Skip to main content

Den redan tidigare prekära situationen i Haiti, som har en av de lägsta nivåerna av livsmedelsförsörjning i världen, förvärrades av ett jordskalv med magnitud 7.2 som drabbade de södra regionerna den 14e augusti år 2021. Eftersom landet också befann sig mitt i en aktiv orkansäsong och hanterade ett flertal kriser samtidigt – i termer av politisk instabilitet, gängbaserat våld och stigande livsmedelspriser – har de humanitära behoven ökat markant i de områden som drabbats av jordskalvet.

Hem, skolor och sjukhus har förstörts och det finns begränsat med platser att söka skydd på för de som förlorat sina hem. 1.3 miljoner människor lider av allvarlig brist på livsmedelstrygghet i de områden som drabbats av jordskalvet och 4.5 miljoner människor – ca. 40% av befolkningen – i hela landet har inte tillräckligt att äta. FN:s World Food Programme (WFP) kunde nå ut till 1.3 miljoner människor med akut livsmedelsassistans under 2021, vilket är mer än dubbelt så många som under 2020.

WFP utökar stödet till haitier med kronisk livsmedelsotrygghet och strävar efter att nå ut till 1.7 miljoner människor under 2022. 

Vad World Food Programme gör för att motverka krisen i Haiti

Akut livsmedelsassistans
WFP koordinerar sin akuta assistans med regeringen och arbetar tillsammans med omkring 50 icke-statliga organisationer i landet. WFP ingår samarbetspartnerskap med ett flertal organisationer och har organiserat samtidiga utdelningar med Unicef och International Organization for Migration för en snabbare och mer effektiv respons. Var dag når WFP ut med akut assistans till upp emot 10,000 människor som drabbats av jordskalvet. WFP har också serverat över 200,000 varma måltider på sjukhus och tillfälliga härbärgen.
Förberedelse inför kris
WFP är beredda att stödja regeringen med akut livsmedelsassistans såväl som med logistik och telekommunikation i nödlägen. WFP har lager med livsmedel strategiskt utplacerade i landet för att kunna agera snabbt ifall en orkan skulle dra in. Dessa beredskapslager som innehåller bland annat ris, bönor och vegetabilisk olja kan förse upp till 270,000 människor under en månad. WFP flyger dagligen med helikopter och flyg till flera platser i landet. Denna tjänst har visat sig avgörande för att nå ut till svåråtkomliga platser, speciellt då landburen transport i vissa delar av landet blivit osäkert.
Logistik
För att mildra utmaningarna i termer av säkerhet och tillträde, har WFP utfört humanitär assistans både med flyg, med båt och på land. Haitis Civil Protection och WFP organiserar tillsammans dagligen leveranser med lastbil från Port-au-Prince till de södra regionerna. En fraktbåtstjänst har lanserats för att nå ut till svåråtkomliga byar och specifika områden som drabbats av jordskalvet. WFP-ledda UNHAS har utökat flygningarna till de södra regionerna, med två till tre flygningar om dagen och över 1,300 passagerare och förnödenheter för nödhjälp levererat till de värst drabbade regionerna sedan den 14e augusti.
Uppbyggnad av motståndskraft
För att stötta landets återuppbyggnad har WFP inlett insatser i mindre skala. För att snabba på återvändandet till landets skolor samt skolmatsprogrammen, bidrar WFP:s ingenjörer till att återställa skolorna så att de snabbt kan öppna igen i områden som drabbats av jordbävningen.

Hur du kan hjälpa

De humanitära behoven stiger drastiskt i Haiti. Stötta oss redan idag för att se till att livsviktig livsmedelsassistans når ut till de familjer som behöver det som mest.
Stöd WFP nu!