Skip to main content

Sudan befinner sig i en djup kris som snabbt förvärras då kriget rasar över hela landet, med nästan 18 miljoner människor som står inför akut hunger. Av dessa befinner sig nästan 5 miljoner människor i akut hungersnöd. Detta är det högsta antal som någonsin registrerats under skördesäsongen.

Över 75 procent av de nödställda befinner sig i områden där tillgången är extremt begränsad på grund av strider och restriktioner. Utan hjälp är risken stor att de hamnar i en katastrofsituation.

De viktigaste orsakerna till den osäkra livsmedelsförsörjningen är upptrappade konflikter och ökande våld mellan olika befolkningsgrupper, en ekonomisk kris, kraftigt stigande priser på livsmedel, bränsle och andra viktiga varor samt en jordbruksproduktion under genomsnittet.

Sudan står också inför den värsta flyktingkrisen i världen, med cirka 7,7 miljoner människor som tvingats lämna sina hem sedan konflikten bröt ut i april 2023, enligt International Organization for Migration (IOM). WFP har levererat hjälp till över 1,2 miljoner människor som har flytt till grannländerna.

WFP har levererat livräddande mat till över 5,2 miljoner människor i Sudan sedan konflikten startade och skulle kunna nå många fler om inte humanitärt tillträde begränsats av konflikten. Brister i finansiering minskar också antalet människor som vi kan nå fram till. 

Konflikthärdar som i Khartoum, Darfur och Kordofan är fortfarande i stort sett oåtkomliga. Vi har bara lyckats leverera bistånd till områden kring Khartoum, där hjälpkonvojer inte kunde ta sig fram mellan augusti och november.

WFP behöver 1.5 miljarder SEK från januari till juni 2024 för att säkerställa att familjer kan fortsätta att få tillgång till livräddande livsmedelsbistånd.

Vad WFP gör för att motverka krisen i Sudan

Livsmedelsstöd
WFP har levererat livräddande livsmedel och näringsstöd till över 6,5 miljoner människor i 17 av Sudans 18 delstater. Konflikthärdar som i Khartoum, Darfur och Kordofan är fortfarande mestadels otillgängliga på grund av hårda strider, osäkerhet, restriktioner, hot, vägspärrar och byråkratiska hinder.
Insatser för stärkt motståndskraft
WFP arbetar med insatser som syftar till att förbättra försörjningsmöjligheter och bygga upp motståndskraft, med fokus på de relativt säkra östra delarna av landet. WFP har också återupptagit det av Afrikanska utvecklingsbanken finansierade Sudan Emergency Wheat Production Project i delstaterna Northern, River Nile, Gezira, Kassala och White Nile. Programmet syftar till att öka Sudans inhemska veteproduktion, vilket är avgörande för att förhindra att hungern ökar ännu mer.
FN:s flygtjänst UNHAS
United Nations Humanitarian Air Services (UNHAS), som förvaltas av WFP, har etablerat flygförbindelser mellan Nairobi och Port Sudan samt Amman och Port Sudan, och transporterar humanitär personal till frontlinjerna från 69 organisationer. Under 2023 utförde UNHAS nästan 200 internationella flygningar till och från Port Sudan och transporterade cirka 4 000 passagerare och 18,2 ton lätt humanitär last från maj till december 2023.
Logistik
Logistics Cluster, som leds av WFP, tillhandahåller lagringstjänster till 9 FN-organ och icke-statliga partners på fyra platser i Port Sudan, Wad Madani, Kosti och Gedaref. Tusentals ton humanitära förnödenheter passerar genom dessa knutpunkter.
Emergency Telecommunications Cluster
Emergency Telecommunications Cluster tillhandahåller uppkopplingstjänster i Port Sudan, Kassala och Kosti. I Port Sudan tillhandahåller klustret uppkoppling till omkring 600 användare från 37 partner på 28 platser. I Kassala tillhandahåller klustret uppkoppling till 70 användare från 8 partner på 4 platser.

Hur du kan bidra

WFP har ett akut behov av 1.5 miljarder SEK för att hjälpa människor i nöd i Sudan fram till juni 2024.
Stöd oss