Skip to main content

Sverige och Tyskland ger stöd till flyktingar i Uganda samtidigt som COVID-19 ökar

KAMPALA - FN:s livsmedelsprogram (WFP) lovordade idag Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland för deras bidrag till livsmedelsassistans och kontantstöd för 1,4 miljoner flyktingar i Uganda i en tid då en ny våg av COVID-19 och dess ekonomiska konsekvenser hotar liv och uppehällen över hela landet.

Uganda, känt för att ha en av världens mest progressiva flyktingpolitik, är värdland för en av världens största flyktingbefolkningar. Sverige bidrog med 10 miljoner kronor (1,2 miljoner US-dollar) och Tyskland gav genom det tyska federala utrikesministeriet totalt 3,6 miljoner euro (4,4 miljoner dollar) för perioden 2021 till 2023 som en del av de flexibla medlen på 35 miljoner euro till Östafrika.

Bidragen kommer att hjälpa WFP att tillhandahålla livsmedelassistans eller kontantstöd till flyktingar. Flyktingar som bor i bosättningar får månadsvis livsmedelsassistans bestående av majs, bönor, berikad olja och salt, eller kontanter för att köpa mat, vilket pumpar in pengar i lokala ekonomier.

”Vi uppskattar att Förbundsrepubliken Tyskland och Sverige hjälper till att säkerställa att Uganda fortsätter att stötta flyktingars överlevnad under denna svåra pandemi. Vi kan emellertid inte tona ned risken för svält som fortfarande utgör ett hot för flyktingarna, säger WFP:s landsdirektör i Uganda, El-Khidir Daloum.

”Det är viktigt att givare fortsätter att finansiera Ugandas flyktingåtgärder. Om flyktingar måste kämpa mot hunger dagligen undergräver detta en utveckling mot självförsörjning enligt Comprehensive Refugee Response Framework, tillägger han.

Flyktingar i Uganda får för närvarande 60 procent av en full matranson, eller motsvarande i kontanter, på grund av minskade medel. WFP behöver totalt 220 miljoner dollar för flyktingar i år men har hittills endast fått 30 procent.

”De utmaningar som flyktingar står inför under COVID-19-pandemin är enorma och situationen försämras. Tyskland har åtagit sig att fortsätta vårt samarbete med WFP - och vårt stöd till Ugandas flyktingrespons - för att säkerställa att flyktingar lever ett liv utan hunger. Men vi behöver fler givare som gör det samma, säger Matthias Schauer, Tysklands ambassadör i Uganda.

Per Lindgärde, Sveriges ambassadör i Uganda, tackar WFP för att de ger både hopp och bistånd under pandemin.

”Det är viktigt att vi inte glömmer de mest utsatta i denna globala pandemi. Sverige har åtagit sig att se till att flyktingar får tillgång till den hjälp de behöver, och samtidigt stötta deras ugandiska grannar i områden som tar emot många flyktingar. Att samarbeta med hängivna humanitära aktörer som WFP är en viktig del av detta åtagande, sade han.

WFP har ett långvarigt partnerskap med både Sverige och Tyskland i Uganda. År 2020 gav Sverige WFP 4 miljoner US-dollar till akut kontantstöd för över 62 000 barn, gravida och ammande kvinnor i West Nile, vilket mildrade konsekvenserna av COVID-19 och minskade matransoner. Detta var en del av Sveriges bidrag på 25 miljoner US-dollar för att stödja Ugandas insatser för att förbättra motståndskraften bland flyktingar och värdbefolkning i West Nile genom det Sida-finansierade WFP/UNICEF Child-Sensitive Social Protection-programmet.

Genom det federala ministeriet för ekonomiskt samarbete och utveckling, stöder Tyskland också WFP:s skolmats-, närings- och jordbruksprogram och bidrar med 16,5 miljoner euro i värdefull flerårig finansiering för 2018-2023.

WFP förlitar sig på Tysklands stabila och långsiktiga medel för att hållbart kunna stödja utsatta familjer. Allt detta stöd är i tillägg till de globala anslagen av flexibla medel till WFP i Uganda från Sverige för krishantering och från Tyskland för att bygga motståndskraft. Dessa medel har varit en livlina inte bara för flyktingresponsen utan även för näringsprogram i Karamoja.

Utöver bidragen från Tyskland och Sverige har WFP Uganda hittills i år fått 61 miljoner dollar samt majsmjöl till ett värde av 1 miljon dollar från USA, 4,5 miljoner euro från ECHO, 1,6 miljoner dollar från Kanada, 1 miljon dollar från Japan och 4500 ton ris till ett värde av 4 miljoner dollar från Republiken Korea.

 

#                 #                   #

 

Om Tyskland

Tyskland är en långvarig utvecklingspartner till Uganda och genomför program genom Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) och tyska utvecklingsbanken, KfW. Tyskland bidrar också till multilaterala organisationers landsprogram och är traditionellt en av de största givarna till WFP. Tyskland tillhandahöll 1,06 miljarder euro till WFP:s övergripande verksamhet under 2020, inklusive över 50 miljoner euro i global flexibel finansiering. Tyska federala utrikesministeriet stöttar WFP:s humanitära insatser medan det tyska ministeriet för ekonomiskt samarbete och utveckling bidrar till WFP:s medellånga och långsiktiga utvecklingsprogram.

Om Sida

Sida, Sveriges myndighet för utvecklingssamarbete, arbetar på uppdrag av riksdagen och regeringen. Sverige implementerar en femårig strategi för utvecklingssamarbete i Uganda (2018-2023) och är den största globala givaren av flexibel finansiering till WFP. År 2020 bidrog Sverige med 110 miljoner dollar i flexibel finansiering.

Om WFP

FN:s livsmedelsprogram, WFP, är Nobels fredspristagare 2020. Vi är världens största humanitära organisation. Vi räddar liv i krissituationer och använder livsmedelsassistans för att bygga en väg till fred, stabilitet och välstånd för människor som återhämtar sig från konflikter, katastrofer och klimatförändringarnas effekter.

Följ oss på Twitter @WFPUgandaCD och @WFP_Africa.

Kontakt

För mer information vänligen kontakta:

Patience Akumu WFP/ Kampala,
Mob: +256 700 964 398,
email: patience.akumu@wfp.org