Skip to main content

WFP har under 2023 med anledning av den globala livsmedels- och felnäringskrisen samt FNs Globala Handlingsplan för Akut Undernäring hos Barn utökat sina insatser för att motverka och behandla akut felnäring. Fokus för arbetet är på barn samt gravida och ammande kvinnor i områden med svag livsmedelsförsörjning. 

I år ämnar WFP nå ut till 22 miljoner barn under fem år samt tio miljoner gravida och ammande kvinnor och flickor för att hindra att de drabbas av undernäring, i de 15 hårdast drabbade länderna. I samarbete med fyra systerorganisationer inom FN och med nationers regeringar kommer WFP se till att akut undernärda barn och mödrar får tillgång till omgående behandling. Samtidigt kommer vi att förbättra tillgången till hälsosam kost, stärka sociala skyddssystem och bygga mer motståndskraftiga livsmedelssystem för att förhindra felnäring, med fokus på de som bor i områden med svag livsmedelsförsörjning och som ofta kommer på efterkälken. 

För att avskaffa hunger räcker det inte med bara mat. Rätt näring vid rätt tillfälle kan både rädda och förändra liv och bygga mer motståndskraftiga och välmående samhällen och nationer. 

Det är därför FN:s World Food Programme (WFP), den ledande humanitära organisationen som tillhandahåller livsmedelsassistans, prioriterar näring i vårt arbete.

Trots enorma framsteg under de senaste decennierna fortsätter felnäring vara ett universellt problem. Fler än en av tre personer är drabbade av någon form av felnäring. Undernäring, när man inte får i sig tillräckligt med energi eller näringsämnen, påverkar över 150 miljoner barn världen över. Samtidigt är nivåerna av övervikt och fetma stigande i alla världens länder. Konflikter och naturkatastrofer förvärrar ytterligare situationen.

När läget är extremt, kan felnäring leda till döden. På längre sikt håller det människor och länder tillbaka och underminerar ekonomier och utveckling.

Vårt arbete

WFP finns på plats där felnäring hotar några av de mest utsatta människorna i världen. WFP både förebygger och behandlar felnäring när det uppstår.

WFP:s arbete innefattar alla former av felnäring, inklusive vitamin- och mineralbrist mer känt som ”dold hunger”, men också övervikt och fetma, såväl som undernäring. Att motverka grundorsakerna till felnäring - såsom fattigdom, ojämställda samhällen och ohälsosam kost, är centralt för vårt angreppssätt. 

WFP:s tillvägagångssätt är integrerat med program som är designade för att behandla och förebygga de direkta orsakerna till felnäring, så som otillräckliga dieter. Men WFP kompletterar även insatser som angriper de bakomliggande orsakerna, som exempelvis kunskap om dieter och bristen på rent vatten. Insatserna fokuserar på de mest utsatta, framförallt unga barn, gravida och ammande kvinnor, samt människor som lever med HIV.

Lär dig mer om hur du kan bidra till vårt arbete för att se till att barn överlever och mår bra. 

Områden inom nutrition där WFP arbetar

Akut felnäring
WFP för samman näringsexpertis för att hjälpa de mest utsatta innan, efter och under en humanitär katastrof. Vi prioriterar förebyggande av felnäring då det minskar det mänskliga lidandet och är den mest effektiva vägen för långsiktiga resultat. När barn och kvinnor lider av akut felnäring (otillräcklig nutrition som leder till snabb viktminskning eller växthämning), ger vi behandlingar och inleder arbetet med långsiktiga lösningar för att förhindra att de blir felnärda igen.
Kronisk felnäring
De första 1000 dagarna från befruktning till ett barns två-årsdag är avgörande för barnets framtid. Under detta korta tidsspann kan skadan av dålig nutrition orsaka växthämning – förhalad utveckling som ett resultat av felnäring med effekter på barnets kropp och hjärna som inte går att återhämta sig ifrån. Därför fokuserar WFP insatserna där de kommer göra störst skillnad för att förebygga felnäring och riktar in sig på unga barn, gravida och ammande kvinnor. Med rätt näringsintag under dessa 1000 dagar ökar barnets möjligheter till att överleva och för att bygga upp ett immunförsvar så att de kan nå sin fulla potential i livet.
Vitamin- och mineralbrist
Två miljarder människor har idag brister av nödvändiga vitaminer och mineraler. Det gör dem mer utsatta för infektionssjukdomar, gör att de lättare kan drabbas av minskad psykisk och fysisk utveckling, de har mindre möjligheter till fulltidsarbete och ökad risk att dö i förtid. WFP har olika taktiker för att möta vitamin- och mineralbrist. Bland annat via vitamin- och mineralpulver som kan läggas till i kosten, berikande av basvaror och utbildning för att förespråka en hälsosam diet.
Övervikt, fetma och den dubbla bördan av felnäring
Trots att det är helt olika problem, härstammar undernäring, fetma och övervikt från samma orsaker. Allt oftare hittas de sida vid sida och drabbar människor i samma länder, samhällen och familjer. Denna dubbla börda av felnäring ger utmaningar utan motstycke för de regeringar som vi hjälper. WFP integrerar dessa utmaningar i sitt arbete och förespråkar hälsosamma dieter och säkerställer att våra insatser ger rätt mat i kontexten av ökande nivåer av fetma.