Skip to main content

FN:s World Food Programme (WFP) har lång erfarenhet av banbrytande, nyskapande globala partnerskap och upprätthåller därför en hög nivå på sina samarbeten med den privata sektorn. I dessa samarbeten kombineras tekniskt bistånd och kunskapsöverföring med finansiellt stöd för att lösa globala problem, men även skapa mätbara resultat. Tillsammans med varje partner utvecklar vi ett strategiskt samarbete som skapar synergieffekter mellan våra intressen och mål samt bidrar till värdefull expertis som leder företaget ett steg närmare avskaffandet av hunger.

WFP arbetar tillsammans med världsledare från nästan alla branscher för att skapa gemensamma värden som kan sättas i relation till de globala målen . Mål 2, ingen hunger, ger oss en färdplan utifrån vilken vi kan spåra och utvärdera framstegen från vårt gemensamma arbete.

För att uppnå mål 2 före år 2030 drar WFP nytta av sina samarbetspartners branschledande kunskap, expertis och position för att stärka sina insatser, förstärka sitt budskap samt finansiera livräddande program och innovativa lösningar på några av världens viktigaste utmaningar.

 

"Vi på MasterCard tror att bra samarbeten kan skapa fantastiska möjligheter, spännande initiativ och betydelsefulla erfarenheter. Vårt samarbete med FN:s World Food Programme sker i enlighet med en av de mest lockande visionerna, en värld utan hunger.” 

- Ajay Banga, VD och ordförande, MasterCard Worldwide

Varför ska man samarbeta med FN:s World Food Programme?

Vi har erfarenheten

Genom att stödja sårbara samhällen som stått inför krig, hungersnöd, klimatkatastrofer och hälso- och andra nödsituationer sedan 1961, har vi byggt upp en unik förståelse för – och förtroende bland – människor i behov av stöd.

Vi når ut

Vi är på plats i 123 länder och territorier och använder en flotta på 5 600 lastbilar, 30 fartyg och 100 flygplan för att nå ut till 158 miljoner människor med mat och annan assistans som både räddar liv och förändrar liv – även i de mest svårtillgängliga områdena.

Vi uppnår resultat

Vi ingår effektiva partnerskap med företag inom olika sektorer som litar på att vi bidrar till deras vision om en bättre, rättvisare värld, och omsätter deras stöd till verklig förändring för de som behöver det mest.

Så här kan du samarbeta med WFP

Ge finansiellt stöd
Investera i WFP:s avgörande insatser och de utvecklingslösningar som vi banar väg för runt om i världen. Finansiering från dig kan hjälpa WFP att leverera stöd som både räddar liv och förändrar liv i de länder och samhällen där du är verksam.
Opinionsbilda och uppmana till handling
Samarbeta med WFP i vårt upplysningsarbete genom att sponsra forskning och betydelsefulla rapporter genom att ansluta till en av våra policy-förändrande koalitioner eller bara genom att öka dina anställdas och kunders medvetenhet om våra program. WFP kan arbeta i nära samarbete med er för att hitta ett naturligt sätt att införliva donationsmöjligheter i ert kommunikationsarbete och engagera era kunder och konsumenter med dynamiskt innehåll och fängslande personliga berättelser.
Dela ert företags kompetens
Er expertis kan hjälpa oss att förbättra vår verksamhet, vare sig det gäller rationalisering av våra betalningsförfaranden, förbättra kvaliteten på våra dataanalyser, utbildning av vår fältpersonal eller höja näringsvärdet i vår livsmedelskorg. Vi värdesätter expertis inom alla områden. Genom att dela med er av personal, teknik eller metoder hjälper ni oss att driva vår verksamhet framåt och göra en större inverkan på de människor vi hjälper.