Skip to main content

Då krisen i Syrien går in på sitt tionde år förblir den humanitära situationen ytterst allvarlig. Miljontals människor har fördrivits från sina hem, och de som stannar kämpar för att få tillgång till mat och för att kunna återuppbygga sina liv.

Konflikter, tvångsförflyttningar och ekonomiska påfrestningar orsakar hunger, och familjer från Syrien behöver vår hjälp nu mer än någonsin.

Under 2019 fanns 1.8 miljoner internt tvångsförflyttade människor i landet – en ökning från 200 000 människor under 2018. Konflikter i Syriens nordöstra och nordvästra regioner har orsakat ökade nivåer av hunger och har lett till att familjer har förlorat deras hem, företag och inkomstkällor. Då konflikterna fortsätter drivs familjer längre in i fattigdom och tvingas vidta skadliga åtgärder- som att skuldsätta sig och äta både färre och mindre måltider – för att överleva.

Under december 2019 eskalerade konflikterna i nordvästra Syrien och västra Aleppo. Nästan en miljon människor har nu tvingats fly sina hem i vad som beräknas vara den största flyktingvågen sedan krisen tog sin början. Flera befinner sig nu i överfyllda läger efter att ha lämnat sina hem till fots med endast de föremål de själva kunde bära. 80 procent av dessa tvångsförflyttade människor är barn och kvinnor som nu är i behov av humanitär assistans.

WFP lanserade en omedelbar insats och utökade sina pågående humanitära insatser i nordvästra Syrien, och tillhandahåller nu akut livsmedelsassistans till mer än en miljon människor varje månad via vår gränsöverskridande operation från Turkiet.

Förutom konflikter ökar livsmedelspriserna snabbt över hela landet, vilket sätter press på familjer att tillgodose sina grundläggande behov. Nationella genomsnittliga livsmedelspriser har ökat med 67 procent på bara ett år, medan priserna i Idlib i nordväst ökade med 120 procent. Att äta tre hälsosamma måltider per dag är nu utanför räckhåll för många.

I hela Syrien fortsätter WFP arbeta för att säkerställa att livsmedel når fram till de mest utsatta familjerna när de behöver dem som mest.

Nästan en miljon
människor har tvångsförflyttats i nordvästra Syrien sedan december 2019
4,5 miljoner
människor i Syrien tar emot livsavgörande livsmedelsassistans från WFP varje månad
2,7 miljarder
kronor är WFP's finansieringskrav fram till februari 2021

Vad FN:s World Food Programme gör i Syrien

 • Livsmedelsassistans

  Varje månad tillhandahåller WFP livsavgörande livsmedelsassistans till mer än 4,5 miljoner människor genom alla Syriens 14 provinser. Detta omfattar ett tillhandahållande av livsmedelsassistans till familjer i nordvästra Syrien för att hjälpa dem tillfredsställa sina akuta behov under kriser.

 • Motståndskraft och försörjning

  Projekt med fokus på motståndskraft och försörjning utgör en central del av WFP:s humanitära insats i Syrien. De är utformade för att skydda och återställa familjers tryggade livsmedelsförsörjning och försörjning, samt för att återställa lokala ekonomier. Dessa aktiviteter utrustar projektens mottagare med de färdigheter och den infrastruktur de behöver för att kunna bli självförsörjande och anta ett eget ägarskap över sina livsmedelsbehov.

 • Skolmåltider

  För miljontals syrianska barn har konflikter haft en stor och skadlig påverkan på deras utbildning, och WFP:s skolmåltidsprogram hjälper till med att motverka förekomsten av en förlorad generation genom att ge barn ett starkt incitament för att gå till skolan. Varje dag vet hundratusentals barn att de kommer att få en nyttig måltid eller ett mellanmål från WFP som kommer att hjälpa dem fokusera på lektionerna, hålla sig friska och nå sin fulla potential.

 • Nutrition

  WFP:s nutritionsprogram stödjer gravida och ammande kvinnor och flickor, samt barn under 2 års ålder för att förebygga och hantera undernäring och mikronäringsbrist. Mammor och barn mottar specialframtagen mat för att tillfredsställa deras unika kostbehov samt elektroniska matkuponger så att de kan bibehålla en diversifierad kost. De har även tillgång till regelbundna undersökningar för att säkerställa att de växer sig allt starkare och friskare.

Finansieringsbehov 

WFP kämpar för att möta de akuta livsmedelsbehoven hos mer än fem miljoner tvångsförflyttade människor i Syrien och Syriens grannländer varje månad. På grund av finansieringsbrist i Syrien har WFP redan tvingats minska antalet kalorier i sina matkorgar. På grund av 2-3 månaders upphandlingstid för att råvarorna ska kunna distribueras i landet, behöver WFP SEK 1,7 miljarder fram till november 2020.

Hur kan du hjälpa till?

Stöd WFP idag och se till att livsnödvändig mat når de familjer som behöver den som mest.