Skip to main content

Efter att ha mottagit en officiell begäran om assistans från Ukrainas regering, lanserar World Food Programme (WFP) en nödinsats för att ge livsmedelsassistans till människor som flyr konflikten både inom landet och i angränsande länder.

WFP utökar insatsen för att nå 4.8 miljoner människor varje månad med kontantbaserade överföringar såväl som med direkt utdelning av livsmedel. WFP förbereder också för att ge stöd åt fördrivna ukrainska invånare i flyktingmottagande länder. Mer än sex miljoner människor har redan flytt landet och sökt skydd i grannländerna sedan konflikten började. Samtidigt har sex miljoner människor har fördrivits internt. 

Även om konflikten är i Ukraina, kommer dess inverkan på livsmedelsförsörjningen att vara global. Svartahavsområdet är ett av världens viktigaste områden för spannmåls- och jordbruksproduktion. Konsekvenserna av konflikten kommer att öka trycket på resurser och tillgång till mat utanför Ukrainas gränser. 

För att nå människor som drabbats av konflikten i Ukraina och i grannländerna har WFP ett akut behov av ditt stöd. 
 

Vad World Food Programme gör för att motverka krisen i Ukraina

Assistans i nödsituation
WFP planerar att nå ut till 4.8 miljoner människor som drabbats av konflikten med kontantbaserade överföringar såväl som med direkt utdelning av livsmedel varje månad.
Akut telekommunikation och logistik
På FN:s vägnar är WFP på plats i Ukraina och i ett antal grannländer för att leda samarbeten för nödkommunikation och logistik. WFP sätter ihop arbetslag i Moldavien, Rumänien, Slovakien, Ungern och Polen för att underlätta leveranser av livsmedel och kontantstöd till Ukraina och för att stödja flyktingar vid behov.

Hur du kan bidra

WFP har ett akut behov av stöd för att hjälpa människor som flyr från konflikten både inom landet och i angränsande länder
STÖD OSS