Skip to main content

Hunger, konflikt och förbättring av förutsättningarna för fred - faktablad 2020

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000119678/download/
Konflikt är en drivande orsak till hunger i nästan alla världens livsmedelskriser. Krig leder till ökad otrygg livsmedelsförsörjning. I sin tur leder otrygg livsmedelsförsörjning till ökad risk för instabilitet och våld.