Skip to main content

FN:s World Food Programme (WFP) har lång erfarenhet av banbrytande, nyskapande globala partnerskap och upprätthåller därför en hög nivå på sina samarbeten med den privata sektorn. I dessa samarbeten kombineras tekniskt bistånd och kunskapsöverföring med finansiellt stöd för att lösa globala problem, men även skapa mätbara företagsresultat. Tillsammans med varje partner utvecklar vi ett strategiskt samarbete som skapar synergieffekter mellan våra intressen och mål samt bidrar till värdefull expertis som leder företaget ett steg närmare avskaffandet av hunger.

WFP arbetar tillsammans med världsledare från nästan alla branscher för att skapa gemensamma värden som kan sättas i relation till de globala målen . Mål 2, ingen hunger, ger oss en färdplan utifrån vilken vi kan spåra och utvärdera framstegen från vårt gemensamma arbete.

För att uppnå mål 2 före år 2030 drar WFP nytta av sina samarbetspartners branschledande kunskap, expertis och position för att stärka sina insatser, förstärka sitt budskap samt finansiera livräddande program och innovativa lösningar på några av världens viktigaste utmaningar.

 

"Vi på MasterCard tror att bra samarbeten kan skapa fantastiska möjligheter, spännande initiativ och betydelsefulla erfarenheter. Vårt samarbete med FN:s World Food Programme sker i enlighet med en av de mest lockande visionerna, en värld utan hunger.” 

- Ajay Banga, VD och ordförande, MasterCard Worldwide

Varför ska man samarbeta med FN:s World Food Programme?

70 procent av alla företag planerar att inkorporera de globala målen under de kommande fem åren
94 procent av kunderna kommer sannolikt byta till varumärken som visar socialt engagemang
74 procent av anställda säger att deras arbete känns mer förverkligande om de har möjlighet att inverka positivt på sociala och miljömässiga problem

Så här kan du samarbeta med WFP

Ge finansiellt stöd
Finansiering är den mest flexibla och grundläggande resursen som krävs för att nå utsatta befolkningsgrupper i avlägsna och instabila områden, framförallt i krissituationer. Stöd vårt arbete med nödvändig finansiering till antingen våra program (t.ex. skolmåltider eller livsmedel i utbyte mot arbete), katastrofhantering eller inom de områden där behovet är som störst.
Opinionsbilda och uppmana till handling
Samarbeta med WFP i vårt upplysningsarbete genom att sponsra forskning och betydelsefulla rapporter genom att ansluta till en av våra policy-förändrande koalitioner eller bara genom att öka dina anställdas och kunders medvetenhet om våra program. WFP kan arbeta i nära samarbete med er för att hitta ett naturligt sätt att införliva donationsmöjligheter i ert kommunikationsarbete och engagera era kunder och konsumenter med dynamiskt innehåll och fängslande personliga berättelser.
Dela ert företags kompetens
Er expertis kan hjälpa oss att förbättra vår verksamhet, vare sig det gäller rationalisering av våra betalningsförfaranden, förbättra kvaliteten på våra dataanalyser, utbildning av vår fältpersonal eller höja näringsvärdet i vår livsmedelskorg. Vi värdesätter expertis inom alla områden. Genom att dela med er av personal, teknik eller metoder hjälper ni oss att driva vår verksamhet framåt och göra en större inverkan på de människor vi hjälper.