Skip to main content

Hungern och behovet av humanitärt bistånd har blivit ännu mer komplext och allvarligt i Myanmar, med den tredubbla effekten av redan existerande fattigdom, COVID-19 och den nuvarande politiska krisen. Mer än två år efter det militära maktövertagandet går ekonomin nedåt, vilket gör att miljontals människor kämpar för att hitta tillräcklig försörjning, grundläggande tjänster och står allt mer inför utmaningar för att tillgodose sina grundläggande livsmedelsbehov.

Livsmedelsotryggheten ökar, bland annat på grund av konflikter, stigande råvarupriser och begränsad rörelsefrihet. WFP:s marknadsövervakning fortsätter att notera högre priser än genomsnittet för viktiga livsmedelsråvaror. Bränslepriserna är också 133 procent högre efter krisen, och det genomsnittliga detaljhandelspriset för en basmatkorg i februari 2022 ökade med 27 procent jämfört med för ett år tidigare.

Mer än 13,2 miljoner människor (1 av 4) över hela landet är nu måttligt eller allvarligt livsmedelsotrygga, vilket riskerar att leda till undernäring. Alla de kombinerade effekterna har gjort många familjer sårbara, och att få mat på bordet blir allt svårare, särskilt i konfliktdrabbade och stadsnära områden.

Som svar har WFP tillhandahållit krisstöd, näring och försörjningsstöd till internflyktingar och till de mest utsatta människorna från konfliktdrabbade områden i olika delar av landet. Dessutom har WFP avsevärt utökat sin hjälp för att nå 2 miljoner människor i stadsnära områden där livsmedelsförsörjningen har påverkats starkt av ekonomiska nedgångar.

Vad WFP gör för att motverka hungern i Myanmar

Livsmedels- och näringsstöd
WFP tillhandahåller livräddande livsmedels- och näringsassistans till konfliktdrabbade människor och andra utsatta familjer som är särskilt hårt drabbade av livsmedelsotrygghet i landet. År 2021 utökade WFP sitt stöd avsevärt och nådde ut till nästan 3 miljoner människor med livsmedels- och näringsstöd, inklusive 56 000 internflyktingar i konfliktområden och 1,7 miljoner människor i stadsområden.
COVID-19-insatser och andra tjänster
WFP:s svar på COVID-19 inkluderade att tillhandahålla näringsrika måltider på karantän- och behandlingscentra, och tillhandahålla måltider för återvändande migrantarbetare över hela landet. WFP anpassade också verksamheten för att bättre skydda de människor som mottar stöd, såväl som vår personal, genom att minimera risken för sjukdomsspridning. WFP tillhandahåller en humanitär flygtjänst som förbinder Yangon och Kuala Lumpur, med ett stopp i Laos. Flygningen gör det möjligt för humanitära arbetare och diplomater att resa till och från landet. Flygningarna går varannan vecka och kommer att fortsätta så länge internationella kommersiella flygningar förblir inställda.

Hur du kan bidra

WFP har behov av stöd för att kunna upprätthålla insatserna
Stöd oss