Skip to main content

Haiti upplever en dramatisk upptrappning av våld och protester då väpnade grupper slåss om territorium och civila attackeras.

Tusentals haitier har tvingats fly från sina hem och våldet hindrar tillgången till mat - hela 44 procent av Haitis befolkning, eller 4,35 miljoner människor, upplever akut livsmedelsotrygghet.

Vägspärrar har lett till brist på livsmedel och bränsle. Priserna skjuter i höjden, vilket gör att miljontals familjer inte längre har råd med mat.

I södra delarna av Haiti har man sett en tillströmning av människor som sökt skydd hos familjer efter att de tvingats lämna sina hem på grund av våldet i Port au Prince. Många värdfamiljer har inte råd att ta hand om de nyanlända, och den senaste tidens prishöjningar förvärrar situationen ytterligare. 

WFP planerar att stötta 2,4 miljoner människor under 2024. Men med nuvarande finansieringsnivåer riskerar vi att inte kunna nå ens 1 miljon människor. WFP behöver finansiering motsvarande 1 miljard SEK fram till juli 2024.

Vad World Food Programme gör för att motverka krisen i Haiti

Akut livsmedelsassistans
Genom sina insatser tillhandahåller WFP ovillkorligt livsmedels- och kontantstöd till utsatta hushåll. I slutet av 2023 hade WFP tillhandahållit omkring 500 miljoner SEK i kontantstöd, 7 500 ton mat och nästan 1 miljon varma måltider.
Förberedelse inför kris
WFP stöttar regeringen med akut livsmedelsstöd samt logistik och akut telekommunikation. Beredskapslagret är ett nyckelverktyg som WFP använder för att säkerställa att krisdrabbade befolkningar i Haiti kan tillgodose sina grundläggande livsmedelsbehov. Att ha förpositionerade varor tillgängliga i landet gör att WFP kan reagera på plötsliga katastrofer och kriser för att snabbt möta behoven hos drabbade befolkningar, samtidigt som ytterligare hjälp planeras och förbereds för senare veckor, om det behövs. Fulla beredskapslager möjliggör för WFP att mätta upp till 300 000 människor med ovillkorlig livsmedelsassistans, som innehåller ris, bönor och olja för en månad.
Logistik
I Haiti har WFP 25 lastbilar, 2 helikoptrar och 1 flygplan, och har tillgång till sjötransporter för att stödja sin verksamhet såväl som andra FN-organ, icke-statliga organisationer och statliga enheter. Detta har visat sig vara avgörande för att nå ut till svåråtkomliga platser eftersom resor över land till vissa delar av landet inte är säkra. Att tillhandahålla bränsle var den mest efterfrågade tjänsten 2022, på grund av återkommande brist i landet. År 2022 gavs över 122 000 liter till 34 partners. WFP upprättar också en humanitär korridor med Dominikanska republiken, samt tillhandahåller en del av dess beredskapslager, för att snabbt kunna skicka ut humanitärt bistånd till land och till sjöss och stödja dess nödberedskap.
Uppbyggnad av motståndskraft
Parallellt med krisinsatserna arbetar WFP med att stärka utsatta människors motståndskraft genom program för att skapa tillgångar och försörjning. År 2022 rehabiliterades 97 km landsväg och 53 km bevattningskanaler, 28 ton frön delades ut och 4 kvarnar etablerades. Dessutom planterades 75 000 träd och 25 000 småbrukare stöddes genom mikroförsäkring. WFP gav direkt stöd till cirka 113 00 personer genom sina aktiviteter som bygger motståndskraft 2022.

Hur du kan hjälpa

De humanitära behoven stiger drastiskt i Haiti. Stötta oss redan idag för att se till att livsviktig livsmedelsassistans når ut till de familjer som behöver det som mest.
Stöd WFP nu!