Skip to main content

Demokratiska republiken Kongo står inför en av världens största hungerkriser.

Demokratiska republiken Kongo är hem för det högsta antalet livsmedelsotrygga människor i världen - 26,4 miljoner människor – en fjärdedel av befolkningen.

År 2022 hjälpte WFP 6,2 miljoner människor (58 procent kvinnor) i landet, transporterade 97 000 ton mat och delade ut motsvarande 655 miljoner SEK i kontanter och varukuponger.

Medan WFP har gjort betydande operativa landvinningar, har de ihållande kontextuella drivkrafterna bakom livsmedelsotryggheten förvärrats: hunger och konflikter förvärrar varandra, och politisk instabilitet och klimatrelaterade chocker har förvärrat de humanitära behoven.

Detta dramatiska läge drev matkostnaderna till nivåer som många inte har råd med, särskilt mot bakgrund av störningar i de globala försörjningskedjorna till följd av kriget i Ukraina. Befolkningar i de östra delarna av landet har levt i rädsla, på grund av konflikter och fördrivning. 

WFP har kunnat utföra avgörande insatser tack vare stöd från länder och privata givare. WFP fortsätter dock att stå inför finansieringsbrist och har höjt sin behovsbudget för de kommande sex månaderna till 2.9 miljarder SEK för att återspegla ökande humanitära behov.

 

Vad FN:s World Food Programme gör i D.R Kongo

Ebola
WFP bidrar till den övergripande kampen mot Ebola genom att tillhandahålla livsmedel till patienter och andra människor som kan ha påverkats. WFP tillhandahåller även avgörande logistiktjänster, såsom lastbilar och flygplan, som möjliggör insatser för att snabbt nå nya eller svårtillgängliga områden. WFP har också lanserat skolmåltidsprogram och särskilda nutritionsprogram för att tillmötesgå människors behov på ett mer övergripande sätt och främja tillit samt positiva relationer med dem. Livsmedelsassistans är den enda formen av icke-medicinsk assistans som tillhandahålls till Ebolakontakter under observationsperioden, och skapar därmed incitament för att inte förflytta potentiellt smittade människor.
Nödrespons
I oktober 2017 aktiverade WFP en akut insats som täckte de sex mest befolkade och konfliktpåverkade provinserna – norra Kivu, södra Kivu, Ituri, Kasai Central samt Tanganyika. En robust utökning av WFP-aktiviteter behövdes för att motverka den allt svårare hungerkrisen i D.R. Kongo. WFP:s stärkta insatser i fältet gav betydliga resultat då 6.2 miljoner mottagare nåddes år 2022. WFP strävar efter att assistera 7.2 miljoner människor under 2023.

Hur kan du hjälpa till?

Stöd WFP idag och se till att livsnödvändig mat når de familjer som behöver den som mest.
Stöd WFP nu!