Skip to main content

Sydsudan är drabbat av klimatkrisen och av både översvämning och torka på samma gång. En aldrig tidigare skådad översvämningskris har svalt stora delar av landet medan andra delar brottas med förödande torka.

Två tredjedelar av befolkningen – över 7,7 miljoner människor – står inför krisnivåer av hunger. Detta är den högsta siffran någonsin och den överträffar även tidpunkten då landet befann sig mitt i ett inbördeskrig. 

Fyra år i rad av rekordstora översvämningar har lett till omfattande förflyttningar, förstörelse av försörjningsmöjligheter och förlust av åkermark – vilket bidragit till stigande hunger. Effekterna av dessa samtidiga klimatchocker förvärras av stigande mat- och bränslepriser och pågående konflikter.

Även om mycket av WFP:s aktiviteter är inriktade på att hålla människor vid liv, arbetar vi också med konflikt- och klimatpåverkade samhällen för att implementera långsiktiga lösningar för att minska hungern.

WFP behöver akut ytterligare 6 miljarder SEK under de kommande 6 månaderna för att upprätthålla avgörande stöd och investera i långsiktiga initiativ för att bygga upp människors motståndskraft. Finansieringsnivåerna för både humanitära insatser och för att bygga upp motståndskraften lyckas inte hålla jämna steg med de ökande behoven. Detta innebär att WFP bara kan ge halva ransoner och måste prioritera livräddande hjälp för de som är närmast svält.

Vad FN:s World Food Programme gör i Sydsudan

Livsmedelsassistans
WFP och våra partners har fortsatt att sätta in snabbinsats-team för att utnyttja alla möjligheter för att nå människor i nöd. Sedan mekanismen för integrerade snabbinsatser (IRRM) lanserades har team utplacerats på fler än 400 uppdrag på svårtillgängliga platser i Sydsudan. Genom dessa gemensamma katastrofteam når WFP 500 000 personer varje månad i områden som endast går att nå med flyg.
Kontantbaserade överföringar
I Sydsudan utökar WFP användningen av kontantbaserad assistans i alla våra insatser och aktiviteter, samtidigt som vi navigerar oss genom den fragila politiska kontexten, säkerhetsläget samt inflationen som påverkar landet. Kontantbaserad assistans stärker de vi hjälper och låter dem själva välja vad de vill köpa. Det ökar kostnadseffektiviteten och minskar behovet av att transportera livsmedel. Under 2021 överförde WFP kontanter till ett värde av 594 miljoner SEK (USD 57,677,173) årligen.
Motståndskraft mot klimatet
WFP har stöttat rehabiliteringen av infrastruktur inklusive vallar och vägar, i områden som drabbats av omfattande översvämningar. Vi har ytterligare stöttat familjer i att odla översvämningsbeständiga grödor som ris och öka produktionen av livsviktiga spannmål.
Skolmåltider
Skolmåltider främjar en hälsosam och produktiv inlärningsmiljö för barn. Där WFP har tillhandahållit skolmåltider i Sydsudan har inskrivnings- och närvaronivåerna ökat med upp till 80%. WFP strävar efter att kunna hjälpa mer än 400 000 barn via våra skolmatsprogram och även genom att tillhandahålla särskilda hemransoner för att uppmuntra flickor att fortsatt delta i undervisningen under 2023.
Nutrition
WFP och UNICEF har fortsatt sitt framgångsrika partnerskap för att intensifiera näringsinsatser i Sydsudan. WFP har tillhandahållit nutritionsstöd till felnärda barn, gravida kvinnor och ammande mödrar - utöver att ha erbjudit utbildning för frivilliga i samhället om nutrition. WFP och UNICEF fortsätter att stödja insatser för att nå fler med hjälp av mer än 12 000 näringsvolontärer i hela Sydsudan.

Hur kan du hjälpa till?

Familjer i Sydsudan är i desperat behov av mat. Om vi inte agerar idag kan det vara för sent imorgon. WFP har ett behov av 5 miljarder SEK (USD 526 miljoner) för att upprätthålla livsmedelsassistansen. 
Stöd WFP nu!