Skip to main content

De kombinerade effekterna av konflikt, ekonomisk kris, klimatchocker och dåliga skördar påverkar avsevärt människors tillgång till mat i Sudan.

Ett rekordstort antal människor, ungefär en tredjedel av befolkningen, stod redan inför hunger innan den nuvarande konflikten bröt ut. Det pågående våldet kan försätta miljontals fler människor i hunger.

WFP planerar att nå 7,6 miljoner människor i Sudan med livräddande livsmedels- och kontantstöd, näringsstöd, skolmåltider och försörjningsmöjligheter under 2023. 

Nedvärderingen av det sudanesiska pundet, förutom stigande livsmedels- och transportkostnader, gör det också svårare för familjer att sätta mat på bordet. Konflikten i Ukraina river upp matkostnaderna, eftersom Sudan är beroende av import av vete från Svartahavsregionen. Ett avbrott i flödet av spannmål till Sudan kommer att höja priserna och göra det svårt att importera vete.

WFP står inför ett stort finansieringsunderskott på 1.5 miljarder SEK fram till juni 2023. Livsmedelslagren börjar bli farligt låga och detta sker vid den värsta tidpunkten, då fler människor drabbas av hunger. 

Vad WFP gör för att motverka krisen i Sudan

Livsmedelsstöd
WFP ger livsmedelsassistans till utsatta människor som flyktingar, internflyktingar, återvändande och invånare som drabbats av chocker, med hjälp av en kombination av livsmedel och kontanter eller kuponger.
Skolmat
WFP tillhandahåller måltider för att uppmuntra skolgång bland barn som befinner sig i livsmedelsotrygghet på landsbygden och i konfliktdrabbade områden. Skolmatsprogram säkerställer att barn äter minst en näringsrik måltid om dagen.
Näring
WFP siktar på att behandla akut felnäring, minska hämmad växt och förebygga mineral- och vitaminbrister genom näringsspecifika insatser. Dessa inkluderar livräddande behandling av akut undernäring genom insatsen "Targeted Supplementary Feeding Programme", och förebyggande av akut undernäring genom insatsen "emergency blanket supplementary feeding programme". WFP främjar också konsumtionen av berikad mat och ger tekniskt stöd till regeringen för utveckling av lagstiftning på detta område.
Livsmedelssystem och sociala skyddsnät
WFP ger möjligheter för hushåll som befinner sig i livsmedelsotrygghet att delta i insatser som bygger samhällstillgångar, och försörjningsaktiviteter som en del av ett program för stärkta skyddsnät. Till exempel hjälper WFP till att minska förlusterna efter skörd genom att hjälpa småbrukare att lagra sina grödor i specialutvecklade förvaringspåsar, och därigenom minska skördförlusterna och förbättra livsmedelstryggheten.
Andra tjänster
Som det ledande FN-organet för logistik och nödtelekommunikation tillhandahåller WFP kritisk logistik och information samt kommunikationstekniktjänster till humanitära organisationer. FN:s humanitära flygtjänst UNHAS, som leds av WFP, gör det möjligt att nå ut med humanitär personal och material till avlägsna och isolerade, sårbara samhällen.

Hur du kan bidra

WFP har ett akut behov av 1.5 miljarder SEK för att hjälpa sudanesiska människor i nöd fram till juni 2023.
Stöd oss