Skip to main content

Efter elva år av konflikter har flera sammanverkande chocker drivit ett rekordstort antal syriska familjer in i hunger, fattigdom och livsmedelsotrygghet. 

Konflikt, fördrivning av människor, svåra ekonomiska påfrestningar och nedvärderingen av det syriska pundet har drivit syriska familjer till sina yttersta gränser och påverkat livet och näringstillståndet för några av landets mest utsatta människor, inklusive kvinnor och barn. Allvarliga humanitära behov kvarstår över hela landet och majoriteten av syrier vet inte längre var deras nästa måltid ska komma ifrån.

Familjer behöver akut stöd för att möta sina behov och bygga upp sina liv igen. WFP uppskattar att 12,4 miljoner syrier – nästan 60 % av befolkningen – nu är livsmedelsotrygga. Detta är en ökning med 4,5 miljoner bara på ett år och det högsta antalet som någonsin registrerats.

Priset på baslivsmedel fortsätter att skjuta i höjden till aldrig tidigare skådade nivåer. För att klara sig har familjer tvingats vidta skadliga åtgärder. En undersökning som genomförts av World Food Programme visar att vissa familjer skär ner från tre måltider per dag till två, att det finns en ökning av antalet människor som köper mat på kredit och att familjer säljer tillgångar och boskap för att generera ytterligare inkomster.

WFP ger livräddande humanitär assistans till 5,6 miljoner människor i Syrien varje månad. Detta inkluderar familjer i akut behov av livsmedel under konflikter och förflyttningar, och även de som behöver hjälp med att förbättra sin kost och ta ägarskap över sin livsmedelsförsörjning. Varje månad stöder WFP barn över hela landet så att de kan få hälsosamma måltider och mellanmål i skolan, mödrar och barn att äta mer näringsrik kost och familjer att skaffa nya färdigheter för att tjäna en inkomst och skapa ljusare framtider.

 

Vad FN:s World Food Programme gör i Syrien

Livsmedelsassistans
WFP tillhandahåller livsviktiga livsmedel till 4,8 miljoner människor varje månad i alla 14 provinser i Syrien. Detta inkluderar att dela ut akut livsmedelsassistans till familjer i nordvästra Syrien för att hjälpa dem att tillgodose sina omedelbara behov i kristider.
Försörjning och motståndskraft
Försörjnings- och motståndskraftsprojekt är en central del av WFP:s humanitära insatser i Syrien, utformade för att skydda och återställa familjers försörjning och livsmedelstrygghet, stärka motståndskraften mot chocker och hjälpa till att återställa lokala ekonomier. Dessa aktiviteter ger människor den kompetens och den infrastruktur de behöver för att bli självförsörjande och ta ägarskap över sina egna matbehov.
Skolmat
Miljontals syriska barn har fått sina utbildningar pausade på grund av konflikter, och WFP:s skolmatsprogram bidrar till att undvika en förlorad generation genom att ge eleverna ett kraftfullt incitament att gå i skolan. Varje dag vet hundratusentals barn att de kommer att få en hälsosam måltid eller ett mellanmål från WFP som hjälper dem att koncentrera sig, hålla sig friska och nå sin fulla potential.
Nutrition
WFP:s nutritionsprogram stödjer gravida och ammande kvinnor och flickor, samt barn under 5 års ålder för att förebygga och hantera undernäring och mikronäringsbrist. Mammor och barn mottar specialframtagen mat för att tillfredsställa deras unika kostbehov samt elektroniska matkuponger så att de kan bibehålla en diversifierad kost. De har även tillgång till regelbundna undersökningar för att säkerställa att de växer sig allt starkare och friskare. WFP:s nutritionsprogram hjälper barn att få bästa möjliga start på livet och hjälper gravida och ammande mödrar att bekämpa och förebygga felnäring. WFP stöttar för närvarande 224 000 människor i att förbättra sin näring i alla Syriens 14 provinser. Kvinnor får kontanter och kuponger för att diversifiera sin kost, öka vitamin- och mineralintag och tillgodose sina näringsbehov.
Finansieringsbehov 

WFP kämpar för att möta de akuta livsmedelsbehoven för miljontals människor i Syrien och dess grannländer varje månad. På grund av finansieringsbrist i Syrien har WFP redan tvingats minska antalet kalorier i sina matkorgar. På grund av den fyra månder långa upphandlingstiden för att råvarorna ska kunna distribueras i landet, behöver WFP 3.6 miljarder SEK (365.8 miljoner USD) innan juni 2022 för att se till att familjer får fortsatt tillgång till livsviktig livsmedelsassistans.

Hur kan du hjälpa till?

Stöd WFP idag och se till att livsviktig mat når de familjer som behöver den som mest.
Stöd WFP nu!