Skip to main content

Där marknader och den finansiella sektorn fungerar är kontantstöd ett effektivt tillvägagångsätt för att trygga livsmedelsförsörjning och förbättra nutrition.

FN:s World Food Programme (WFP) använder kontantstöd för att stärka de människor vi hjälper att själva välja vad de vill köpa på lokala marknader samtidigt som de lokala ekonomierna stärks. Under 2020 överförde WFP rekordsumman 18,1 miljarder kronor till människor i 67 länder. Det motsvarar 37 procent av all WFP:s livsmedelsassistans. 

Kontantstöd kommer i olika former, både som fysiska pengar, e-pengar, mobila överföringar, kreditkort eller matkuponger som går att lösa in i affärer som WFP har avtal med. 

Undersökningar visar att det friare valet är avgörande. Utsatta hushåll som stärks av att själva få välja deras inköp får tydliga förbättringar i livsmedelsförsörjning och välmående.

I Libanon i 2018 prioriterade till exempel 91 procent av familjer som fick icke-öronmärkt kontantstöd först mat och därefter hyra och mediciner i deras totala hushållskostnader. Där kontantstöd använts i DR Kongo har andelen hushåll med tillräckligt matintag ökat under 2018. 

Kontantstöd har flera positiva effekter på lokala ekonomier.  Genom att ge människor möjligheten att köpa mat och andra varor lokalt, kan det stärka lokala marknader och uppmuntra småskaliga företagare att bli mer produktiva och stärka den nationella kapaciteten. Mellan 2009 och 2019 har WFP:s kontantstöd pumpat in omkring 58 miljarder kronor i nationella ekonomier.

I arbetet med de ambitiösa globala målen för att bekämpa fattigdom och hunger till år 2030 är WFP:s målsättning att stärka lokala regeringar och lokala organisationer i att själva klara av olika kriser. I och med att WFP ger allt mer kontantstöd kan vi stötta nationella sociala trygghetssystem och regeringars arbete med att utforma, implementera och stärka liknande insatser.

WFP:s akuta kontantstöd efter jordbävningen  i Ecuador 2016 är ett exempel på när våra insatser har varit centrala i att stärka de nationella trygghetssystemen. 

WFP utformar insatser för att kombinera kontanter, kuponger och livsmedel för att maximera effekten för hushåll och marknader, samt öka utsatta människors valfrihet kring hur de ska få och hur de använder stödet.

Beroende på kontexten väljer WFP överföringsmodaliteten eller en kombination av modaliteter för att uppnå de bästa livsmedels- och nutritionsresultaten. WFP har också flexibilitet nog för att sekvensera och växla mellan modaliteter över tid och geografiskt i ett visst land, vilket ökar organisationens förmåga att reagera kontextuellt och snabbt på människors behov. Till exempel kan WFP ge faktisk livsmedelsassistans under den ”magra” säsongen och kontantstöd efter skörden.

WFP:s integrerade insatser innefattar nära sammankopplade aktiviteter och samordning med partners för att säkerställa större synergi och effektivitet för att uppnå gemensamma mål. Till exempel är kontantstöd ofta en del av bredare livsmedelsassistansinsatser med mål inom marknads- och finanssektorn, stärkt detaljhandel, ekonomisk integration samt jämställdhet - mål som också bidrar till tryggare livsmedelsförsörjning. Som en del av detaljhandelsförstärkningskomponenten i insatserna med kontantstöd ökade mottagarnas köpkraft med 253 miljoner kronor i Bangladesh, Kenya, Libanon, Jordanien och Irak mellan januari 2017 och juni 2018.