Skip to main content

Sedan verksamheten återupptogs i mitten av november har WFP:s konvojer transporterat tusentals ton mat in i Tigray-regionen, vilket gör att vi kan nå de som är mest i behov av vår hjälp. WFP stöder 2,1 miljoner människor i regionen med livsmedelsassistans.

Samtidigt fortsätter WFP att leverera i Afar- och Amhara-regionerna. I Afar levererade WFP akut livsmedelsbistånd till 650 000 personer fem gånger under 2022, medan WFP i Amhara-regionen också genomförde fem distributionsrundor till över 675 000 personer.

WFP välkomnar Etiopiens regerings ansträngningar att återställa viktiga bank-, kommunikations- och transporttjänster i Tigray-regionen och för att genomföra fredsavtalet som nåddes i november 2022. Betydande framsteg har gjorts under de senaste månaderna, vilket har stöttat humanitära insatser och förbättrat liv och försörjningen för miljontals människor i regionen som har drabbats av konflikten.

1.6 miljarder SEK behövs akut för att snabbt utöka WFP:s verksamhet i norra Etiopien, för att möta livsmedelsbehovet för över 3,4 miljoner människor under de kommande sex månaderna.

Efter fem på varandra följande svaga regnperioder, upplever Etiopien dessutom den mest allvarliga och utdragna torkan i nyare historia. Torkan har försatt uppskattningsvis 11,8 miljoner människor över hela landet i hunger och 24 miljoner människor i behov av humanitär hjälp.

Brist på vatten och betesmark fortsätter att förstöra inkomstmöjligheter, vilket tvingar familjer från sina hem i Somali, Oromia, Sidama och Southern Nations Nationalities and Peoples’-regionerna i söder och sydost. Eftersom regnet från oktober till december 2022 i stort sett var otillräckliga för att stödja betesmarker och vattennivåer, och då den kommande regnperioden beräknas vara under genomsnittet, förväntas livsmedelsotryggheten öka under de kommande månaderna.

WFP är på plats och har redan stöttat över 2,8 miljoner människor med en kombination av akut livsmedelsstöd och förberedande åtgärder för att rädda liv på kort sikt och bygga motståndskraft på lång sikt.

Men för att leverera fullskaligt stöd för torkan till 7,4 miljoner människor har WFP behov av 1.6 miljarder SEK under de kommande sex månaderna.

 

Vad World Food Programme gör för att motverka krisen i Etiopien

Konflikt
WFP riktar in sig på över 3,3 miljoner människor i alla tre regionerna med ovillkorligt livsmedels- och näringsstöd. Detta inkluderar 2,13 miljoner i Tigray, 650 000 i Amhara och upp till 626 000 i Afar. Regeringen och partners ger stöd till resten.
Torka
WFP hjälper samhällen att återhämta sig snabbare och bättre från torkan genom mikroförsäkringssystem, infrastruktur som soldrivna vattenpumpar för borrhål och förstärkning av system för tidiga varningssignaler för att utlösa ekonomiskt stöd i förtid. WFP har som mål att nå 3,5 miljoner människor i behov på grund av torka i Somali-regionen med livsmedelsassistans.

Hur du kan hjälpa

WFP behöver 2 miljarder SEK för att snabbt utöka sin verksamhet i norra Etiopien och 2.9 miljarder SEK för att kunna bistå med fullt stöd under torkan.
STÖD OSS NU