Skip to main content

Regeringar är WFP:s huvudsakliga partners. Organisationen konsulterar nationella och lokala myndigheter i varje steg av planeringsprocessen.

WFP kan själva tillhandahålla livsmedelsassistans och i vissa fall den tekniska och logistiska kompetensen, men de olika insatserna kräver alltid fullt stöd och engagemang från enskilda regeringar. I slutändan är det den nationella regeringen som måste begära stöd från WFP i katastrof- eller utvecklingsprojekt vilket gör att WFP:s arbete måste anpassas till den den nationella situationen.

I de flesta fall konsulterar dock regeringar WFP:s nationella kontor innan de utarbetar planer för att förebygga katastrofer eller vid begäran av bistånd.

När WFP:s inblandning i ett projekt avslutas vidtar WFP åtgärder för att säkerställa att nationella regeringar gör sitt yttersta för att fullfölja projektets mål.

Endast under exceptionella omständigheter, som i en komplex kris där de nationella myndigheterna har förlorat kontrollen över sitt territorium kan WFP bistå med hjälp utan en förfrågan eller inbjudan från regeringen. De insatserna sker endast på FN:s generalsekreterares särskilda begäran.