Skip to main content

Med målet att nå 13 miljoner av de mest utsatta människorna varje månad är WFP:s katastrofinsats i Jemen vår största insats i hela världen.

Den nuvarande hungersnivån i Jemen har aldrig tidigare skådats och orsakar stort lidande för miljontals människor. Trots de humanitära insatserna vaknar mer än 20 miljoner människor hungriga varje dag. Av dessa lider nästan 10 miljoner av en akut otryggad livsmedelsförsörjning.

Antalet barn som lider av undernäring i Jemen är det högsta av alla länder i världen och nutritionssituationen fortsätter att försämras. En nyligen genomförd undersökning visade att nästan en tredjedel av familjer i Jemen lider av ett bristfälligt näringsintag. De konsumerar knappt några baljväxter, grönsaker, frukt, mejeriprodukter eller kött. Förekomsten av felnäring bland kvinnor och barn i Jemen är bland de högsta i världen. Fler än en miljon kvinnor och 2 miljoner barn behöver stöd för att behandla akut undernäring. Under 2019 utökade WFP gradvis sin assistans för att nå alla med nutritionsstöd.

Mer än hälften av alla familjer köper mat på kredit, vilket innebär en ökning av nästan 50 procent jämfört med innan krisen tog sin början. Sedan september 2016 har alla löneutbetalningar för anställda inom den offentliga sektorn avbrutits. Det drabbar nästan 30 procent av den jemenitiska befolkningen, som är beroende av statliga löner och pensioner.

Den humanitära situationen i Jemen är extremt allvarlig. Ett kort avbrott i leveranskedjorna för livsmedel, bränsle och mediciner kan leda till att miljontals människor svälter ihjäl. Humanitära organisationer måste kunna röra sig fritt och säkert för att nå alla människor som är i behov av akut hjälp och för att avvärja en svältkatastrof. 

20,1 miljoner
människor skulle drabbas av hunger om inte livsmedelsassistansen kom fram
1,1 miljoner
kvinnor och barn under 5 år får WFP:s nutritionsstöd varje månad
24,3 miljoner
människor är i behov av humanitärt stöd under 2020

Vad FN:s livsmedelsprogram gör i krisen i Jemen

 • Livsmedelsassistans

  Under 2020 utökar WFP sin assistans till 13 miljoner människor. De får månadsvis assistans i form av matdistributioner eller matkuponger som går använda i affärer där marknaden fungerar. Varje familj på sex personer får en månadsranson med mjöl, linser, olja, socker och salt.
 • Kontantbaserad assistans

  WFP utökar sitt kontantstöd i delar av Jemen där marknader inte är tillräckligt stabila för att förse samhällen med deras grundläggande livsmedelsbehov. För att stödja det här programmet registrerar WFP de som är i behov av hjälp på ett nytt biometriskt system. Genom detta system kommer de få kontantbaserade överföringar till ett värde av 110 svenska kronor i månaden, vilket kommer ge en välbehövlig boost till den jemenitiska ekonomin.
 • Nutritionsassistans

  För att på bästa sätt angripa den höga nivån av akut, måttlig och allvarlig felnäring bland barn tillhandahåller WFP nutritionsstöd till 1,1 miljoner gravida och ammande kvinnor samt till barn under fem års ålder.
 • Skolmåltider

  WFP förser dagliga näringsrika snacks - antingen energy bars eller energirika kex - till 950 000 skolbarn. Programmet fokuserar på områden som har drabbats hårt av konflikt, vilket har lett till låga nivåer av skolnärvaro och osäker livsmedelsförsörjning. Sedan january 2019 har WFP tillhandahållit livsmedelsassistans i form av hälsosamma mellanmål till skolbarn i Jemen.
 • Hjälp till flyktingar

  WFP ger för närvarande livsmedelsassistans till 8500 flyktingar från Afrikas horn som befinner sig i flyktinglägret Kharaz i delstaten Lahj.
 • Logistik

  Det WFP-ledda FN:s humanitära flygservice (UNHAS) försätter att transportera humanitära hjälparbetare mellan Sana’a, Djibouti och Amman. Utöver UNHAS leder WFP samarbetsgruppen the Logistic Cluster, som varje vecka faciliterar en sjötransport för humanitära arbetare mellan Aden och Djibouti.

Finansieringsbehov

WFP tillhandahåller livsmedelsassistans till de som är i akut behov av stöd i det som har blivit världens värsta hungerkris. Under 2020 har WFP som mål att förse 13 miljoner människor i Jemen med livsmedels- och näringsassistans över hela landet.

WFP står inför ett betydande finansieringsunderskott och behöver snabbt 4,4 miljarder svenska kronor (US$500 miljoner) för att säkerställa oavbruten livsmedelsassistans till mars 2021.
 

Hur kan du hjälpa?

Hjälp WFP rädda liv under katastrofer. Just nu är familjer som lider av hunger i länder som Jemen helt beroende av livsmedelsassistans ifrån WFP. Men finansiering räcker inte till.