Skip to main content

För miljontals människor i Afrika, Asien och Latinamerika innebär klimatförändringar att översvämningar, torka och stormar, som varje år står för upp till 90 procent av alla naturkatastrofer, blir allt vanligare och kraftfullare. De kan snabbt leda till omfattande livsmedelskriser och kriser i näringsintag. Under det senaste årtiondet har nästan hälften av FN:s World Food Programmes (WFP) katastrof- och återhämtningsinsatser vidtagits till följd av klimatrelaterade katastrofer och uppgått till en kostnad av cirka 215 miljarder SEK.

Den övervägande majoriteten av de människor som lider av hunger i världen är utsatta för klimatkatastrofer. För att kunna avskaffa hunger krävs djärva insatser som förbättrar människors förberedelseförmåga, handlingsberedskap och möjlighet att återhämta sig. Om detta misslyckas beräknas risken för hunger och näringsbrist öka med upp till 20 procent år 2050. 

För att ge stöd till de mest sårbara länderna och samhällsgrupperna gör WFP analyser som visar på sambandet mellan livsmedelsförsörjning och klimatrisker, samt den påverkan som dagens och framtidens klimatförändringar har på livsmedelsförsörjningen och tillgången till näringsrik mat. Via dessa analyser går det identifiera de samhällen som befinner sig i riskzonen och ge vidare den informationen för planering och utformning av nationella policys för utveckla livsmedelsassistans program som bygger upp motståndskraft och minskar hunger. The Food Insecurity and Climate Change Vulnerability Map, är en funktion utvecklad av WFP och Storbritanniens nationella vädertjänst (Met Office). Den visar vikten av att omedelbart öka klimatanpassningsåtgärder och insatser för att lindra effekterna av klimatförändringar för de människor som har den mest otrygga livsmedelsförsörjningen. 

 

Tillsammans med WFP:s samarbetspartners uppmuntras integrationen av olika teknologier, tjänster och verktyg som gör samhällen bättre utrustade för att anpassa sig efter effekterna av klimatförändringar. Det kan innefatta att skapa mer variation i försörjningsmöjligheter, bättre skydd av tillgångar, inkomster och grödor med hjälp av försäkringar samt bättre tillgång till finansiella tjänster, förbättrad marknadsåtkomst och ett bättre återställande av land. Det innebär även ett tätt samarbete med regeringar för att säkerställa att initiativen införlivas i nationella system. De ska inkludera tidiga varningssystem, sociala skyddsnät samt finansiella- och försäkringsmekanismer.

WFP:s bidrag till implementeringen av Parisavtalet 2015 inkluderar att hjälpa de människor och länder som har den mest otrygga livsmedelsförsörjningen. Det görs bland annat via initiativ som Food Security Climate Resilience Facility och R4 Rural Resilience.

Att stärka motståndskraften mot klimatförändringar för en värld utan hunger