Skip to main content

Regeringar utgör WFP:s huvudsakliga partners. WFP konsulterar nationella och lokala myndigheter i varje steg av våra planeringsprocesser.

WFP kan själv tillhandahålla livsmedelsassistansen och i vissa fall den tekniska och logistiska kompetensen vid insatser, men de olika insatserna kräver alltid fullt stöd och engagemang från enskilda regeringar. I slutändan är det den nationella regeringen som måste begära WFP:s stöd i katastrof- eller utvecklingsprojekt och WFP:s arbete måste alltid anpassas till den den nationella kontexten.

I de flesta fall konsulterar dock regeringar WFP:s nationella kontor innan de utarbetar planer för att förebygga katastrofer eller vid begäran av bistånd.

När WFP:s inblandning i ett projekt avslutas vidtar WFP åtgärder för att säkerställa att nationella regeringar gör sitt yttersta för att fullfölja projektets mål.

Endast under exceptionella omständigheter, såsom i en komplex kris där de nationella myndigheterna har förlorat kontrollen över sitt territorium, kan WFP bistå med hjälp utan en förfrågan eller inbjudan från landets regering. Dessa insatser sker endast på FN:s generalsekreterares särskilda begäran.