Skip to main content

Alla bebodda områden i världen påverkas av effekterna av klimatförändringarna, som är en av de största orsakerna till världens hunger. Det senaste årtiondet har 1.7 miljarder människor påverkats av extremväder och klimatrelaterade katastrofer. Samhällen som bidrar minst till klimatkrisen är de som påverkas hårdast, med begränsade möjligheter för hantering.

Den övervägande majoriteten av de människor som lider av hunger i världen är utsatta för klimatkatastrofer. För att kunna avskaffa hunger krävs djärva insatser som förbättrar människors förberedelseförmåga, handlingsberedskap och möjlighet att återhämta sig. Om detta misslyckas kommer nivåerna av hunger och felnäring att öka. 

 

World Food Programme (WFP) hjälper samhällen med bristande livsmedelsförsörjning att förbereda inför, reagera på och återhämta sig efter klimatchocker. WFP räddar liv efter klimatrelaterade katastrofer och implementerar lösningar för att hantera klimatrisker i 37 länder, vilket gynnar över 12 miljoner människor.

Klimatkrisen är en av de största orsakerna till världens hunger

WFP-program stödjer länder och samhällen med att

Förutse

 

Förutse - Anticipatory Action

Förutse klimatrisker innan de förvandlas till katastrofer.

  • Genom sitt Anticipatory Action-program hjälper WFP länder och samhällen att utveckla system för varningar i tid för att utlösa humanitära åtgärder innan extrema väderhändelser påverkar utsatta familjer, vilket gör att de kan vidta förebyggande åtgärder som att evakuera tillgångar och boskap, förstärka sina hem och köpa mat och annat väsentliga föremål.
  • WFP förser också småbrukare med klimatinformation, samt med analyser till utsatta länder om kopplingarna mellan livsmedelssäkerhet och klimatrisker.

Återställa

 

Återställa - Restore

Återställa förstörda ekosystem till naturliga sköldar mot klimatrisker.

  • Naturen i sig är ofta det bästa sättet att skydda både människor och planet. Återställande av ekosystem hjälper till att minska människors sårbarhet för klimatchocker och påfrestningar samtidigt som den skyddar den biologiska mångfalden och främjar social sammanhållning. Under de senaste fem åren har WFP i genomsnitt arbetat med utsatta samhällen för att rehabilitera 1,5 miljoner hektar förstörd mark och skogar och etablera 54 000 dammar, brunnar och kommunala reservoarer.
  • Läs om WFP's program Food Assistance for Assets (På engelska).

Beskydda

 

Beskydda - protect, WFP

Skydda de mest utsatta med sociala skyddsnät och försäkring mot extrema klimat.

  • WFP gör det möjligt för samhällen att stå emot chocker genom klimatriskförsäkring – som ger människor kontantstöd efter en klimatrelaterad katastrof. År 2021 skyddades nästan tre miljoner människor i 18 länder av klimatriskförsäkringar som utvecklats eller stöds av WFP.
  • Läs mer om riskhantering, -försäkring och -finansiering (På engelska). 

Ge energi

Ge energi - energize

Stöd skolor och samhällen med att få tillgång till hållbara energilösningar.

  • WFP främjar rena och moderna matlagningslösningar för hushåll och skolor. Genom att förbättra effektiviteten och minska föroreningarna hjälper dessa till att förhindra de negativa effekterna av traditionell matlagning på miljön, ekonomisk utveckling och folkhälsan.
  • WFP arbetar med småbrukare för att sprida utrustning och tjänster för hållbar energi som ökar livsmedelsproduktionen (t.ex. soldrivna pumpar), bearbetning (t.ex. soldrivna kvarnar) och konservering (t.ex. solfångare), samt begränsar förluster efter skörd.
  • År 2020 gjorde WFP det möjligt för över 1,6 miljoner människor att få tillgång till hållbara energiprodukter och tjänster.