Skip to main content

Якщо ви в Україні і потребуєте допомоги чи інформації, натисніть тут
Kriget i Ukraina fortsätter att fördriva människor, förstöra infrastruktur, störa leveranskedjor och bromsa landets ekonomi. Ett av tre hushåll uppskattas lida av livsmedelsotrygghet och antalet stiger till vartannat hushåll i vissa områden i östra och södra delarna av landet.

Över 5 miljoner ukrainare är internflyktingar och nära 8 miljoner lever som flyktingar i Europa. Många av de som är kvar har förlorat sin försörjning, särskilt i områden nära frontlinjerna. De som återvänt kämpar för att återuppbygga sina liv, då de har fått slut på pengar eller återfunnit sina hem raserade.

Kriget och energikrisen – den senare till följd av attacker mot infrastruktur – stör livsmedelsproduktionen och de kommersiella försörjningskedjorna i landet, vilket lett till att många samhällen i öst och söder saknar tillförlitlig tillgång till mat.

WFP stöder 3 miljoner människor varje månad i Ukraina, med hjälp av en flexibel kombination av livsmedels- och kontantstöd. Vi stödjer människor var de än är, inklusive i områden nära frontlinjen.

Uppskattningsvis 98 000 flyktingar från Ukraina finns kvar i Moldavien, främst kvinnor, barn och äldre, vilket ökar pressen på en redan bräcklig ekonomi. WFP tillhandahåller varma måltider till flyktingar i mottagningscentra, samt kontanter till värdfamiljer.

Ukraina är en av världens största kornbodar och producerade tillräckligt med mat för att mätta 400 miljoner människor per år före kriget. Kriget har drastiskt minskat försörjningen till länder i akut behov samtidigt som livsmedelspriserna har drivits upp. WFP har bidragit till arbetet med att återöppna Svarta havets hamnar och arbetar dygnet runt för att transportera mat från Ukraina till länder i behov sedan en överenskommelse nåddes.

Vad World Food Programme gör i Ukraina

Kontantstöd
WFP prioriterar kontanthjälp varhelst banker fungerar och maten är lättillgänglig. Kontantstöd ger människor friheten att tillgodose sina väsentliga behov och stimulerar samtidigt den lokala ekonomin. WFP har delat ut mer än SEK 5.3 miljarder i kontantstöd till över 2.6 miljoner människor sedan mars 2022.
Livsmedelsstöd
WFP levererar livsmedelspaket och matransoner som är färdiga att äta, främst i svåråtkomliga områden och nära frontlinjen under intensiva strider, där kommersiella försörjningslinjer brutits och tillgången till mat är osäker. Livsmedelspaketen består vanligtvis av vetemjöl eller ris, pasta, solrosolja, socker och konserverade bönor eller kött. WFP köper nästan all denna mat i Ukraina och samarbetar med lokala bagerier för att leverera bröd.
Stöd till Ukrainska flyktingar i Moldavien
WFP serverar varma måltider dagligen till ukrainska flyktingar som bor på mottagningscenter i Moldavien, och ger kontantstöd till över 14 000 moldaviska familjer som tar emot ukrainska flyktingar.
Telekommunikations- och logistikstöd i nödläge
På uppdrag av FN samordnar WFP humanitära logistik- och telekommunikationstjänster i Ukraina som den ledande organisationen för "Logistics Cluster" och "Emergency Telecommunications Cluster". "Logistics Cluster" konsoliderar och delar information om logistiktjänster, anläggningar och åtkomstbegränsningar, tillhandahåller vägtransporter, godsleverans och förvaringsmöjligheter och stöder konsolidering av last och planering för humanitära konvojer.
Minröjning och livsmedelssystem
WFP samarbetar med FAO, regeringen och Fondation Suisse de Deminage för att rensa minor från jordbruksmark och små tomter och därigenom hjälpa till att återställa försörjningen på landsbygden, öka jordbruksproduktionen och fasa ut behovet av livsmedelsbistånd för tusentals familjer. Den inledande fasen av projektet är i Charkiv-regionen. WFP fortsätter att utöka sin upphandling från ukrainska livsmedelsproducenter, både för livsmedelsbistånd i landet och för humanitära insatser globalt.

Hur du kan bidra

WFP har ett akut behov av stöd för att hjälpa människor som flyr från konflikten både inom landet och i angränsande länder
STÖD OSS