Skip to main content

Flexibel finansiering från Sverige gör det möjligt för WFP att ge livräddande assistans till fördrivna familjer i Irak

KÖPENHAMN/BAGHDAD – WFP Irak ska tilldelas US$ 1 miljon (ca. SEK 10 miljoner) av de US$ 91,6 miljoner som Sveriges regering har bidragit med till organisationens globala flexibla finansiering för 2022.

Medlen ska stödja upp till 327 000 fördrivna irakier och syriska flyktingar som bor i läger, med livräddande assistans i form av kontantutdelningar och matkorgar. 

"Med de oöverträffade nivåerna av global livsmedelsotrygghet vi ser idag, är WFP:s insatser för att bekämpa hunger mer avgörande än någonsin", säger Jonas Lovén, Sveriges ambassadör i Irak. "Vi välkomnar detta anslag för att hjälpa utsatta fördrivna människor och flyktingar i Irak som behöver vårt akuta stöd i dessa svåra tider, och hoppas att fler givare kommer att öka sitt stöd." 

Det multilaterala stödet kommer att säkerställa att WFP kan fatta viktiga operativa finansieringsbeslut och fördela medel till där de behövs som mest.

Det kommer vid en tidpunkt då WFP och dess partners i Irak står inför finansieringsbrister och samtidigt stigande kostnader.

Detta kommer att säkerställa att Iraks många internflyktingar (IDPs) fortsätter att få stöd då stigande matpriser gör det svårare att sätta mat på bordet.

"Trots Iraks pågående övergång mot utveckling och stabilitet är humanitära behov fortfarande en realitet", säger Ally Raza Qureshi, representant för WFP Irak. "Hundratusentals människor stöds av WFP i läger baserat på deras nivåer av livsmedelsotrygghet. Och medan varaktig fred och villkoren för återvändande inte kan garanteras för dessa situationer av utdragen fördrivning, måste deras omedelbara behov av livsmedelstrygghet tillgodoses för att rädda liv och upprätthålla frid och harmoni." 

WFP Irak kan nu fortsätta att ge assistans som del av en av grundpelarna i dess krisinsats i landet, samtidigt som de arbetar för att utöka aktiviteter för att bygga motståndskraft som förbättrar försörjningen, vilket säkerställer att utsatta människor kan förse sig själva och sina familjer med en inkomst.

Detta inkluderar stöd till jordbrukare genom utbildning och tillhandahållande av jordbrukstillgångar, att förse undomar med yrkesutbildning och färdigheter samt stöd till Iraks regering att genomföra det nationella programmet för skolmåltider för yngre barn. Det finns också ett fokus på att reformera och förbättra de sociala skyddssystemen i Irak, inklusive prioritering av de mest utsatta hushållen, med särskild uppmärksamhet på det offentliga distributionssystemet för matransoner (PDS) som täcker in större delen av Iraks befolkning. 

#                 #                   #

FN:s World Food Programme är världens största humanitära organisation som räddar liv i katastrofer, bygger välstånd och stöder en hållbar framtid för människor som återhämtar sig från konflikter, katastrofer och inverkan av klimatförändringar. 

Sverige är en av de viktigaste givarna av kärnbidrag till WFP. Det stöd som ges som kärnbidrag ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar. Kärnbidraget hjälper även WFP att finansiera försummade kriser och säkerställa att hjälpen når fram till de som behöver den som mest. 

Följ oss på Twitter: @wfp_se @wfp_media @wfp_mena @wfp_iraq

Läs mer om WFP på vår svenska hemsida: sv.wfp.org

 

Ämnen

Irak Sweden Finansiering Flyktningar och migration

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta (email adress: fornamn.efternamn@wfp.org):

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn, 
Mob. +45 4050 3993
anne.poulsen@wfp.org 

Saif al-Tatooz, WFP Baghdad,
+964 780 915 6198,
saif.altatooz@wfp.org