Skip to main content

Där marknader och den finansiella sektorn fungerar är kontantbaserad assistans ett effektivt tillvägagångsätt för att uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och god nutrition.

FN:s World Food Programme (WFP) använder kontantbaserad assistans för att stärka de människor vi hjälper med att själva få välja varor på lokala marknader samtidigt som de lokala ekonomierna stärks. Under 2018 överförde WFP rekordsumman 16,5 miljarder kronor till människor i 62 länder. Det motsvarar 35 procent av WFP:s totala portfolio. 

Kontantbaserad assistans kommer i olika former, både som fysiska pengar, e-pengar, mobila överföringar, kreditkort eller matkuponger som går att lösa ut på lokalt-kontrakterade affärer. 

Undersökningar visar att det friare valet är avgörande. Utsatta hushåll som stärks av att själva få välja deras inköp får tydliga förbättringar i livsmedelsförsörjning och välmående. 91 procent av de familjer som fick icke-öronmärkt kontantbaserad assistans under 2018 prioriterade mat följt av hyra och mediciner i deras totala hushållskostnader. Där kontantbaserad assistans använts i DR Kongo har andelen hushåll som har ett acceptabelt intag av mat ökat under 2018. 

Kontantbaserad assistans har flera positiva effekter på lokala ekonomier.  Genom att ge människor möjligheten till att köpa mat och andra varor lokalt, kan kontantbaserad assistans stärka lokala marknader och uppmuntra småskaliga företagare att bli mer produktiva och stärka den nationella kapaciteten. Mellan 2009 och 2018 har WFP:s kontantbaserade assistans injekterat omkring 61 miljarder kronor i nationella ekonomier.

I arbetet för de ambitiösa globala målen är WFP:s målsättning att stärka lokalstyrning och lokala organisationer för att själva klara av olika kriser. När WFP ger allt mer kontantbaserad assistans kan vi sammankoppla oss med nationella sociala säkerhetssystem. WFP:s kontantbaserade nödassistans efter jordbävningen 2016 i Ecuador är ett exempel där den var instrumental för att stärka de nationella säkerhetssystemen. 

WFP designar insatserna med kontantbaserad assistans för att maximera effekten på hushåll och marknader, samt öka utsatta människors valfrihet kring hur de ska få och hur de använder assistansen. Beroende på kontexten väljer WFP överföringsmodaliteten eller en kombination av modaliteter för att uppnå de bästa livsmedels- och nutritionsresultaten. WFP har också flexibilitet nog för att sekvensera och växla mellan modaliteter över tid och geografiskt i ett visst land, vilket ökar organisationens förmåga att reagera kontextuellt och snabbt på människors behov. Till exempel kan WFP ge faktisk livsmedelsassistans under den ”magra” säsongen och kontantbaserad assistans efter skörden.

WFP:s integrerade insatser omfattar nära knutna aktiviteter och samordning med partners för att säkerställa större synergi och effektivitet för att uppnå gemensamma mål. Till exempel är kontantbaserad assistans ofta integrerad i bredare livsmedelsassistansinsatser med mål inom marknads- och finanssektorn, stärkt detaljhandel, finansiell integration samt jämställdhet - mål som också bidrar till förbättrad livsmedelsförsörjning. Som en del av detaljhandelsförstärkningskomponenten i insatserna med kontantbaserad assistans ökade mottagarens köpkraft med 253 miljoner kronor i Bangladesh, Kenya, Libanon, Jordanien och Irak mellan januari 2017 och juni 2018.

24,5 miljoner
människor fick hjälp via kontantbaserade överföringar under 2018
16,3 miljarder kronor
fördes över av WFP i 62 länder med 95 insatser under 3029 (62% icke öronmärkta bidrag)
35%
av WFP:s livsmedelsassistans-portfolio tillhandahålls via kontantbaserad assistans