Skip to main content

Klimatförändringar och konflikt

Author: OSZIR

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000108179/download/
Det här faktabladet visar på hur WFP:s klimatarbete bidrar till att förbättra förutsättningarna för fred.