Skip to main content

En upptrappning av konflikten i Gaza har försatt hela befolkningen - omkring 2,2 miljoner människor - i behov av livsmedelsassistans. Hundratusentals människor har trängts ihop i överfulla skyddsrum och sjukhus, där mat och vatten håller på att ta slut.  

World Food Programme (WFP) har gett akut livsmedels- och kontantstöd till 1.4 miljoner människor i Gaza och på Västbanken.   

Det är dock svårt att upprätthålla humanitära insatser. WFP uppmanar till ett omedelbart humanitärt eldupphör, öppnande av alla gränsövergångar och återupptagande av kommersiell transport för att ge stöd och få ett slut på lidandet.

Antalet platser där WFP och våra samarbetspartners på ett säkert sätt kan tillhandahålla livräddande hjälp minskar snabbt, vilket innebär att hundratusentals människor riskerar att mista tillgången till avgörande stöd. 

WFP behöver omgående motsvarande 3.2 miljarder kronor fram till slutet av april 2024 för att upprätthålla verksamheterna i Palestina.

Vad World Food Programme gör i Palestina

Livsmedelsassistans
WFP nådde över 665 250 fördrivna personer i Gaza med matpaket, vetemjöl, näringsberikade kex, varma måltider och särskilt stöd mat för gravida och ammande kvinnor under december. Ytterligare sex bagerier har kontrakterats i Rafah för att förse upp till 100 000 människor utanför skyddsboenden med färskt bröd - om de kan vara fullt operativa. WFP arbetar med partners för att stödja lokalt ledda kök som tillhandahåller varma måltider varje dag. I december har uppskattningsvis 79 265 personer fått varma måltider på 47 platser i Gaza.
Kontantstöd
WFP tillhandahåller för närvarande inte kontantstöd i Gaza eftersom butikerna har slut på viktiga livsmedel. WFP tillhandahöll månatligt kontantstöd till mer än 528 000 människor under den första månaden av krisen.
Logistik
Under den humanitära pausen som avslutades den 1 december kunde WFP utöka insatserna och partnerskapen, leverera till svåråtkomliga områden och utöka logistikkapaciteten i Gaza. WFP stöder partners genom Logistics Cluster, Emergency Telecommunications Cluster och Food Security Cluster. WFP arbetar med lokala partners på plats för att leverera stöd.

Hur du kan bidra

De humanitära behoven ökar ytterligare i Palestina. Stödd oss idag och bidra till att livräddande stöd når de familjer som behöver det mest.
Stöd oss