Skip to main content

Stäppområdet Sahel gränsar mot Saharaöknen i norr och sträcker sig över de västafrikanska nationerna Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien, Niger och Senegal. Utöver fattigdom, otrygg livsmedelsförsörjning och den undernäring som redan drabbat dessa länder i varierande grad har torka, misslyckade skördar och de höga priserna på basvaror gjort att årets ”magra säsong” anlänt tidigare och blivit den värsta sedan 2014. Upp till 5,8 miljoner människor är i riskzonen för allvarlig hunger mellan juni till september. Om inte tillräcklig hjälp ges kan detta antal stiga till 6,5 miljoner människor.

Kvinnor och barn kommer drabbas värst. Familjer i området har rapporterat att de dragit ner på maten och många barn är för svaga för att fortsätta gå i skolan. Upp till 5,5 miljoner barn i de sex länderna står i riskzonen för akut felnäring – en ökning med 50 procent jämfört med förra året. 

Utebliven nederbörd har inte bara förstört skörden utan också minskat tillgången på foder och vatten till boskapen. Den tidiga boskapsmigrationen orsakar överbetning samt spänningar mellan boskapsskötare och de lokala samhällena.

Politisk instabilitet, konflikt och osäkerhet - inklusive extremism i vissa Sahel-länder - förvärrar ytterligare situationen genom att bland annat försämra flödena av mat, handel och bistånd. I Burkina Faso och Mali finns några av de värst drabbade befolkningarna i områden som är svårnådda och osäkra vilket gör det svårt att nå fram med hjälpen. Stängda gränser i Niger och Tchad gör det omöjligt för boskapsskötare att ta sig till nya betesmarker eller till marknader för att sälja en del av sina djur, en överlevnadsmekanism för att klara sig när det är ont om mat.

För att motverka svält bistår FN:s World Food Programme (WFP) med livsmedelsassistans och kontantbaserad hjälp till de mest utsatta. Målet är att nå 3,5 miljoner människor i de sex länderna. 

WFP stödjer också uppbyggnaden av motståndskraft bland individer och samhällen genom byggandet och renovering av infrastruktur, diversifiering av grödor och restaurering av ekosystem. WFP bistår även med skolmåltider och nutritionsstöd. 

I Niger har WFP skapat nya försörjningsmöjligheter för en miljon människor under 2017 genom skapandet av olika tillgångar för samhällen samt sociala skyddsåtgärder. De insatserna innefattar bland annat ett bevattningssystem format som halvmånar som hjälper till att kanalisera vatten till den torra jorden som hjälper grödorna att växa. 

5.8 miljoner människor
i sex länder kommer behöva livsmedelsassistans mellan juni och september 2018
5,5 miljoner barn
i sex länder är i riskzonen för akut felnäring
1,6 miljarder svenska kronor
behövs för att möta behovet hos 3,5 miljoner människor under de närma 6 månaderna.

WFP i Sahel

Vad FN:s World Food Programme gör i Sahel

 • Burkina Faso

  Livsmedelsassistans och kontantbaserad hjälp startades i slutet av maj i landets Sahel-region och i de östraregionerna där WFP planerar att nå 725 700 människor.
 • Tchad

  Distributionen av WFP:s livsmedelsassistans för den ”magra säsongen” påbörjades tidigt i maj. Den startade i östra Wadi Fara under fem månader och fortsätter i de andra regionerna i Sahel för fler än 185 000 människor. Målet är att hjälpa 700 000 människor under den ”magra säsongen”.
 • Mali

  WFP har distribuerat livsmedelsassistans till 186 000 människor mellan mars till maj. Totalt planerar WFP att hjälpa mer än 600 000 människor i Mali under den ”magra säsongen”.
 • Mauretanien

  WFP har distribuerat livsmedelsassistans till nästan 35 000 personer i april och till mer än 65 000 personer i maj. Totalt planerar WFP att hjälpa mer än 427 000 människor genom livsmedelsassistans och kontantbaserad hjälp.
 • Niger

  I juni påbörjade WFP livsmedelsassistansen som fortfarande pågår. Fler än 400 000 personer har mottagit livsmedelsassistans och kontantbaserad hjälp och nästan 25 000 barn under två år har mottagit tilläggshjälp för att motverka felnäring. WFP planerar att hjälpa fler än 830 000 personer.
 • Senegal

  Under första halvan av juni genomförde WFP den första distributionen av matkuponger till närmare 45 000 personer i det norra distriktet Podor. En andra distribution av kuponger kombinerat med nutritionsprodukter är planerat för fler än 20 000 personer i distriktet Matam under juli månad. För att stödja den senegalesiska regeringens insatser kommer WFP hjälpa sammanlagt 140 000 människor under den ”magra säsongen”.

Hur kan du hjälp till?

Stöd WFP idag och se till att livsnödvändig mat når de familjer som behöver den som mest.