Skip to main content

Ambassadör Cindy McCain tar över ledarskapet för WFP vid kritisk tidpunkt för global livsmedelstrygghet

Cindy McCain, verkställande direktör, FNs World Food Programme
ROM -  Cindy H. McCain ansluter sig till FN:s World Food Programme som ny verkställande direktör i dag och varnar för att världen står inför en livsmedelskris utan motstycke som kräver att det Rom-baserade organet brådskande samlar mer resurser, förnyar sig ytterligare och utvecklar ambitiösa nya partnerskap.

McCain, som har tjänstgjort sedan 2021 som USA:s ambassadör till FN:s tre livsmedels- och jordbruksorgan i Rom, övertar ledningen för en organisation som förra året försedde rekordhöga antalet 158 miljoner människor runt om i världen med livsmedelsassistans. Livsmedelsotrygghet är fortfarande på historiskt höga nivåer 2023 då konflikter, ekonomiska chocker, extremt klimat och stigande gödselpriser fortsätter att påverka livsmedelsproduktionen globalt.

"Hungern skjuter i höjden, resurserna är farligt låga och nedskärningar av ransoner är att vänta om vi inte har pengar att förse dem som behöver det mest med mat. Utan finansieringen kan vi helt enkelt inte mätta lika många människor”, sa McCain. "Mina prioriteringar är tydliga: öka våra resurser, förbättra vår effektivitet och utöka partnerskap och innovation för att tillhandahålla moderna lösningar till dem som behöver det mest."

Den nya verkställande direktören betonade att ingen organisation kan lösa världens hunger ensamt och att globalt samarbete är avgörande för att rädda miljontals liv i fara. Hon sa att en av hennes första åtgärder som chef för WFP kommer att vara att inrätta en arbetsgrupp för innovation, som samlar de skarpaste hjärnorna inom både den offentliga och privata sektorn för att rekommendera mätbara steg för att bekämpa hunger.

WFP uppskattar att mer än 345 miljoner människor världen över står inför krisnivåer av livsmedelsotrygghet under 2023, en ökning med nästan 200 miljoner sedan början av 2020. Av dessa är 43 miljoner bara ett steg bort från svält.

"Vi behöver ett ännu närmare samarbete med våra partners för att vända denna kris som saknar motstycke," sa McCain. ”Idag ber vi nya vänner – särskilt från den privata sektorn – att öka sina insatser och samverka med oss. Världen får inte vända de hungriga ryggen.”

I sin roll som USA:s ambassadör vid FN:s livsmedels- och jordbruksorgan i Rom, har McCain sett WFP:s verksamhet på nära håll och rest till Laos, Kambodja, Sri Lanka, Guatemala, Honduras, Kenya, Zambia, Tadzjikistan och Madagaskar under de senaste 12 månaderna. Den nya direktören för WFP tar över efter David Beasley, South Carolinas förre guvernör, som var verkställande direktör från 2017 till nu.

"Jag är djupt hedrad över att leda WFP och stolt över att vara en del av teamet. WFP har funnits i mitt liv i decennier och var en inspiration i min egen humanitära karriär”, sa hon.

McCain är tidigare ordförande i styrelsen för McCain Institute for International Leadership vid Arizona State University, där hon hade tillsyn över organisationens fokus på att främja karaktärsdrivet globalt ledarskap baserat på säkerhet, ekonomiska möjligheter, frihet och människovärde, samt var ordförande för institutets Human Trafficking Advisory Council.
 

Ladda ner:

Officiell bild av WFP:s verkställande direktör Cindy McCain

Officiell biografi

Material från ambassadör Cindy McCain i fält med WFP

Twitter: @WFPChief
 

#                                          #                                #

World Food Programme är världens största humanitära organisation som räddar liv i nödsituationer och använder livsmedelsassistans för att bygga vägar för fred, stabilitet och välstånd för människor som återhämtar sig från konflikter, katastrofer och effekterna av klimatförändringar.

Följ oss på Twitter: @wfp_media @wfp_se 

Ämnen

Verkställande direktör

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta (email adress: fornamn.efternamn@wfp.org):

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn, +45 4050 3993
Martin Penner, WFP/ Rome, Mob. +39 345 614 2074
Martin Rentsch, WFP/Berlin, Mob. +49 160 99 26 17 30
Steve Taravella, WFP/ Washington, Mob.  +1 202 770 5993
Shaza Moghraby, WFP/New York, Mob. + 1 929 289 9867
Thida Ith, WFP/Ottawa, Mob. +1 613 608 2857