Skip to main content

Krisen i Syrien går in på sitt tionde år och den humanitära situationen förblir ytterst allvarlig. Miljontals människor har fördrivits från sina hem, och de som stannar kämpar för att få tillgång till mat och för att kunna återuppbygga sina liv.

Konflikt, massfördrivning av människor och ekonomiska påfrestningar utan motstycke orsakar hunger, och syriska familjer behöver nu vår hjälp mer än någonsin. Familjer har förlorat sina jobb till följd av COVID 19-nedstängningar samtidigt som priset på basvaror har stigit till rekordnivåer. Tillsammans har dessa faktorer drivit familjer över hela landet djupare in i fattigdom, hunger och otrygg livsmedelsförsörjning.

Ett rekordhögt antal syrier lider nu av otrygg livsmedelsförsörjning och 12,4 miljoner människor kämpar för att få tag i mat för dagen. Det är nästan 60% av landets befolkning, och det har ökat med svindlande 4,5 miljoner människor bara det senaste året. Ytterligare 1,8 miljoner människor riskerar att lida av otrygg livsmedelsförsörjning om inte brådskande humanitära åtgärder vidtas.

I takt med att konflikt och ekonomiskt tryck fortsätter att sätta press på redan utsatta familjer, tvingas många att vidta förödande åtgärder - som att skuldsätta sig, sälja tillgångar och äta mindre och färre måltider - för att överleva. Även under konfliktens värsta år har familjer aldrig utsatts för det ekonomiska tryck som de nu står inför. En basal måltid är nu utom räckhåll för majoriteten av syriska familjer.

Under december 2019 eskalerade konflikterna i nordvästra Syrien och västra Aleppo. Nästan en miljon människor har nu tvingats fly sina hem i vad som beräknas vara den största flyktingvågen sedan krisen tog sin början. Många befinner sig nu i överfyllda läger efter att ha lämnat sina hem till fots utan allt förutom det de själva kunde bära. 80 procent av dessa fördrivna människor är barn och kvinnor som nu är i behov av humanitär assistans.

WFP lanserade en omedelbar insats och utökade sina pågående humanitära insatser i nordvästra Syrien, och tillhandahåller nu akut livsmedelsassistans till mer än en miljon människor varje månad via vår gränsöverskridande operation från Turkiet.

Humanitärt stöd från WFP är avgörande för att hjälpa familjer som har förlorat allt och är beroende av denna mat för att överleva.

WFP:s insatser i Syrien fortsätter för att säkerställa att livsmedel når fram till de mest utsatta familjerna när de behöver dem som mest.

Vad FN:s World Food Programme gör i Syrien

Livsmedelsassistans

Genom att arbeta tillsammans med samarbetspartners i alla Syriens 14 provinser, tillhandahåller WFP livsavgörande livsmedelsassistans till mer än 4,5 miljoner människor varje månad. Mat distribueras till landets mest utsatta familjer som har drabbats av konflikten och är i behov av stöd för att återuppbygga sina liv. Detta är WFP:s mest omfattande insats i Syrien och förser familjer med bland annat ris, bönor, olja och vete för att förhindra att de drabbas ännu allvarligare av hungersnöd.

Motståndskraft och försörjning

Projekt med fokus på motståndskraft och försörjning hjälper syriska familjer att stärka och återställa sina försörjningsmöjligheter, trygga sin livsmedelsförsörjning och stärka sin motståndskraft mot framtida chocker. Genom utbildningar och återuppbyggnad av lokal infrastruktur kommer syriska familjer att möjlighet att stanna kvar på sina gårdar, odla sin egen mat och öka sina inkomster.

Skolmat

För miljontals syrianska barn har konflikter haft en stor och skadlig påverkan på deras utbildning, och WFP:s skolmåltidsprogram hjälper till med att motverka förekomsten av en förlorad generation genom att ge barn ett starkt incitament för att gå till skolan. Varje dag vet hundratusentals barn att de kommer att få en nyttig måltid eller ett mellanmål från WFP som kommer att hjälpa dem fokusera på lektionerna, hålla sig friska och nå sin fulla potential.

WFP förser mer än 348 000 elever med berikade mellanmål, färsk mat och annat stöd via elektroniska kuponger. Denna mat är ett viktigt steg mot att hjälpa eleverna att förbättra sin hälsa och näring samtidigt som det motiverar familjer att skicka sina barn till skolan. Skolmatsprogram i Aleppo sysselsätter utsatta kvinnor och ger dem utbildning och inkomst så att de kan försörja sina familjer och bli ekonomiskt oberoende.

Nutrition

WFP:s nutritionsprogram stödjer gravida och ammande kvinnor och flickor, samt barn under 2 års ålder för att förebygga och hantera undernäring och mikronäringsbrist. Mammor och barn mottar specialframtagen mat för att tillfredsställa deras unika kostbehov samt elektroniska matkuponger så att de kan bibehålla en diversifierad kost. De har även tillgång till regelbundna undersökningar för att säkerställa att de växer sig allt starkare och friskare.

WFP:s nutritionsprogram hjälper barn att få bästa möjliga start på livet och hjälper gravida och ammande mödrar att bekämpa och förebygga felnäring. WFP stöttar för närvarande 224 000 människor i att förbättra sin näring i alla Syriens 14 provinser. Kvinnor får kontanter och kuponger för att diversifiera sin kost, öka vitamin- och mineralintag och tillgodose sina näringsbehov.

Finansieringsbehov 

WFP kämpar för att möta de akuta livsmedelsbehoven för de mer än fem miljoner fördrivna människorna i Syrien och dess grannländer varje månad. På grund av finansieringsbrist i Syrien har WFP redan tvingats minska antalet kalorier i sina matkorgar. På grund av den fyra månder långa upphandlingstiden för att råvarorna ska kunna distribueras i landet, behöver WFP US$ 479,7 miljoner innan februari 2022 för att se till att familjer får fortsatt tillgång till livsavgörande livsmedelsassistans.

Hur kan du hjälpa till?

Stöd WFP idag och se till att livsnödvändig mat når de familjer som behöver den som mest.
Stöd WFP nu!