Skip to main content

Grupper utsatta för risk: konsekvenser av COVID-19 på hunger, migration och fördrivning - november 2020

Author: Befolkningar utsatta för risk: konsekvenser av COVID-19 på hunger, migration och fördrivning - november 2020

WFP-IOM rapport
Den gemensamma WFP-IOM rapporten betonar det nära sambandet mellan hunger, konflikt, migration och fördrivning - vilket har förvärrats ytterligare av COVID-19. Studien utforskar effekten av pandemin på levebröd, tryggad livsmedelsförsörjning, samt skydd av migrantarbetares hushåll som är beroende av remitteringar och de som tvångsförflyttats. Genom att använda den senaste tillgängliga datan lyfter rapporten trender för livsmedelsförsörjning i några av de största hotspotsen för migration och hunger världen över. Viktiga upptäckter ligger grund för de gemensamma rekommendationer från båda organisationerna för att mildra de direkt negativa effekterna på mobila och fördrivna befolkningsgrupper, samtidigt som det förbereds en väg för återbyggnad.