Skip to main content

Med målet att nå 13 miljoner av de mest utsatta människorna varje månad är WFP:s katastrofinsats i Jemen vår största insats i hela världen.

Den nuvarande hungersnivån i Jemen har aldrig tidigare skådats och orsakar stort lidande för miljontals människor. Trots de humanitära insatserna vaknar mer än 16,2 miljoner människor hungriga varje dag. Av dessa lider nästan 5 miljoner av en akut otrygg livsmedelsförsörjning. Fickor av hungersnöds-liknande förhållanden har återvänt till Jemen för första gången på två år i Hajjah, Amran och Al Jawf. Prognosen är att det nästan kommer tredubblas under första halvan av 2021 (från 16 500 till 47 000 människor). 

Antalet barn som lider av undernäring i Jemen är det högsta av alla länder i världen och nutritionssituationen fortsätter att försämras. En nyligen genomförd undersökning visade att nästan en tredjedel av familjer i Jemen lider av ett bristfälligt näringsintag. De konsumerar knappt några baljväxter, grönsaker, frukt, mejeriprodukter eller kött. Förekomsten av felnäring bland kvinnor och barn i Jemen är bland de högsta i världen. 1,2 miljoner gravida eller ammande kvinnor och 2,3 miljoner barn behöver stöd för att behandla akut undernäring. Under 2019 utökade WFP gradvis sin assistans för att nå alla med nutritionsstöd.

Mer än hälften av alla familjer köper mat på kredit, vilket innebär en ökning av nästan 50 procent jämfört med innan krisen tog sin början. Sedan september 2016 har alla löneutbetalningar för anställda inom den offentliga sektorn avbrutits. Det drabbar nästan 30 procent av den jemenitiska befolkningen, som är beroende av statliga löner och pensioner.

Den humanitära situationen i Jemen är extremt allvarlig. Ett kort avbrott i leveranskedjorna för livsmedel, bränsle och mediciner kan leda till att miljontals människor svälter ihjäl. Humanitära organisationer måste kunna röra sig fritt och säkert för att nå alla människor som är i behov av akut hjälp och för att avvärja en svältkatastrof. 

Vad FN:s livsmedelsprogram gör i krisen i Jemen

Livsmedelsassistans

Under 2021 utökar WFP sin assistans till 13 miljoner människor. De får månadsvis assistans i form av matdistributioner eller matkuponger som går använda i affärer där marknaden fungerar. Varje familj på sex personer får en månadsranson med mjöl, linser, olja, socker och salt.

Kontantbaserad assistans

WFP utökar sitt kontantstöd i delar av Jemen där marknader inte är tillräckligt stabila för att förse samhällen med deras grundläggande livsmedelsbehov. För att stödja det här programmet registrerar WFP de som är i behov av hjälp på ett nytt biometriskt system. Genom detta system kommer de få kontantbaserade överföringar till ett värde av 110 svenska kronor i månaden, vilket kommer ge en välbehövlig boost till den jemenitiska ekonomin.

Nutritionsassistans

För att svara på de höga nivåerna av akut, medel och allvarlig undernäring bland barn ämnar WFP tillhandahålla näringsstöd till 2,3 miljoner gravida och ammande kvinnor samt barn under 2021.

Skolmåltider

WFP förser dagliga näringsrika snacks - antingen energy bars eller energirika kex - till omkring 1 miljon skolbarn. Programmet fokuserar på områden som har drabbats hårt av konflikt, vilket har lett till låga nivåer av skolnärvaro och osäker livsmedelsförsörjning.

Hjälp till flyktingar

WFP ger för närvarande livsmedelsassistans till 8500 flyktingar från Afrikas horn som befinner sig i flyktinglägret Kharaz i delstaten Lahj.

Logistik

Det WFP-ledda FN:s humanitära flygservice (UNHAS) försätter att transportera humanitära hjälparbetare mellan Sana’a, Djibouti och Amman. Utöver UNHAS leder WFP samarbetsgruppen the Logistic Cluster, som varje vecka faciliterar en sjötransport för humanitära arbetare mellan Aden och Djibouti.

Finansieringsbehov

WFP tillhandahåller livsmedelsassistans till de som är i akut behov av stöd i det som har blivit världens värsta hungerkris. Under 2021 ämnar WFP att förse 13 miljoner människor med akut livsmedels- och näringsassistans med 100% ransoner över hela Jemen.

WFP står inför ett allvarlig finansieringsunderskott och är i akut behov av minst 15,8 miljarder svenska kronor (USD 1,9 miljarder) för att kunna försäkra oavbruten livsmedelsassistans 2021. 

Hur kan du hjälpa?

Hjälp WFP rädda liv under katastrofer. Just nu är familjer som lider av hunger i länder som Jemen helt beroende av livsmedelsassistans ifrån WFP. Men finansiering räcker inte till.
Stöd oss nu