Skip to main content

För att avskaffa hunger räcker det inte med bara mat. Under en katastrof kan livsmedelsassistans rädda liv, men rätt näring vid rätt tillfälle kan förändra liv och bryta mönstren av ärvd fattigdom.

Det är därför FN:s World Food Programme (WFP), den ledande humanitära organisationen som tillhandahåller livsmedelsassistans, prioriterar nutrition i vårt arbete.

Trots enorma framsteg under de senaste decennierna fortsätter nutrition vara ett universellt problem. Fler än en av tre personer är drabbade av någon form av felnäring. Undernäring, när man inte får i sig tillräckligt med energi eller näringsämnen, påverkar över 150 miljoner barn världen över. Samtidigt är nivåerna av övervikt och fetma stigande i alla världens länder. Konflikter och naturkatastrofer förvärrar ytterligare situationen.

När läget är extremt, kan felnäring leda till döden. På längre sikt håller det människor och länder tillbaka och underminerar ekonomier och utveckling.

Vårt arbete

WFP finns på plats där felnäring hotar några av de mest utsatta människorna i världen. WFP både förebygger och behandlar felnäring.

Att adressera undernäring i katastrofsituationer har länge varit WFP:s fokus. Men under de senaste åren har arbetet breddats till att också innefatta alla former av felnäring, inklusive vitamin- och mineralbrist mer känt som ”dold hunger”, men också övervikt och fetma. Trots att dessa former av felnäring är väldigt olika beror de på samma problem: fattigdom, ojämställda samhällen och dåliga dieter.

WFP:s tillvägagångsätt är integrerat med program som är designade för att behandla och förebygga de direkta orsakerna till felnäring, så som otillräckliga dieter. Men WFP kompletterar även insatser som angriper de bakomliggande orsakerna, som exempelvis kunskap om dieter och bristen på rent vatten. Insatserna fokuserar på de mest utsatta, framförallt unga barn, gravida och ammande kvinnor, samt människor som lever med HIV.

Vi jobbar för att förbättra tillgången till näringsrik mat och analyserar samt adresserar de hinder som människor står inför för att kunna konsumera hälsosamma dieter. Vårt analysverktyg Fill the Nutrient Gap är ett exempel på hur vi gör det här. Genom att stärka länders kapacitet söker WFP efter långsiktiga lösningar och bidrar till en bredare policydialog kring livsmedelsförsörjning och näring.

Dagens komplexa utmaningar saknar motstycke – ingen organisation kan avskaffa felnäring på egen hand. WFP är beslutna att spela en aktiv roll i organisationssamarbete och plattformar som exempelvis kommittén för livsmedelsförsörjning, rörelsen Scaling up Nutrition (SUN), FN:s Decade of Action för nutrition, och med regeringsledda partnerskap med FN-organ, NGOs, civilsamhället, privata sektorn, akademin samt lokala jordbrukare och producenter, inköpare och samhällen. WFP spelar en avgörande roll för att engagera privata sektorn i kampen mot felnäring i sin roll som samordnare för SUN Business Network.

Områden inom nutrition där WFP arbetar

Akut felnäring
WFP för samman nutritionsexpertis för att hjälpa de mest utsatta innan, efter och under en humanitär katastrof. Vi prioriterar förebyggande av felnäring då det minskar det mänskliga lidandet och är den mest effektiva vägen för långsiktiga resultat. När barn och kvinnor lider av akut felnäring (otillräcklig nutrition som leder till snabb viktminskning eller växthämning), ger vi behandlingar och bryggar till långsiktiga lösningar för att förhindra att de blir felnärda igen.
Kronisk felnäring
De första 1000 dagarna från befruktning till ett barns två-årsdag är avgörande för barnets framtid. Under detta korta tidsspann kan skadan av dålig nutrition orsaka växthämning – förhalad utveckling som ett resultat av felnäring med effekter på barnets kropp och hjärna som inte går att återhämta sig ifrån. Därför fokuserar WFP insatserna där de kommer göra störst skillnad för att förebygga felnäring och riktar in sig på unga barn, gravida och ammande kvinnor. Med rätt nutrition under dessa 1000 dagar ökar barnets möjligheter till att överleva och för att bygga upp ett immunförsvar så att de kan nå sin fulla potential i livet.
Vitamin och mineralbrist
Två miljarder människor har idag brister på nödvändiga vitaminer och mineraler. Det gör dem mer utsatta för infektionssjukdomar, gör att de lättare kan drabbas av minksad psykisk och fysisk utveckling, de har mindre möjligheter till fulltidsarbete och ökad risk för tidig död. WFP har olika taktiker för att möta vitamin och mineralbrist. Bland annat via vitamin och mineralpulver som kan läggas till i kosten, livsmedelsberikning av basvaror och utbildning för att förespråka en hälsosam diet.
Övervikt, fetma och den dubbla bördan av felnäring
Trots att det är helt olika problem, härstammar undernäring, fetma och övervikt från samma orsaker. Allt oftare hittas de sida vid sida och drabbar människor i samma länder, samhällen och familjer. Denna dubbla börda av felnäring ger utmaningar utan motstycke för de regeringar som vi hjälper. WFP integrerar dessa utmaningar i sitt arbete och förespråkar hälsosamma dieter och säkerställer att våra insatser ger rätt mat i kontexten av ökande fetma nivåer.