Skip to main content

 

Hungern drabbar utsatta haitier i en allt djupare humanitär kris. Den komplexa krissituationen som påverkar hela landet – som har en av de högsta nivåerna av livsmedelsotrygghet i världen – har förvärrats av osäkerhet, våld, fördjupade ekonomiska problem och ett kolerautbrott.

Den oroväckande utvecklingen visar på en fortsatt försämring av livsmedelsförsörjningen, där antalet hungriga människor har tredubblats sedan 2016. De senaste rapporterna tyder på en ökning av antalet människor som behöver akut humanitärt stöd i Haiti, med 4.9 miljoner människor som befinner sig i akut hunger. Det är en ökning med 200 000 personer jämfört med föregående analys. Nära 1.8 miljoner befinner sig fortsatt i krisläge och behöver akut hjälp.

Säkerhetsläget har förvärrats i hela landet under det senaste året, särskilt efter landets lockdown (peyi lok) i september 2022. Att nå ut till människor som behöver livsmedelsassistans har blivit allt mer utmanande. WFP Haiti skapade en Access Unit för att nå människor som drabbats av våld och för att skydda vägar nödvändiga för logistik. Trots betydande förbättringar av livsmedelsförsörjningen i svåråtkomliga områden, var WFP:s krisaktiviteter underfinansierade 2022. Som ett resultat kunde WFP bara nå 60 procent av sitt ursprungliga mål på 1.2 miljoner människor.

Vad World Food Programme gör för att motverka krisen i Haiti

Akut livsmedelsassistans
Genom akut assistans tillhandahåller WFP ovillkorlig livsmedels- och kontanthjälp till utsatta hushåll och säkerställer att beredskapslager och -åtgärder sätts in för att agera på chocker. 2022 kunde WFP nå ut till 723 000 människor med 5 400 ton mat, 325 000 varma måltider och motsvarande 237 miljoner SEK i kontantstöd. WFP:s mål för 2023 är att nå 1,47 miljoner människor med 15 200 ton mat och motsvarande 896 miljoner SEK i kontantstöd som står inför akuta nivåer av livsmedelsförsörjning (IPC 4).
Förberedelse inför kris
WFP står redo att stödja regeringen med akut livsmedelsstöd samt logistik och akut telekommunikation. Beredskapslagret är ett nyckelverktyg som WFP använder för att säkerställa att krisdrabbade befolkningar i Haiti kan tillgodose sina grundläggande livsmedelsbehov. Att ha förpositionerade varor tillgängliga i landet gör att WFP kan reagera på plötsliga katastrofer och kriser för att snabbt möta behoven hos drabbade befolkningar, samtidigt som ytterligare hjälp planeras och förbereds för senare veckor, om det behövs. Fulla beredskapslager möjliggör för WFP att mätta upp till 300 000 människor med ovillkorlig livsmedelsassistans, som innehåller ris, bönor och olja för en månad.
Logistik
I Haiti har WFP 25 lastbilar, 2 helikoptrar och 1 flygplan, och har tillgång till sjötransporter för att stödja sin verksamhet såväl som andra FN-organ, icke-statliga organisationer och statliga enheter. Detta har visat sig vara avgörande för att nå ut till svåråtkomliga platser eftersom resor över land till vissa delar av landet inte är säkra. Att tillhandahålla bränsle var den mest efterfrågade tjänsten 2022, på grund av återkommande brist i landet. År 2022 gavs över 122 000 liter till 34 partners. WFP upprättar också en humanitär korridor med Dominikanska republiken, samt tillhandahåller en del av dess beredskapslager, för att snabbt kunna skicka ut humanitärt bistånd till land och till sjöss och stödja dess nödberedskap.
Uppbyggnad av motståndskraft
Parallellt med krisinsatserna arbetar WFP med att stärka utsatta människors motståndskraft genom program för att skapa tillgångar och försörjning. År 2022 rehabiliterades 97 km landsväg och 53 km bevattningskanaler, 28 ton frön delades ut och 4 kvarnar etablerades. Dessutom planterades 75 000 träd och 25 000 småbrukare stöddes genom mikroförsäkring. WFP gav direkt stöd till cirka 113 00 personer genom sina aktiviteter som bygger motståndskraft 2022 och siktar på att öka sitt bistånd till 250 000 människor under 2023.

Hur du kan hjälpa

De humanitära behoven stiger drastiskt i Haiti. Stötta oss redan idag för att se till att livsviktig livsmedelsassistans når ut till de familjer som behöver det som mest.
Stöd WFP nu!