Skip to main content

Demokratiska republiken Kongo står inför en av världens största hungerkriser.

Enligt den senaste uppskattningen (Integrated Food Security Phase Classification, IPC) upplever 25,8 miljoner människor höga nivåer av livsmedelsotrygghet (IPC3, IPC4+), inklusive 6,7 miljoner människor i de tre östra provinserna Ituri, North Kivu och South Kivu.

Antalet internt fördrivna personer har nått cirka 6,3 miljoner, med en betydande koncentration i provinserna Ituri, North Kivu och South Kivu. I dessa tre provinser har 5,6 miljoner människor tvingats lämna sina hem - 2,8 miljoner människor sedan mars 2022 och 1 miljon sedan januari 2023.

WFP utökar sin verksamhet i de tre provinserna för att tillgodose de ökande behoven, med målet att hjälpa 3,6 miljoner människor som befinner sig i livsmedelsotrygghet, inklusive internflyktingar, värdfamiljer och utsatta värdsamhällen. Trots dessa pågående ansträngningar fortsätter WFP att möta betydande finansieringsbrister. Den totala kostnaden för WFP:s insatser i Demokratiska republiken Kongo uppgår till 8 miljarder SEK, men det finns fortfarande en finansieringsbrist på 6.3 miljarder SEK. Denna brist utgör ett hot mot upprätthållandet och effektiviteten av humanitära insatser i landet.

 

Vad FN:s World Food Programme gör i D.R Kongo

Krisen i östra delarna av Demokratiska republiken Kongo
Enligt den senaste uppskattningen (Integrated Food Security Phase Classification, IPC) upplever 6,7 miljoner människor i de tre östra provinserna Ituri, North Kivu och South Kivu höga nivåer av livsmedelsotrygghet (IPC3, IPC4+), vilket innefattar 44 procent av befolkningen. Detta representerar en 10-procentig ökning av livsmedelsotrygghet sedan juli 2022, vilket tyder på en försämrad situation. WFP planerar att tillhandahålla mat, kontanter och näringshjälp till 3,6 miljoner människor i behov, för bland annat internflyktingar, värdfamiljer och sårbara värdsamhällen.
Nödrespons
År 2022 nådde WFP 6,2 miljoner människor med livräddande stöd, i form av mat, kontanter och näringsstöd. Denna hjälp riktade sig till utsatta individer, med särskild tonvikt på att nå kvinnor, som utgjorde 58 procent av mottagarna. Under denna period transporterade WFP 97 000 ton mat och delade ut 700 miljoner SEK i kontantstöd och råvarukuponger till de behövande.

Hur kan du hjälpa till?

Stöd WFP idag och se till att livsnödvändig mat når de familjer som behöver den som mest.
Stöd WFP nu!