Skip to main content

Det har länge varit en hörnsten i FN:s Livsmedelsprograms (WFP) arbete att tillhandahålla livsmedelsassistans, vilket är vårt historiska existensberättigande. Även om vi ändrat vår strategi från livsmedelsbistånd till livsmedelsassistans i form av kontanter under det senaste årtiondet är tillhandahållande av direkt livsmedelsassistans fortfarande en viktig del av vårt arbete och ofta den bästa lösningen vid instabila situationer eller krissituationer.

Efter en naturkatastrof, under svåra perioder eller vid konflikter där människor förlorar tillgång till sina normala livsmedelskällor och inte har möjlighet att få tillräckligt med livsmedel för att möta sina behov bidrar WFP:s direkta livsmedelsassistans till att fylla tomrummet.

Detta innefattar fördelning av livsmedel som valts för att förhindra felnäring och möta energibehoven för de människor vi hjälper. Livsmedel kan delas ut till alla i ett geografiskt område eller läger (även kallat allmän livsmedelsassistans) eller till specifika individer eller grupper som är särskilt utsatta (riktad distribution).

Direkt livsmedelsassistans kan vara kortsiktig och har en utfasningsstrategi som gör att den kan avbrytas så fort samhället återupprättat sin självförsörjning eller kan få hjälp från andra insatser.