Skip to main content

Att skicka pengar till människor är stärkande. När en katastrof inträffar, eller konflikt blossar upp, är pengar ofta det första människor behöver för att köpa mat eller betala för transporter och tillfälligt boende för att komma bort från oroligheterna. Alla behöver inte samma sak samtidigt. WFP skickar därför pengar för att ge dem flexibiliteten att välja vad de behöver, när de behöver det. Människor spenderar det mesta av pengarna som WFP skickar dem på mat, men de kan också använda dem för att betala sjukvårdsräkningar, hyra eller skolavgifter. Att skicka pengar till folk innebär att de inte behöver göra omöjliga avvägningar, som att bestämma sig för att äta mindre så att de kan hålla kvar alla sina barn i skolan.

WFP använder sig av kontantstöd i 72 länder, inklusive Somalia, Jemen och Afghanistan, där marknaden fungerar men människor inte har råd att köpa mat. När människor spenderar pengar i lokala ekonomier skapar det jobb och stödjer den lokala ekonomin. På så sätt drar människor också indirekt nytta av WFP:s hjälp. 

Utan att stärka kvinnor kommer det att vara omöjligt att få slut på världens hunger. År 2021 led 150 miljoner fler kvinnor än män av hunger. Kvinnor drabbades också oproportionerligt mycket av covid-19-pandemin, som drev ytterligare 47 miljoner kvinnor och flickor till extrem fattigdom. Jämställdhet har kommit längre utom räckhåll och UN Women uppskattar att det nu kommer att ta 268 år att nu uppnå jämställdhet. WFP lägger mer pengar i kvinnors händer, eftersom det inte bara är det rätta att göra utan också det smarta att göra. Vi planerar att hjälpa 10 miljoner kvinnor att skaffa sina egna mobila konton till år 2028. När kvinnor har egna konton i sina egna namn förändras världen för dem. Det är en inkörsport för dem att få tillgång till andra finansiella tjänster som lån, krediter och försäkringar. De har då medel att bygga en framtid för sina familjer där de inte längre behöver förlita sig på humanitärt bistånd.

WFP arbetar med regeringar och andra partners för att skapa hållbar förändring. Som världens största leverantör av humanitärt kontantstöd stödjer WFP regeringar och hjälper till att utveckla nationella betalningssystem för att stärka sociala skyddsnät. Under covid-19-pandemin stödde WFP 65 länder just med att utöka eller anpassa befintliga sociala skyddsnät.