Skip to main content

Konflikt och hunger förvärrar varandra i D.R. Kongo. Osäkerhet i flera olika provinser är den främsta orsaken till tvångsförflyttningar, vilket ofta orsakar hunger. Antalet människor som upplever en en otrygg livsmedelsförsörjning fortsätter att öka, med 21,8 miljoner drabbade av akut otryggad livsmedelsförsörjning. Det uppskattas att 5 miljoner barn lider av akut undernäring. D.R. Kongo är den näst största hungerkrisen i världen efter Jemen och är ett av WFP:s främsta fokusområden.

Utöver att angripa hungerkrisen finns WFP också på plats och bistår landets regering med stöd för att bekämpa det näst största och dödligaste utbrottet av ebolaviruset i världen. Utbrottet har tagit tusentals liv i norra Kivu- och Ituri-provinserna. Dödliga säkerhetsincidenter och motstånd från samhällen mot ebola-responsen är fortsatt bland de främsta faktorerna som hämmar ett slut på utbrottet.

6,9 miljoner
människor stöttades med livräddande livesmedelsassistans och nutritionsstöd under 2019.
435 000 Ebola-påverkade människor
tog emot 5,600 ton livsmedel från WFP (statistik från juli 2019)
19 600 människor
transporterades av det WFP-ledda UN Humanitarian Air Service till Ebola-påverkade områden.
4 UNHAS-flyg
har använts för att stärka Ebola-responsen och täcka 18 olika destinationer.
SEK 1,4 miljarder
behövs i nettofinansiering för WFP i D.R. Kongo till februari 2021

Vad FN:s World Food Programme gör i D.R Kongo

  • Ebola

    WFP bidrar till den övergripande kampen mot Ebola genom att tillhandahålla livsmedel till patienter och andra människor som kan ha påverkats. WFP tillhandahåller även avgörande logistiktjänster, såsom lastbilar och flygplan, som möjliggör insatser för att snabbt nå nya eller svårtillgängliga områden. WFP har också lanserat skolmåltidsprogram och särskilda nutritionsprogram för att tillmötesgå människors behov på ett mer övergripande sätt och främja tillit samt positiva relationer med dem. Livsmedelsassistans är den enda formen av icke-medicinsk assistans som tillhandahålls till Ebolakontakter under observationsperioden, och skapar därmed incitament för att inte förflytta potentiellt smittade människor.
  • Nödrespons

    I oktober 2017 aktiverade WFP en nivå-3 akut nödrespons som täckte de sex mest befolkade och konfliktpåverkade provinserna – norra Kivu, södra Kivu, Ituri, Kasai Central samt Tanganyika. En robust uppskalning av WFP-aktiviteter behövdes för att vända om den allt svårare hungerkrisen i D.R. Kongo. WFP:s stärkta insatser i fältet gav betydliga resultat då 5.2 miljoner mottagare nåddes år 2018 med livräddande livsmedel och nutritionsstöd i form av direkta livsmedelsdistributioner samt kontantstöd. Under 2019 nådde WFP över 5 miljoner människor.

Hur kan du hjälpa till?

Stöd WFP idag och se till att livsnödvändig mat når de familjer som behöver den som mest.