Skip to main content

WFP’s bidrag till att förbättra förutsättningarna för fred - 2019

Author: WFP; SIPRI

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000120012/download/
Den här gemensamma rapporten från SIPRI och WFP, baserad på fältstudier från El Salvador, Irak, Kirgizistan och Mali, utforskar huruvida WFP:s arbete bidrar till att förbättra förutsättningarna för fred.

Kunskapssamarbetet och partnerskapet mellan Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) och World Food Programme (WFP) etablerades 2018 och ämnar bedöma om WFP:s arbete bidrar till förbättra förutsättningarna för fred, samt om så är fallet förklara hur - och samtidigt fråga huruvida arbetet har några oönskade negativa effekter. Den här rapporten är den första publikationen från det här samarbetet. 

De starkaste bidragen hittades i investeringar i försörjning, i att bygga bra kopplingar mellan staten och invånarna, i naturresursförvaltning och metoder som bygger på lokalsamhällets deltagande.