Skip to main content

Sedan slutet av 2000-talet har FN:s World Food Programme (WFP) genomgått en strategisk förändring från konceptet livsmedelsbistånd till livsmedelsassistans.

Även om livsmedelsbistånd är en beprövad strategi och har varit en grundläggande del av WFP:s arbete, härstammar den från en enkelriktad och toppstyrd vision. Folk var hungriga, WFP gav dem mat. I kontrast till det tidigare arbetet inbegriper livsmedelsassistans en mer komplex förståelse för människors långsiktiga näringsbehov och de varierade metoder som krävs för att möta dem. Denna begreppsmässiga övergång har varit kärnan i WFP:s omvandling under de senaste åren. Samtidigt som WFP fortfarande är världens ledande humanitära organisation har utvecklingen behövts för att kombinera åtgärder på frontlinjen med sökandet efter hållbara lösningar.

Denna övergång handlar om att förstå att hunger inte existerar i ett vakuum. Det betyder att WFP behöver investera tid, resurser och energi på de mest utsatta i samhället. Inte bara vid katastrofinsatser, utan även vid fleråriga inriktade program som utformats för att påverka en hel nations nutritionsstatus. WFP balanserar mellan det akuta behovet att minska hunger här och nu, med det större målet om att avskaffa hunger en gång för alla.

Livsmedelsassistans är en del av en kombination av policys som generellt ökar det sociala välbefinnandet. I enlighet med de globala målen, och speciellt mål 2 - ingen hunger, tar WFP både kvalitén och mängden livsmedel i beaktande. Allt arbete görs med en fokus på näringsrika och säsongsbaserade livsmedel. Livsmedelsassistans gör också de som mottar assistansen till aktörer istället för bara mottagare. Det ger dem en röst och till den mån som det är möjligt - ett val i vilka livsmedel de får och hur de mottas.

Den sista principen har stadigt börjat ta fäst och hjälper även till att förklara varför livsmedelsassistans i orm av faktiska matvaror (den enda typ av livsmedelsassistans som fanns fram till mitten av 2000-talet) delvis har fått ge vika för kontantbaserade överföringar under det senaste årtiondet.

Kontantbaserad assistans innebär både fysiska sedlar, kuponger eller digitala överföringar som ges till mottagarna direkt. Denna form av assistans ger människor ett sätt att livnära sig själva och är en långsiktig process. Kontanter representerar nu en tredjedel av WFP:s assistans, från SEK 86,5 miljoner överförda 2009 till omkring SEK 34 miljarder 2022. Andelen av WFP:s insatser som utgörs av kontantstöd växer snabbt. Faktum är att både kontantstöd och traditionell livsmedelsassistans sannolikt kommer att samexistera inom överskådlig framtid. WFP blir allt bättre på att använda dem var för sig, växelvis eller tillsammans i olika sorters kontexter.