Skip to main content

Te i Sahel: Ren matlagning i Tchads flyktingläger

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000146472/download/
En översikt över matlagningsmetoder i Tchad och resultat av ett program för att introducera rena matlagningsmetoder till samhällen.

Tillgång till rena matlagningsmetoder är fortfarande en försummad aspekt av humanitära insatser i områden där människor fördrivits, till stor del på grund av begränsad kapacitet, brist på dedikerad finansiering och fokus på kortsiktiga behov. Den här broschyren beskriver traditionella matlagningsmetoder och ett program för att introducera rena matlagningslösningar för samhällen i östra Tchad.