Skip to main content

Livsmedelsförsörjningen i Myanmar har försämrats kraftigt i samband med den värsta humanitära krisen i landets historia. 12.9 miljoner människor, eller en av fyra, är drabbade.

Politisk kris, konflikter, ekonomisk nedgång, redan existerande fattigdom och klimatrelaterade chocker är alla orsaker till den akuta situationen.

Konflikterna sprider sig till nya områden och leder till rekordstora folkförflyttningar. De flesta fördrivna människor saknar tillgång till mat och är ofta beroende av WFP:s stöd för att överleva.

Samtidigt är landet mycket sårbart för klimatrelaterade katastrofer. I maj 2023 lämnade cyklonen Mocha förödelse där den drog fram, och WFP inledde en livräddande insats för hundratusentals människor. Efter historiska översvämningar i oktober 2023 gav WFP akut livsmedelsstöd till 24 000 människor.

Trots enorma säkerhetsbegränsningar, utmaningar i termer av humanitärt tillträde och finansiering gör WFP sitt yttersta för att hjälpa minst 2 miljoner människor under 2024, och arbetar alltmer med lokala partners.

WFP behöver omgående över 900 miljoner kronor för att upprätthålla stödet till utsatta samhällen fram till maj 2024, och uppmanar det internationella samfundet att öka sitt stöd till folket i Myanmar.

Vad WFP gör för att motverka hungern i Myanmar

Akut stöd
WFP:s prioritet är att se till att livräddande hjälp når samhällen som drabbats av konflikter. Efter genombrott under de senaste två åren när det gäller att få tillgång till svåråtkomliga platser har WFP lanserat akuta livsmedels- och näringsprogram i Kayah State, södra Shan State och Bago Region för tusentals människor. Samtidigt fortsätter WFP att ge månatlig hjälp till 360 000 människor i gränsområden, inklusive rohingya-samhällen, som har fördrivits under en utdragen period.
Näring
WFP tillhandahåller omfattande näringsstöd till gravida och ammande kvinnor och små barn i åldern sex månader till fem år. WFP ger också livsmedels- och kontantbaserat näringsstöd till människor som lever med hiv och tuberkulos, och tillhandahåller utbildning och rådgivning om näringslära.
Stärkt motståndskraft
I områden med relativ stabilitet skapar WFP försörjningsmöjligheter och förbättrar motståndskraften genom projekt för utveckling av samhällstillgångar som vägar, terrassmark, bevattningskanaler, dammar för översvämningsskydd och hemträdgårdar. Under 2023 fick över 46 000 människor mat- eller kontantstöd, samt utbildning i hälsa och näring, för sitt deltagande i WFP:s projekt för att stärka motståndskraft.

Hur du kan bidra

WFP har behov av stöd för att kunna upprätthålla insatserna
Stöd oss