Skip to main content

Internationella humanitära organisationer och utvecklingsorganisationer har anammat motståndskraft som ett övergripande tema. Detta innebär att program för motståndskraft är en strävan som delas av flera aktörer. Det betyder också att en ökning av motståndskraft indirekt kan förbättra en rad andra saker.

Därför måste målet vara att involvera så många aktörer som möjligt i så många sektorer som möjligt och säkerställa att strategin baserar sig på delad erfarenhet. FN:s livsmedelsprograms (WFP) räckvidd och samlade kraft driver organisationen till att agera som en systemledare som utformar Aktörernas interagerande och samverkande

I listan över våra regelbundna partners inom program för motståndskraft ingår Oxfam, UNDP, UNHCR, UNICEF och Världsbanken. Framför allt har vi ett nära samarbete med våra FN-systerorganisationer inom Ramen för livsmedel i Rom: FAO och IFAD Tillsammans har vi utvecklat ett ramverk som syftar till att stärka motståndskraften för livsmedelssäkerhet och näring. Detta skapar förutsättningarna som behövs för ökad samverkan när sårbarheter och risker fördjupas och sprids.

Ramverket styr i synnerhet våra ansträngningar att:

  • stödja regeringar när de inför produktiva skyddsnät och program för social transferering;
  • arbeta med våra partners för att återställa tillgångar genom produktiva och finansiella resurser och rehabilitering av naturresurser;
  • främja innovation genom att arbeta tillsammans med den privata sektorn samt akademiska institutioner och forskningsinstitutioner.

Den så kallade tredelade strategin (3PA) är central i vårt arbete. Strategin är en samrådsprocess där regeringen, partners från flera sektorer och samhällen ingår. Dess verktyg är konvergerande analyser, rådgivning och samförstånd. Strategin bygger på:

  • integrerad omvärldsanalys – kartläggning av nationella historiska trender i livsmedelssäkerhet och näring, kriser och riskfaktorer;
  • program för säsongsförsörjning – en delaktighetsprocess för samordning och partnerskap under ledning av lokala myndigheter;
  • och samhällsbaserad delaktighetsplaneringen aktivitet på samhällsnivå som identifierar behov, anpassar svar till sammanhang och främjar lokalt ägarskap av programmet.
20 percent by 2050
Increase risk of hunger and malnutrition without considerable efforts to improve people's climate resilience
Over 40,000 households
The R4 Rural Resilience Initiative reaches across Ethiopia, Senegal, Malawi and Zambia
More than 80%
Of the world's food insecure live in countries that are prone to natural shocks and are characterized by land and ecosystem degradation