Skip to main content

WFP varnar för annalkande katastrof då nivån av akut hunger nått en ny topp

ROM - FN:s World Food Programme (WFP) varnade idag för att antalet människor som befinner sig på gränsen till svält (IPC4/nödsituation eller värre) i 43 länder har stigit till 45 miljoner, då akut hunger ökar runt om i världen. Denna siffra har stigit från 42 miljoner tidigare under året och från 27 miljoner år 2019.

"Tiotals miljoner människor skådar ner i avgrunden. Vi har konflikter, klimatförändringar och COVID-19 som driver upp antalet akut hungriga, och de senaste uppgifterna visar att det nu finns mer än 45 miljoner människor som är på väg mot randen av svält”, sade WFP:s verkställande direktör David Beasley efter en resa till Afghanistan, där WFP ökar sitt stöd för att assistera nästan 23 miljoner människor.

"Bränslekostnaderna ökar, livsmedelspriserna skjuter i höjden, gödsel är dyrare och allt detta leder till nya kriser som den som utspelar sig nu i Afghanistan, såväl som långvariga nödsituationer som Jemen och Syrien", tillade han.

WFP och dess humanitära samarbetspartners utökar insatserna för att hjälpa miljontals människor som står inför svält. Behoven överstiger dock avsevärt de resurser som finns tillgängliga, i en tid då traditionella finansieringsströmmar är överansträngda. Kostnaden för att avvärja svält globalt ligger nu på 60 miljarder kronor (7 miljarder USD), en ökning från 57 miljarder kronor (6.6 miljarder USD) tidigare i år.

"När kostnaderna för humanitärt bistånd stiger exponentiellt behöver vi mer pengar för att nå familjer över hela världen som redan har uttömt sin förmåga att hantera extrem hunger", tillade Beasley.

Familjer som står inför akut livsmedelsotrygghet tvingas också göra förödande val för att klara av den ökande hungern. WFP:s sårbarhetsanalys över de 43 länderna visar att familjer tvingas äta mindre eller hoppa över måltider helt, mata enbart barnen istället för de vuxna och i vissa extrema fall tvingas äta gräshoppor, löv eller kaktusar för att överleva – som exempelvis på Madagaskar.

På andra platser kan familjer tvingas gifta bort barnen tidigt eller ta dem ur skolan, vara tvungna att sälja tillgångar såsom boskap eller det lilla de har kvar. Samtidigt visar mediarapporter från Afghanistan att familjer enligt uppgift tvingas sälja sina barn i ett desperat försök att överleva.

Livsmedelspriserna nådde denna månad de högsta nivåerna på tio år enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) livsmedelsprisindex. Detta leder inte bara till att mat sätts utom räckhåll för miljoner av de fattigaste runt om i världen, utan det ökar också kostnaderna för att skaffa mat på globala marknader. Utöver detta ökar också de höga bränslepriserna transportkostnaderna vilket innebär ytterligare påfrestningar på globala leveranskedjor – att frakta en container kostade 8600 kronor (1 000 USD) för ett år sedan, men det kostar nu 34 000 kronor (4 000 USD) eller mer. 

I år har WFP redan genomfört den största operationen i organisationens historia – riktad mot 139 miljoner människor i de 85 länder där WFP är aktiva. Detta arbete täcker både akuta behov av mat och näring, samt insatser tillsammans med samarbetspartners för att bygga motståndskraft och öka självförsörjningen för de fattigaste och mest utsatta människorna på jorden.

 

ANMÄRKNING TILL REDAKTÖRER

 

FÖRKLARING TILL ÖKNINGEN

Ökningen från 42 till 45 miljoner människor förklaras av information från nyligen utförda bedömningar av livsmedelstrygghet som visar att ytterligare 3 miljoner människor står inför IPC4 i Afghanistan, tillsammans med marginella ökningar i Etiopien, Haiti, Somalia, Angola, Kenya och Burundi (från 60 000 till 240 000 personer).

Data om sårbarhet och humanitära behov sammanställs från bedömningar av livsmedelstrygghet på fältnivå som genomförs via en konsensusbaserad strategi i partnerskap med flera humanitära aktörer, inklusive WFP. Källorna inkluderar Integrated Food Security Phase Classification (IPC) och motsvarande analyser.

 

KORT OM NÅGRA OMFATTANDE LIVSMEDELSKRISER 

I Afghanistan visar de senaste bedömningarna att nästan 24 miljoner människor har drivits till akut hunger – inklusive 8.7 miljoner som befinner sig i Nödsituation (IPC4) – eftersom de förödande effekterna av flera perioder av torka kombineras med en ekonomisk kollaps som pressar familjer till det yttersta precis när den hårda vintern är på väg. WFP utökar sina insatser för att hjälpa upp emot 23 miljoner människor och kommer behöva uppskattningsvis 1.9 miljarder kronor (220 miljoner USD) var månad under 2022.

I Etiopien beräknades det att mer än 4.3 miljoner människor i norra Etiopien skulle drabbas av akut hunger i september med mer än hälften av dem – 2.2 miljoner – som befinner sig i Nödsituation (IPC4) eller värre. Då konflikten eskalerar och i avsaknad av någon uppdaterad analys, förväntas det att situationen har förvärrats avsevärt och att upp till 7 miljoner människor i norra Etiopien står inför akut hunger. WFP behöver 2.1 miljarder kronor (245 miljoner USD) för insatser i de tre regionerna Afar, Amhara och Tigray.

I södra Madagaskar, som drabbats av torka och där klimatet driver på svältliknande förhållanden, har svår hunger drabbat över 1.3 miljoner människor, inklusive 512 000 som befinner sig i Nödsituation (IPC4) eller värre. Försenat regn under säsongen för sådd signalerar ännu en dålig skörd och förtvivlan för familjer som tar till överlevnadsåtgärder som att äta gräshoppor, vilda löv och kaktusblad som vanligtvis används för att utfodra boskap. WFP utökar sina insatser och har ett akut behov av 590 miljoner kronor (69 miljoner USD) under de kommande sex månaderna för att nå en miljon människor.

I Sydsudan överskrider de humanitära behoven de resurser som finns tillgängliga för WFP:s insatser, och situationen har förvärrats eftersom landet drabbats av översvämningar som har ödelagt hela byar. Det finns 7.2 miljoner människor som är allvarligt livsmedelsotrygga (IPC3 eller värre) med mer än 1.4 miljoner av dem i Nödsituation (IPC4) och mer än 100 000 står inför katastrof-nivåer av hunger (IPC5). WFP har ett akut behov av 4.9 miljarder kronor (568 miljoner USD) för att upprätthålla sin verksamhet under de kommande sex månaderna och betydande finansieringsluckor har redan tvingat fram minskningar av rationer så att resurser kan omdirigeras till de mest utsatta människorna som riskerar att drabbas av svält.     

Ungefär 12.4 miljoner människor i Syrien vet inte var deras nästa måltid kommer ifrån – en nivå av livsmedelsotrygghet högre än någon gång under den nu tioåriga konflikten. Konflikt, massfördrivning av befolkningen, effekterna av finanskrisen i grannlandet Libanon, nedgången i värdet på det syriska pundet och förluster av arbetstillfällen på grund av covid-19 har alla bidragit till Syriens ekonomiska nedgång. WFP är bara finansierat till 31% och har ett akut behov av drygt 6 miljarder (700 miljoner USD) fram till februari 2022 för att upprätthålla stödet till 5.8 miljoner människor som är beroende av WFP:s livsmedelsassistans för att överleva.

Över hälften av Jemens befolkning (16.2 miljoner) står nu inför akut hunger med 5 miljoner människor som står inför Nödsituation (IPC4). Utöver den pågående konflikten har värdeminskningen av den jemenitiska valutan riyal och stigande matpriser gjort det omöjligt för vanliga jemeniter att ha råd med även de enklaste livsmedlen. WFP tillhandahåller akut livsmedelsassistans – i form av kuponger, kontanter eller utdelning av faktiska livsmedel – till nästan 13 miljoner människor. Men nästan 3 miljoner får assistans endast varannan månad på grund av fortsatta brister i finansiering och WFP riskerar att få slut på mat före årets slut. Vi behöver 6.9 miljarder kronor (802 miljoner USD) för att upprätthålla nuvarande nivåer av assistans under de kommande 6 månaderna.

 

Bildmaterial tillgängligt här

 

#                 #                   #

 

FN:s livsmedelsprogram är Nobels fredspristagare 2020. Vi är världens största humanitära organisation. Vi räddar liv i krissituationer och använder livsmedelsassistans för att bygga en väg till fred, stabilitet och välstånd för människor som återhämtar sig från konflikter, katastrofer och klimatförändringarnas effekter. 

Sverige är en av de viktigaste givarna av kärnbidrag till WFP. Det stöd som ges som kärnbidrag ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar. Kärnbidraget hjälper även WFP att finansiera försummade kriser och säkerställa att hjälpen når fram till de som behöver den som mest. 

 

Följ oss på Twitter: @wfp_media

Ämnen

Afghanistan Katastrofer Livsmedelsförsörjning Verkställande direktör

Kontakt

For more information please contact (email address: firstname.lastname@wfp.org):

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn, 

Mob: +45 40503993, e-mail: anne.poulsen@wfp.org.

George Fominyen, WFP/Rome, 
Mob. +39 349 933 6721

 

Länk:

Bildmaterial tillgängligt här