Skip to main content

Livsmedelsförsörjningen i Sydsudan har nått de mest otrygga nivåerna sedan självständigheten år 2011. 

Svälten har avtagit efter en väsentlig ökning av humanitära insatser. Situationen är dock fortfarande extremt allvarlig i hela landet, 7 miljoner människor - 60 procent av befolkningen - kämpar med att finna mat för dagen.

Trots att många givare generöst har bidragit, behöver WFP fortfarande 1,3 miljarder kronor för att tillhandahålla livsmedels- och nutritionsassistans fram till och med juli 2019.

5,3 miljoner
människor hjälptes av WFP under 2018
1,7 miljoner
människor har drivits på flykt på grund av konflikter i Sydsudan
2,5 miljoner
sydsudanesar har flytt till grannländerna

Vad FN:s World Food Programme gör i Sydsudan

 • Livsmedelsassistans

  WFP och våra partners har fortsatt att sätta in snabbinsats-team för att utnyttja alla möjligheter för att nå människor i nöd. Sedan mekanismen för integrerade snabbinsatser (IRRM) lanserades har team utplacerats på fler än 400 uppdrag på svårtillgängliga platser i Sydsudan. Genom dessa gemensamma katastrofteam når WFP 500 000 personer varje månad i områden som endast är tillgängliga med flyg.
 • Kontantbaserade överföringar

  I Sydsudan utökar WFP användningen av kontantbaserad assistans i alla våra insatser och aktiviteter, samtidigt som vi navigerar genom utmaningarna av den fragila politiska kontexten, säkerhetsläget samt inflation. Kontantbaserad assistans stärker de vi hjälper och låter dem själva välja vad de vill köpa. Det ökar kostnadseffektiviteten och minskar behovet av transporter av livsmedel. Under 2018 distribuerade WFP kontantbaserad assistans till ett värde av över 252 miljoner kronor och till fler än 660 000 människor varje månad i Sydsudan.
 • Skolmåltider

  Skolmåltider stöder en hälsosam och produktiv inlärningsmiljö för barn. Där WFP har tillhandahållit skolmåltider i Sydsudan har inskrivnings- och närvaronivåerna i genomsnitt ökat från 40 till 93 procent för pojkar och mellan 30 och 86 procent för flickor. WFP strävar efter att kunna hjälpa mer än 200 000 barn genom skolmåltider plus en speciell ranson att ta hem, för att uppmuntra flickor att delta i undervisningen.
 • Nutrition

  WFP och UNICEF har fortsatt sitt framgångsrika partnerskap för att intensifiera nutritionsinsatser i Sydsudan. WFP har tillhandahållit behandling av felnärda barn, gravida kvinnor och ammande mödrar - utöver att erbjuda utbildning för frivilliga i samhället om nutrition. WFP och UNICEF fortsätter att stödja insatser för att nå fler genom mer än 12 000 nutritionsvolontärer i hela Sydsudan.

Hur kan du hjälpa till?

Stöd WFP idag och se till att livsnödvändig mat når de familjer som behöver den som mest.