Skip to main content

Med målet att nå 13 miljoner av de mest utsatta människorna med akut livsmedelsstöd under 2022 var WFP:s katastrofinsats i Jemen vår största insats i hela världen.

Den nuvarande hungersnivån i Jemen har aldrig tidigare skådats och orsakar stort lidande för miljontals människor. Trots de pågående humanitära insatserna är 17 miljoner människor livsmedelsotrygga i Jemen. 

Antalet barn som lider av undernäring i Jemen är det högsta av alla länder i världen och näringssituationen fortsätter att försämras. En nyligen genomförd undersökning visade att nästan en tredjedel av familjerna i Jemen lider av ett bristfälligt näringsintag. De konsumerar knappt några baljväxter, grönsaker, frukt, mejeriprodukter eller kött. Nivån av felnäring bland kvinnor och barn i Jemen är bland de högsta i världen. 1,3 miljoner gravida eller ammande kvinnor och 2,2 miljoner barn behöver stöd för att behandla akut undernäring.

Den humanitära situationen i Jemen är extremt allvarlig. Ett kort avbrott i leveranskedjorna för livsmedel, bränsle och mediciner kan leda till att miljontals människor svälter ihjäl. Humanitära organisationer måste kunna röra sig fritt och säkert för att nå alla människor som är i behov av akut hjälp och för att motverka svält

Vad FN:s livsmedelsprogram gör för att motverka krisen i Jemen

Livsmedelsassistans
Under 2022 ämnade WFP nå ut till 13 miljoner människor med akut livsmedelsstöd, såsom direkt utdelning av mjöl, baljväxter, olja, socker, salt eller kuponger eller kontanter för att kunna köpa samma mängd livsmedel.
Kontantbaserad assistans
WFP utökar sitt kontantstöd i delar av Jemen där marknader inte är tillräckligt stabila för att förse samhällen med deras grundläggande livsmedelsbehov. För att stödja det här programmet registrerar WFP de som är i behov av hjälp på ett nytt biometriskt system. Genom detta system kommer de varje månad att få kontantbaserade överföringar till ett värde motsvarande det paket livsmedel som delas ut till familjer, vilket kommer ge en välbehövlig boost till den jemenitiska ekonomin. Mycket högre matpriser i söder jämfört med norra Jemen betyder att kontantbeloppet skiljer sig mellan delar av landet.
Näringsassistans
För att svara på de höga nivåerna av akut, måttlig och allvarlig undernäring bland barn ämnade WFP tillhandahålla näringsstöd till 2.5 miljoner gravida/ammande kvinnor, samt barn under 2022.
Skolmåltider
WFP ämnade förse dagliga näringsrika snacks - antingen energy bars eller energirika kex - till 2.4 miljoner skolbarn, under 2022. Programmet fokuserar på områden som har drabbats hårt av konflikt, med låg livsmedelstrygghet, och där skolnärvaron brister.
Logistik
FN:s humanitära flygservice (UNHAS), som leds av WFP, fortsätter att transportera humanitära arbetare mellan Sana’a, Djibouti och Amman. Utöver UNHAS leder WFP samarbetsgruppen the Logistic Cluster, som varje vecka faciliterar en sjötransport för humanitära arbetare mellan Aden och Djibouti.

Finansieringsbehov

WFP tillhandahåller livsmedelsassistans till de som är i akut behov av stöd i det som har blivit världens värsta hungerkris. Under 2022 ämnade WFP att förse upp emot 13 miljoner människor med akut livsmedels- och näringsassistans.

Hur kan du hjälpa?

Hjälp WFP rädda liv under katastrofer. Just nu är familjer som lider av hunger i länder som Jemen helt beroende av livsmedelsassistans ifrån WFP. Men finansiering räcker inte till.
Stöd oss nu