Skip to main content

Uttalande av WFP:s verkställande direktör Cindy McCain om den humanitära pausen i Gaza

ROM - Dagens överenskommelse om en humanitär paus i striderna i Gaza är ett viktigt och välkommet första steg. Eftersom hunger riskerar att bli livshotande för nästan alla civila i Gaza måste detta avtal respekteras fullt ut så att livsmedel och andra livräddande förnödenheter kan nå dem som så desperat behöver det.

WFP mobiliserar snabbt för att utöka hjälpen inne i Gaza så snart säkert tillträde möjliggörs. Vår flotta av lastbilar väntar vid gränsövergången i Rafah, lastade med livsmedel som är avsedda för familjer i skyddsrum och hem över hela Gaza, och vetemjöl för att bagerierna ska kunna återuppta verksamheten. Jag är hoppfull om att avtalet om bränsle blir verklighet, så att våra lastbilar kan frakta in välbehövliga förnödenheter och att bröd återigen kommer att finnas tillgängligt som en livlina för hundratusentals människor varje dag.   
     

När avtalet väl har trätt i kraft måste det upprätthållas fullt ut av alla parter. Humanitär personal måste ha säkert och obehindrat tillträde, och civilbefolkningen måste kunna ta emot hjälp på ett säkert sätt, var de än befinner sig. En stabil och tillräcklig mängd humanitära förnödenheter måste kunna föras över till Gaza.

Även om detta avtal är ett viktigt första steg kommer fyra dagars nödhjälp inte att göra någon avgörande skillnad i denna ocean av behov. För att det ska bli någon verklig andhämtning måste denna paus fortsätta och flödet av bistånd måste fortsätta, och i stor skala.

Vad som behövs mer än något annat är fred. Jag uppmanar ledarna att använda denna paus som en väg till nedtrappning i ett försök att få slut på denna fruktansvärda konflikt.

 

Uttalande av Cindy McCain, verkställande direktör för World Food Programme

#                 #                   #

FN:s World Food Programme är världens största humanitära organisation som räddar liv i nödsituationer och använder livsmedelsassistans för att bygga en vägar till fred, stabilitet och välstånd för människor som återhämtar sig från konflikter, katastrofer och effekterna av klimatförändringarna.

 

Följ oss på X: @wfp_media

 

Ämnen

Palestina Verkställande direktör Konflikter Katastrofer

Kontakt

För mer information vänligen kontakta (e-postadress: förnamn.efternamn@wfp.org):

Frances Kennedy, WFP/ Rome,
Mob. +39 346 7600 806

Nina Valente, WFP/ London,
Mob. +44 796 8008 474

Martin Rentsch, WFP/Berlin,
Mob +49 160 99 26 17 30

Shaza Moghraby, WFP/New York,
Mob. + 1 929 289 9867

Steve Taravella, WFP/ Washington,
Mob.  +1 202 770 5993

Thida Ith, WFP/ Ottawa,
Mob. +1 613 608 2587