Skip to main content

Somalia står inför katastrofala nivåer av hunger, då landet ödelagts av den extrema torkan på Afrikas horn.

Totalt 6,5 miljoner människor står inför akut livsmedelsotrygghet under de torraste förhållandena på 40 år, efter fem undermåliga regnperioder i rad. Torkan förvärrar effekterna av andra återkommande klimatchocker, ihållande osäkerhet och instabilitet. Totalt 1,84 miljoner barn under 5 år lider av akut undernäring. Totalt 478 000 av dessa lider så allvarlig undernäring att de riskerar att dö om de inte får omedelbar behandling. Ett enormt antal människor har tvingats lämna sina hem, med över 1,5 miljoner människor som tvingats flytta på grund av torkan sedan klimatkrisen började.

Om regnperioden från mars till juni också slår fel, köpkraften fortsätter att minska och humanitär hjälp inte når de mest behövande, kommer risken för svält fortsatta at hänga över vissa områden i Somalia. Den senaste svälten, som förklarades 2011, innebar att en kvarts miljon människor dog.

Inför denna kris utökade WFP sina akuta livsmedels- och näringsinsatser för att nå ett rekordantal på över 4 miljoner människor till slutet av februari. En finansiering på 4,2 miljarder SEK för livsviktiga insatser innebär dock att WFP kommer att behöva kämpa för att upprätthålla denna nivå av stöd. Klyftan mellan hunger och vad de humanitära insatserna kan leverera ökar. Det krävs omedelbara åtgärder för att avvärja en humanitär katastrof.

Vad World Food Program gör för att motverka situationen i Somalia

Krisinsatser
WFP, den största humanitära organisationen i Somalia, räddar liv genom att ge livsmedels- och näringsstöd till människor i kris. WFP arbetar både direkt och genom över 100 partners, även i områden där osäkerhet gör det humanitära tillträdet svårt. Somalia är också platsen för WFP:s största förberedande insats i Afrika, som hjälper hushåll drabbade av torkan att förbereda sig för en potentiell fjärde undermålig regnperiod med kontantöverföringar och en informationskampanj.
Motståndskraft
WFP förändrar liv i Somalia genom att hjälpa till att bygga hållbar, långsiktig motståndskraft på lokalsamhälles-, statlig och nationell nivå mot återkommande chocker som torka och översvämningar. Detta inkluderar att arbeta med regeringen för att genomföra sociala skyddsprogram; stärka klimatsmarta livsmedelssystem (till exempel genom att utbilda småbrukare och ge dem bättre tillgång till nya marknader); och utveckla nationella institutioners kapacitet att på ett hållbart sätt motverka hunger.
Samarbete mellan regering och FN
WFP arbetar med alla regeringsnivåer i linje med Somalias nionde nationella utvecklingsplan, FN:s ram för hållbar utveckling och den humanitära responsplanen. Ett exempel är WFP:s stöd till Baxnaano, ett statligt ägt nationellt skyddsnät. WFP:s arbete är integrerat med det från det bredare FN-systemet, till exempel genom gemensam programmering med FN:s barnfond och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

Hur du kan bidra

WFP har ett brådskande behov av 4,2 miljarder SEK för att upprätthålla akuta livsmedels- och näringsinsatser.
Stöd oss