Skip to main content

Torkan som fortsätter att härja på Afrikas horn förklarades vara nationell katastrof i Kenya i september 2021. Den sträcker sig nu över fyra felslagna säsonger i rad och har resulterat i att nära 2,4 miljoner boskap har dött, att vattenkällor torkat ut och att skördar kraftigt minskat.

Antalet människor i akut behov av livsmedelsbistånd har femdubblats, från 739 000 i augusti 2020 till 3,5 miljoner i juni 2022. 

Näringssituationen har försämrats i de flesta regioner. Cirka 884 000 barn i åldern 6-59 månader och 115 700 gravida eller ammande kvinnor är akut felnärda och i behov av behandling, en ökning från 755 000 respektive 103 000 sedan februari 2022. Antalet felnärda förväntas fortsätta att förvärras i 12 regioner - Baringo, Garissa, Isiolo, Kilifi, Kitui, Kwale, Mandera, Marsabit, Samburu, Tana River, Turkana and Wajir.

Matpriserna stiger till nivåer som utsatta familjer inte har råd med i regioner som drabbats av torka och bland de fattiga i städerna. Priserna på mat och bränsle hade redan ökat till följd av covid-19-pandemins inverkan på leveranskedjorna. De har fortsatt att öka kraftigt, på grund av konflikten i Ukraina.

World Food Programme (WFP) hjälper mer än en halv miljon människor genom kontantstöd, utav uppskattningsvis 700 000 människor som befinner sig i akut hunger, under sex månader. WFP utökar förebyggande och behandling av felnäring från 8 till 15 regioner, för att nå 570 000 barn och gravida eller ammande kvinnor.

WFP ger också assistans till över 500 000 flyktingar i lägren Dadaab och Kakuma och i bosättningen Kalobeyei. Finansieringsbrist innebär dock att senast flyktingar fick en full ranson som uppfyller deras minimibehov av mat var under 2018. Detta innebär en ökning av undermålig livsmedelskonsumtion, med krisnivåer av akut felnäring och mer än 70 procent av barn under 5 år som lider av anemi.

WFP har ett behov av ytterligare 912 miljoner SEK för att tillhandahålla kompletta ransoner under sex månader.

Vad WFP gör för att motverka krisen i Kenya

Livsmedelsstöd
WFP når ut till nästan 535 000 människor med livräddande livsmedelsstöd i 12 regioner som är drabbade av torka. Vi utökar näringsinsatserna från 8 till 15 regioner och förebygger och behandlar undernäring hos 570 000 små barn, gravida kvinnor och ammande mödrar.
Uppbyggande av motståndskraft
WFP stöder vatten- och markbevarande åtgärder, trädplantering, skapande av dammar och andra försörjningsaktiviteter som bygger motståndskraft mot torka. Säsongsbetonade kontantöverföringar har också utökats för 370 000 personer, så att de inte tvingas sälja sina tillgångar för att kunna äta sig mätta för dagen.

Hur du kan bidra

WFP behöver 912 miljoner SEK för att kunna ge livsmedelsassistans till flyktingar med kompletta ransoner under sex månader.
Stöd oss