Skip to main content

Ökande väpnade konflikter, försämrad säkerhet, utbredd fattigdom och effekterna av klimatförändringar utgör ett verkligt hot för länderna i centrala Sahel. Attacker på civila och infrastruktur samt konflikter mellan staten och icke-statliga beväpnade grupper har lett till en massiv befolkningsförflyttning i Burkina Faso, Mali och Niger.

Alla de tvångsfördrivna människorna behöver akut livräddande hjälp. De flesta av dem har flytt till områden där mottagarsamhällena själva är fattiga och extremt utsatta. Livsmedelsbehoven fortsätter att öka i en tid då humanitär tillgång blir allt mer utmanande.

Den växande osäkerheten i regionen hotar de framsteg som gjorts i olika sektorer, inklusive livsmedelsförsörjning och näring, eftersom den hindrar mat- och handelsflöden. Efter att de knappt hunnit återhämta sig från den akuta livsmedelskrisen som drabbade Sahel 2018 är många utsatta familjer nu drabbade av våld.

Snabba humanitära insatser är nu avgörande för att rädda liv. Att ta itu med de växande humanitära behoven och samtidigt skydda de framsteg som gjorts under de senaste åren när det gäller att bygga samhällets motståndskraft är en enorm utmaning.

World Food Programme (WFP) ämnar koppla ihop sina livräddande humanitära insatser med ökade investeringar i aktiviteter som stärker försörjningsmöjligheter, återställer ekosystem, skapar arbetsmöjligheter och främjar social sammanhållning, med målet att förändra liv, utrota hunger, minska osäker migration, utbilda ungdomar och hindra konflikter.

WFP har ett behov av 4.5 miljarder SEK för att säkerställa familjers tillgång till livsviktig livsmedelsassistans.  

WFP:s insatser i krisen i Sahel-regionen

Burkina Faso
WFP: s verksamhet inkluderar: nödhjälp till internflyktingar, värdsamhällen, flyktingar och personer som drabbats av den magra säsongen; skolmåltider inklusive stöd till ett lokalt yoghurtproduktionsprojekt; behandling och förebyggande av undernäring; livsmedelsassistans för tillgångar för småskaligt jordbruk; stöd till värdekedjor; mikro- och makroförsäkring; nationell kapacitetsutveckling; tillhandahållande av informations- och kommunikationsteknik, logistik och annat stöd till partners efter behov.
Mali
Liksom andra länder i Sahel upplever Mali höga nivåer av otrygg närings- och livsmedelsförsörjning kopplad till ogynnsamma agro-klimatförhållanden och höga fattigdomsnivåer. Situationen förvärras av konflikt. WFP tillhandahåller ett paket med aktiviteter som sträcker sig från nödsituationer till förstärkning av samhällets motståndskraft till chocker.
Niger
WFP stöder krisberörda befolkningar, inklusive flyktingar och internt fördrivna personer, genom livsmedelsassistans, akutskolmåltider och specialiserad näringsrik mat för barn. WFP stöder också utsatta skolbarn under skolåret genom skolmatsprogram som stimulerar lokal produktion. WFP har framgångsrikt implementerat livsförändrade aktiviteter, inklusive utveckling eller rehabilitering av tillgångar, klimatriskhanteringsåtgärder och lokala inköp, genom en gemenskapsbaserad strategi.

Hur kan du hjälpa till?

Stöd WFP idag och se till att livsnödvändig mat når de familjer som behöver den mest.
Stöd WFP nu!