Skip to main content

En katastrofsituation kännetecknas av att vara en brådskande situation där det finns klara bevis för att en händelse eller en rad händelser har inträffat och att de orsakar mänskligt lidande eller utgör ett överhängande hot mot liv och/eller försörjning. Ytterligare ett kriterium är att den berörda regeringen inte har möjlighet att åtgärda situationen och att situationen eller raden av händelser är avvikande från det normala, samt att det orsakar stora störningar i samhället.

FN:s World Food Programme (WFP) har i över 50 år erbjudit livsmedelsassistans i katastrofsituationer, ofta som ett svar på konflikter, post-konflikter eller katastrofer.

WFP fortsätter att hjälpa de miljontals människor som fördrivits, blivit hemlösa eller berövats från grundläggande resurser på grund av katastrofala händelser. Hjälpen ges oavsett om katastrofen orsakats av naturliga orsaker eller inte och vare sig den kunde undvikts eller ej. Genom årtionden av olika kriser och otaliga insatser har WFP utvecklat en unik kompetens för att hantera krissituationer. Detta gäller både WFP:s program – besluten och koncepten som styr agerandet – samt WFP:s mekanismer för beredskap och insatser.