Skip to main content

Finansieringsluckor hindrar WFP:s livsviktiga insatser medan hungern fördjupas i Myanmar

mother feeding a child
YANGON – Förenta Nationernas Livsmedelsprogram (WFP) varnade idag att deras livsviktiga insatser i Myanmar hindras av en stor finansieringsbrist där mer än 70 procent av finansieringsbehovet fortfarande saknas.

En omfattande våg av COVID-19-fall som väller fram över landet förvärrar hungern, medan familjer kämpar med förlorade arbetstillfällen, stigande mat- och bränslepriser, politisk orolighet, våld och fördrivning.

I april uppskattade WFP att antalet människor som går hungriga kan mer än fördubblas till 6.2 miljoner under de kommande sex månaderna, från 2.8 miljoner före februari. Efterföljande undersökningar utförda av WFP har visat att fler och fler familjer sedan februari pressas mot den yttersta randen och kämpar för att sätta den mest grundläggande maten på bordet.

”Vi har sett hungern fördjupas och breddas i Myanmar. Nästan 90 procent av hushållen som bor i slumliknande bosättningar runt Yangon säger att de måste låna pengar för att köpa mat; inkomster har blivit svårt påverkade för många,” sa WFP:s landschef för Myanmar Stephen Anderson.

I maj lanserade WFP en ny livsmedelsinsats i städer, riktat mot 2 miljoner människor i Yangon och Mandalay, Myanmars två största städer. Majoriteten av mottagarna av hjälpen är mödrar, barn, människor med funktionshinder och de äldre. För närvarande har 650,000 människor fått hjälp i urbana områden.

Fler än 220,000 människor har flytt undan våldsamheter sedan februari och är i akut behov av humanitär assistans. WFP har nått ut till 17,500 nyligen fördrivna människor och arbetar för att assistera fler under augusti. Totalt har 1.25 miljoner människor i Myanmar mottagit mat, kontanter och nutritionsstöd från WFP under 2021 i både städer och på landsbygden.

Med behov av ytterligare 86 miljoner USD under de kommande sex månaderna är det dock osäkert hur långt dessa insatser kan nå.

”Människorna i Myanmar står inför sin svåraste tid i mannaminne. Det är av avgörande betydelse för oss att kunna nå alla de i nöd och få finansiering för att tillhandahålla dem med humanitär assistans,” förklarande Anderson.

”Nu, mer än någonsin, behöver människorna i Myanmar vårt stöd. Vi är djupt tacksamma för uppbackningen från världssamfundet – människorna i Myanmar kommer aldrig glömma er generositet och solidaritet.,” sa Anderson.  

 

Videomaterial tillgängligt här.

Foton tillgängliga här.

Fördjupande artikel tillgänglig på wfp.org här.

WFP Yangon Food Security Monitoring för maj 2021 tillgänglig här.

#                                             #                                             #

FN:s livsmedelsprogram är Nobels fredspristagare 2020. Vi är världens största humanitära organisation. Vi räddar liv i krissituationer och använder livsmedelsassistans för att bygga en väg till fred, stabilitet och välstånd för människor som återhämtar sig från konflikter, katastrofer och klimatförändringarnas effekter. 

 

Följ oss på Twitter @WFP_Media och @WFPAsiaPacific

Ämnen

Myanmar Konflikter Katastrofer Finansiering

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta (mail: förnamn.efternamn@wfp.org): 

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn, Tel. +45 4050 3993 

Kun Li, WFP/Bangkok, Tel. +66 845558994