Skip to main content

Att nästan 60 procent av världens 828 miljoner människor som går hungriga är boende i områden drabbade av väpnad konflikt, gör konflikt till den enskilt största utmaningen för att nå en värld utan hunger. 

Assistans som tillhandahålls av World Food Programme (WFP) är inte bara livsviktig för människor som är fångade i konflikt, lever under belägring, eller är på flykt efter att ha tvingats lämna sina hem - det kan också vara första steget mot fred genom att hjälpa till att mildra spänningar som kan eskalera till konflikter. 

Vid utdelningen av Nobels fredspris för 2020 till WFP har den norska Nobelkommittén beskrivit kopplingen mellan hunger och väpnad konflikt som en ond cirkel där "krig och konflikt kan orsaka otrygg livsmedelsförsörjning och hunger, precis som hunger och otrygg livsmedelsförsörjning kan leda till att latenta konflikter flammar upp samt utlösa användning av våld". 

Kopplingen har tidigare erkänts av FN:s säkerhetsråd genom Resolution 2417 (som antogs i maj 2018), vilket också återbekräftade förbudet mot användning av hunger som vapen i krig - varigenom beväpnade grupper blockerar tillgång till livsmedel för att tvinga civilbefolkning att ge upp och lämna - samt gav erkännande till att världen aldrig kommer kunna eliminera hunger utan fred. 

Nobels fredspris ger WFP erkännande "för dess insatser för att tackla hunger, för dess bidrag till att förbättra förutsättningar för fred i konfliktdrabbade områden samt för att agera som en drivande kraft i insatser att förhindra användande av hunger som ett vapen i krig och konflikt".

När Jemen 2018 stod inför hungersnöd gjorde WFP en massiv upptrappning av insatser, vilket gjorde det möjligt att driva det krigshärjade landet tillbaka från gränsen. Idag riskerar dock miljontals människor i delar av Jemen och andra konfliktdrabbade länder - som Demokratiska Republiken Kongo, Nigeria och Sydsudan - återigen att mista livet på grund av hunger om livsmedelsassistans inte når fram till dem.

Preliminära upptäckter från en gemensam forskningsstudie med Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI), som fokuserar på El Salvador, Irak, Kirgizistan och Mali, indikerar att WFP:s arbete bidrar till förbättra förutsättningarna för fred. Bland annat genom att stärka tillgången till omtvistade naturresurser (som t.ex. vatten och mark); stärka social sammanhållning och lösa missnöje inom och mellan samhällen; öka möjligheter och främja inkludering, inklusive av unga människor; samt genom att bidra till att stärka statligt ansvarsutkrävande och tillhandahållande av tjänster öka förtroendet mellan invånare och staten.

Men allra särskilt genom utvecklingsprojekt där människor får livsmedelsassistans samtidigt som de bygger eller rehabiliterar samhällelig infrastruktur, exempelvis i form av vägar, bevattningssystem eller vattenreservoarer. Det kan förbättra en tryggad livsmedelsförsörjning samt minska konkurrensen över resurser. 

Ett exempel på detta är när WFP engagerade samhällen att återställa bevattningskanaler och rörledningar i omtvistade områden längs med Kirgizistans gräns till Tadzjikistan. Det resulterade i ökad vattentillgång och jordbruksproduktivitet, vilket i sin tur bidrog till att förhindra konflikter över vatten mellan samhällen. 

60%

av världens hungriga lever i konfliktdrabbade områden

I 8 av 10 

av de värsta hungerkriserna är konflikt en av de huvudsakliga drivande orsakerna

Omkring 2/3 

av WFP:s livsavgörande assistans går till människor som står inför allvarliga livsmedelskriser, de flesta av dem orsakade av konflikter

WFP och SIPRI - Förutsättningar för fred