedelsförsörjning, vilket motsvarar 27 procent av befolkningen.  Av dessa befinner sig 1,2 miljoner fortfarande i en akut situation och behöver akut livsmedelsbistånd för att förhindra att de hamnar i en ännu värre kris, eller till och med svältliknande förhållanden.  WFP planerar att tillhandahålla livsmedel, kontanter och näringsstöd till 3,6 miljoner människor i nöd, inklusive internflyktingar, värdfamiljer och utsatta värdsamhällen.
Nödrespons
Fram till november 2023 hade WFP nått 5,2 miljoner människor under året med livräddande stöd, inklusive livsmedel, kontanter och näringsbistånd. Det fanns en särskild tonvikt på att nå kvinnor, som utgjorde 63 procent av mottagarna.  Mot bakgrund av de eskalerande behoven utökade WFP vårt kontantstöd och kunde nå ut till 800 000 människor under juli 2023.

Hur kan du hjälpa till?

Stöd WFP idag och se till att livsnödvändig mat når de familjer som behöver den som mest.
Stöd WFP nu!