Skip to main content

Covid-19 kommer att fördubbla antalet människor som står inför livsmedelskriser om inte snabba åtgärder vidtas

Bild: WFP/Marwa Awad, En familj äter en måltid i Burkina Faso
ROM/KÖPENHAMN – COVID-19-pandemin skulle kunna nästan fördubbla antalet människor som lider av akut hunger, och därmed öka antalet till mer än en kvarts miljard i slutet av 2020, varnade FN:s World Food Programme (WFP) idag tillsammans med andra partners i förbindelse med lanseringen av en rapport om livsmedelskriser runt om i världen.

Antalet människor som nu står inför en akut otryggad livsmedelsförsörjning (IPC/CH 3 eller värre) kommer att stiga till 265 miljoner under 2020. Det innebär en ökning med 130 miljoner från de 135 miljoner under 2019, till följd av de ekonomiska konsekvenserna av COVID-19, enligt en WFP-projektion. Uppskattningen tillkännagavs vid lanseringen av den så kallade Global Report on Food Crises, producerad av WFP och 15 andra humanitära- och utvecklingspartners.

I detta sammanhang är det avgörande att program för humanitärt livsmedelsbistånd upprätthålls, inklusive WFP:s egna program som utgör en livlina för nästan 100 miljoner utsatta människor runt om i världen.

 

NYCKELDATA

  • Cirka 265 miljoner människor i låg- och medelinkomstländer kommer att uppleva en akut otryggad livsmedelsförsörjning vid slutet av 2020, om inte snabba åtgärder vidtas (källa: WFP-projektion).
  • Majoriteten av människor som led av en akut otryggad livsmedelsförsörjning under 2019 befann sig i länder som drabbats av konflikter (77 miljoner), klimatförändringar (34 miljoner) och ekonomiska kriser (24 miljoner människor). (källa: Global Report on Food Crises).
  • Tio länder utgjorde de värsta livsmedelskriserna under 2019: Jemen, Demokratiska republiken Kongo, Afghanistan, Venezuela (Bolivarianska republiken), Etiopien, Sydsudan, Syrien, Sudan, Nigeria och Haiti. (källa: Global Report on Food Crises).
  • 61 procent av Sydsudans befolkning befann sig i ett tillstånd av livsmedelskris (eller värre) under 2019. Sex andra länder såg också minst 35 procent av sina befolkningar befinna sig i en livsmedelskris: Sudan, Jemen, Centralafrikanska republiken, Zimbabwe, Afghanistan, Syriska Arabrepubliken och Haiti. (källa: Global Report on Food Crises).
  • Dessa tio länder utgjorde 66 procent av den totala befolkningen i kristillstånd eller värre (IPC / CH fas 3 eller högre) eller 88 miljoner människor. (källa: Global Report on Food Crises).

 

WFP: s chefsekonom, Arif Husain säger:

”Covid-19 är potentiellt katastrofalt för miljontals människor som redan hänger i en skör tråd. Det är ett hårt slag för miljontals fler som bara kan äta om de tjänar in en lön. Nedstängningar av städer och global ekonomisk lågkonjunktur har redan kraftigt reducerat deras möjligheter för att kunna försörja sig själva. Det tar bara ytterligare en chock - som COVID-19 - för att skjuta dem över kanten. Vi måste kollektivt agera nu för att mildra effekterna av denna globala katastrof. ”

 

 

INTERVJUER

WFP:s chefsekonom och annan ledande personal som är tillgänglig för intervju – vänligen maila

WFP.Media@wfp.org

WFP: s globala talespersoner tillgängliga för intervju, se här för en fullständig lista över mediekontakter.

 

MULTIMEDIAMATERIAL

Videonyhetsmeddelande om Sydsudan och hot om COVID-19 finns här.

Sändning av kvalitetsklipp om livsmedelskrisländer finns här.

Bilder som visar länder i livsmedelskris och påverkan av COVID-19 finns här.

 

ANMÄRKNING TILL REDAKTÖRER

Den s.k Global Report on Food Crises, som är baserad på data från 2019, släpptes av ett nätverk av humanitära- och utvecklingspartners, Global Network Against Food Crises, som WFP är medlem i.

Fullständig global rapport om livsmedelskriser 2020 tillgänglig här.

 

                                         #                           #                            #

 

FN:s World Food Programme är världens största humanitära organisation som räddar liv i katastrofer, bygger välstånd och stöder en hållbar framtid för människor som återhämtar sig från konflikter, katastrofer och inverkan av klimatförändringar.

Sverige är en av de viktigaste givarna av kärnbidrag till WFP. Det stöd som ges som kärnbidrag ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar. Kärnbidraget hjälper även WFP att finansiera försummade kriser och säkerställa att hjälpen når fram till de som behöver den som mest.

 

Följ oss på Twitter: @wfp_se, @wfp_media

Läs mer om WFP på vår svenska hemsida: sv.wfp.org

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta (email adress: förnamn.efternamn@wfp.org):

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn, Mob. +45 4050 3993