Skip to main content

Livsmedelsförsörjningen i Sydsudan har nått de mest otrygga nivåerna sedan självständigheten år 2011. 

Svälten har avtagit efter en väsentlig utökning av humanitära insatser. Situationen är dock fortfarande extremt allvarlig i hela landet då 8.3 miljoner människor - 75 procent av befolkningen - står inför allvarlig livsmedelsotrygghet. 

WFP har ett behov av 5 miljarder SEK (USD 526 million) för att upprätthålla livsmedelsassistansen. 

Vad FN:s World Food Programme gör i Sydsudan

Livsmedelsassistans
WFP och våra partners har fortsatt att sätta in snabbinsats-team för att utnyttja alla möjligheter för att nå människor i nöd. Sedan mekanismen för integrerade snabbinsatser (IRRM) lanserades har team utplacerats på fler än 400 uppdrag på svårtillgängliga platser i Sydsudan. Genom dessa gemensamma katastrofteam når WFP 500 000 personer varje månad i områden som endast går att nå med flyg.
Kontantbaserade överföringar
I Sydsudan utökar WFP användningen av kontantbaserad assistans i alla våra insatser och aktiviteter, samtidigt som vi navigerar oss genom den fragila politiska kontexten, säkerhetsläget samt inflationen som påverkar landet. Kontantbaserad assistans stärker de vi hjälper och låter dem själva välja vad de vill köpa. Det ökar kostnadseffektiviteten och minskar behovet av att transportera livsmedel. Under 2021 överförde WFP kontanter till ett värde av 558 miljoner SEK (USD 57,677,173) årligen.
Skolmåltider
Skolmåltider främjar en hälsosam och produktiv inlärningsmiljö för barn. Där WFP har tillhandahållit skolmåltider i Sydsudan har inskrivnings- och närvaronivåerna i genomsnitt ökat från 40 till 93 procent för pojkar och mellan 30 och 86 procent för flickor. WFP strävar efter att kunna hjälpa mer än 200 000 barn via våra skolmåltidsprogram och även genom att tillhandahålla särskilda ransoner för hemtagning för att uppmuntra flickor att fortsatt delta i undervisningen.
Nutrition
WFP och UNICEF har fortsatt sitt framgångsrika partnerskap för att intensifiera nutritionsinsatser i Sydsudan. WFP har tillhandahållit nutritionsstöd till felnärda barn, gravida kvinnor och ammande mödrar - utöver att ha erbjudit utbildning för frivilliga i samhället om nutrition. WFP och UNICEF fortsätter att stödja insatser för att nå fler med hjälp av mer än 12 000 nutritionsvolontärer i hela Sydsudan.

Hur kan du hjälpa till?

Familjer i Sydsudan är i desperat behov av mat. Om vi inte agerar idag kan det vara för sent imorgon. WFP har ett behov av 5 miljarder SEK (USD 526 miljoner) för att upprätthålla livsmedelsassistansen. 
Stöd WFP nu!