Skip to main content

Översvämningarna - enligt vissa uppskattningar de värsta på flera decennier - har drivit närmare en halv miljon människor från sina hem. De har också lamslagit familjers försök att återuppbygga sina försörjningsmöjligheter efter torkan 2020-2023 - landets längsta i historien, som drev Somalia till randen av svält. 

Dessa obevekliga klimatchocker förlänger Somalias hungerkris, vid en tidpunkt då betydande finansieringsbrister innebär att WFP endast kan tillhandahålla livsmedelsstöd till mindre än hälften av de människor som är i störst behov. 

WFP har gett kontantstöd och tidiga varningar i distrikt som beräknades drabbas av kraftiga översvämningar, och nådde över 200 000 människor. Planen är att dela ut totalt kontantstöd till ett värde av 42 miljoner kronor. Vi förpositionerade också båtar på viktiga platser för att stödja livsmedelsleveranserna. 

Dessa förebyggande åtgärder innebar att familjer hade information och medel för att skydda sina hem eller flytta innan översvämningarna slog till, vilket ledde till att färre människor behövde nödhjälp. 

Utan ytterligare finansiering kommer WFP dock att ha svårt att utöka dessa förebyggande åtgärder eller göra långsiktiga investeringar för att bygga upp människors motståndskraft. WFP:s finansieringsgap i Somalia är 4 miljarder SEK från november 2023 till april 2024.

Vad World Food Program gör för att motverka situationen i Somalia

Krisinsatser
WFP, den största humanitära organisationen i Somalia, räddar liv genom att ge livsmedels- och näringsstöd till människor i kris. WFP arbetar både direkt och genom över 100 partners, även i områden där osäkerhet gör det humanitära tillträdet svårt. Somalia är också platsen för WFP:s största förberedande insats i Afrika, som hjälper hushåll drabbade av torkan att förbereda sig för en potentiell fjärde undermålig regnperiod med kontantöverföringar och en informationskampanj.
Motståndskraft
WFP förändrar liv i Somalia genom att hjälpa till att bygga hållbar, långsiktig motståndskraft på lokalsamhälles-, statlig och nationell nivå mot återkommande chocker som torka och översvämningar. Detta inkluderar att arbeta med regeringen för att genomföra sociala skyddsprogram; stärka klimatsmarta livsmedelssystem (till exempel genom att utbilda småbrukare och ge dem bättre tillgång till nya marknader); och utveckla nationella institutioners kapacitet att på ett hållbart sätt motverka hunger.
Samarbete mellan regering och FN
WFP arbetar med alla regeringsnivåer i linje med Somalias nionde nationella utvecklingsplan, FN:s ram för hållbar utveckling och den humanitära responsplanen. Ett exempel är WFP:s stöd till Baxnaano, ett statligt ägt nationellt skyddsnät. WFP:s arbete är integrerat med det från det bredare FN-systemet, till exempel genom gemensam programmering med FN:s barnfond och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

Hur du kan bidra

WFP har ett brådskande behov av 3.9 miljarder SEK för att upprätthålla akuta livsmedels- och näringsinsatser.
Stöd oss