Skip to main content

Konflikt och hunger förvärrar varandra i D.R. Kongo. Osäkerhet i flera olika provinser är den främsta orsaken till tvångsförflyttningar, vilket ofta orsakar hunger. Antalet människor som upplever en en otrygg livsmedelsförsörjning fortsätter att öka, med 27 miljoner drabbade av akut otryggad livsmedelsförsörjning. Det uppskattas att 3.4 miljoner barn lider av akut undernäring. D.R. Kongo är en av världens största hungerskriser och är ett av WFP:s främsta fokusområden.

Utöver att angripa hungerkrisen finns WFP också på plats och bistår landets regering med stöd för att bekämpa utbrott av Ebolaviruset, som tagit tusentals liv i norra delarna av landet de senaste åren. Det senaste utbrottet (det tolfte) av Ebolaviruset förklarades "över" i maju 2021. 

Vad FN:s World Food Programme gör i D.R Kongo

Ebola
WFP bidrar till den övergripande kampen mot Ebola genom att tillhandahålla livsmedel till patienter och andra människor som kan ha påverkats. WFP tillhandahåller även avgörande logistiktjänster, såsom lastbilar och flygplan, som möjliggör insatser för att snabbt nå nya eller svårtillgängliga områden. WFP har också lanserat skolmåltidsprogram och särskilda nutritionsprogram för att tillmötesgå människors behov på ett mer övergripande sätt och främja tillit samt positiva relationer med dem. Livsmedelsassistans är den enda formen av icke-medicinsk assistans som tillhandahålls till Ebolakontakter under observationsperioden, och skapar därmed incitament för att inte förflytta potentiellt smittade människor.
Nödrespons
I oktober 2017 aktiverade WFP en nivå-3 akut nödrespons som täckte de sex mest befolkade och konfliktpåverkade provinserna – norra Kivu, södra Kivu, Ituri, Kasai Central samt Tanganyika. En robust uppskalning av WFP-aktiviteter behövdes för att vända om den allt svårare hungerkrisen i D.R. Kongo. WFP:s stärkta insatser i fältet gav betydliga resultat då 6.9 miljoner mottagare nåddes år 2020. WFP strävar efter att assistera 8.7 miljoner människor under 2021.

Hur kan du hjälpa till?

Stöd WFP idag och se till att livsnödvändig mat når de familjer som behöver den som mest.
Stöd WFP nu!