Skip to main content

 

Syrien har det sjätte största antalet livsmedelsotrygga människor i världen. WFP uppskattar att 12.1 miljoner syrier nu upplever livsmedelsotrygghet. Det är mer än hälften av befolkningen. Ytterligare 2,9 miljoner människor riskerar att bli livsmedelsotrygga – en ökning med 52 procent på bara ett år. Näringsintaget försämras och nivån av felnäring stiger i vissa delar av landet.

Rekordhöga priser på mat och bränsle, något som förvärrats av krisen i Ukraina, fortsatt våldsam konflikt i vissa delar av landet och katastrofala jordbävningar, har hårt påverkat Syriens mest utsatta människor. Den globala ekonomiska krisen innebär att antalet personer som får subventionerad mat och bränsle under de nationella sociala skyddsnätsprogrammen minskar.

För att upprätthålla livsmedelsassistansen trots finansieringsbrister och störningar i försörjningskedjan, har WFP också varit tvungna att gradvis minska storleken på sina matransoner. För att klara sig har familjer inga valmöjligheter kvar än att välja mellan mat, skola, medicin och bränsle eftersom de inte har råd med allt. Förekomsten av tidiga äktenskap ökar och att barn tas ur skolan blir också vanligare. 

WFP ger livräddande livsmedelsassistans till 5.6 miljoner människor i Syrien varje månad. Denna hjälp stöder familjer med matransoner och/eller värdekuponger för att köpa mat, förser skolbarn över hela landet med hälsosamma mellanmål och förebygger och behandlar undernäring hos mödrar och barn.

Vad FN:s World Food Programme gör i Syrien

Livsmedelsassistans
WFP förser 5.6 miljoner människor i alla 14 regioner med viktiga livsmedel för att förhindra att de försätts i än värre hungersituationer. WFP distribuerar denna mat till några av landets mest utsatta familjer som har drabbats av konflikter, ekonomisk nedgång och klimatförändringar. WFP utökar sin kontantbaserade assistans där familjer får värdekuponger för att flexibelt kunna köpa sina behov av mat från ett antal WFP-kontrakterade återförsäljare. Detta bidrar till att skapa efterfrågan och arbetstillfällen på den lokala marknaden och tillför pengar till den lokala ekonomin.
Nutrition
WFP:s nutritionsprogram hjälper barn att få bästa möjliga start i livet och stödjer gravida och ammande mödrar att bekämpa och förebygga felnäring. WFP stöder för närvarande över 300 000 gravida och ammande kvinnor samt flickor och barn i åldern mellan 6 månader och 2 år i att få tillgång till näringsrik mat och förbättra sina kostvanor i alla 14 provinser i Syrien. Detta inkluderar att stödja kvinnor med värdekuponger för att diversifiera sina kostvanor, förbättra vitamin- och mineralintaget och tillgodose deras näringsbehov.
Skolmat
WFP förser mer än 460 000 elever med berikade mellanmål, måltider och assistans genom elektroniska kuponger. Maten är ett viktigt steg för att hjälpa elever att förbättra sin hälsa och sitt näringsintag och motiverar familjer att skicka barn till skolan. Skolmatsprogrammet i Aleppo sysselsätter utsatta kvinnor och ger dem utbildning och en inkomst så att de kan försörja sina familjer och undvika ekonomiskt beroende.
Försörjning och motståndskraft
För att stödja samhällens självförsörjning utöver genom akut assistans, stöder WFP familjer i hela Syrien för att återställa sina försörjningsmöjligheter, förbättra sin livsmedelstrygghet och förbättra deras motståndskraft mot framtida chocker. Genom utbildning och rehabilitering av lokal infrastruktur som bevattningskanaler och bagerier kommer syriska familjer att få de möjligheter de behöver för att stanna kvar på sina gårdar, odla sin egen mat och förbättra sina inkomster.
Insatser efter jordbävningarna
Inom några timmar efter den första jordbävningen i februari 2023 mobiliserades WFP snabbt för att tillhandahålla matransoner färdiga att äta, varma måltider och matkorgar till de drabbade. WFP har hjälpt nästan 3 miljoner människor i både statligt och icke-statligt kontrollerade områden.
Finansieringsbehov 

 

Även om en politisk lösning är det främsta behovet, krävs det fortfarande finansiering för att hjälpa människor att överleva det rådande krisläget som nu förvärras av en global livsmedelskris. Även med den nuvarande reducerade ransonen, som täcker nästan hälften av vad familjer behöver varje månad, står WFP inför en brist på den finansiering som behövs för att upprätthålla sin livräddande verksamhet i Syrien. Detta kan leda till ett bakslag för WFP:s arbete för att uppnå en värld utan hunger.

Hur kan du hjälpa till?

Stöd WFP idag och se till att livsviktig mat når de familjer som behöver den som mest.
Stöd WFP nu!