Skip to main content

Varje dag går miljontals barn till skolan på en tom mage – hunger påverkar deras koncentrations- och inlärningsförmåga. Det finns också miljontals barn i världen – särskilt flickor – som helt enkelt inte går till skolan för att deras familjer behöver deras hjälp ute i fälten eller med hushållssysslor i hemmet. I konfliktpåverkade områden är det två gånger så stor chans att barn inte går i skolan än i stabila länder – för flickor är siffran 2.5.

World Food Programme (WFP) har i sex decennium arbetat för att stötta skolmåltidsprogram och nutritionsprogram, och har arbetat med mer än 100 länder för att etablera nationella skolmåltidsprogram. WFP:s slutliga mål är att främja och facilitera regeringars egna ansvar för dessa skolmåltidsprogram – ett ansvarsöverförande som redan har skett i 44 länder. Under 2020 fick 15 miljoner barn näringsrik mat och mellanmål från WFP. Genom att arbeta med regeringar för att bygga kapacitet bistod WFP med understöd till nationella skolmåltidsprogram i 65 länder, vilket gynnade ytterligare 39 miljoner barn. 

Bättre hälsa och nutrition tillåter barn att lära sig mer och prestera bättre, vilket utökar deras utbildningsmöjligheter. Skolmåltider och nutritionsprogram gynnar flickor då de skapar incitament för föräldrar att inte gifta bort sina döttrar tidigt, vilket annars skulle avbryta deras utbildning och ofta leda till barngraviditeter. Skolmåltidsprogram fungerar som ett incitament för föräldrar att skriva in och hålla kvar sina barn i skolan. När föräldrar inte längre behöver avsätta delar av sin totala hushållsbudget till luncher stärks deras inkomster – skolmåltider utgör 10 procent av fattiga och utsatta hushålls inkomst, en märkbar summa särskilt för familjer med mer än ett barn.

Då skolmåltider gynnar barn och deras familjer kan de hjälpa uppbyggnaden av det som kallas för ’mänskligt kapital’ – summan av en befolknings hälsa, färdigheter, kunskaper, erfarenheter och beteendesätt.

När skolmåltidsprogram sammanlänkas med lokal produktion av småskaliga jordbrukare gynnas även lokala ekonomier. I vissa kontexter kan de främja tillförlit i nationella utbildningssystem och även minska socialt utanförskap.

Just nu lever 73 miljoner barn i extrem fattigdom i 60 länder och behöver akut nutritionsstöd. WFP:s nya strategi för skolmåltider, som lanserades i januari 2020, bekräftar organisationens åtagande att säkerställa att alla grundskolebarn har tillgång till näringsrika måltider i skolan. WFP samarbetar med partners för att säkerställa att måltiderna tillhandahålls tillsammans med ett bredare paket med hälso- och näringstjänster, såsom avmaskning, hälsoscreeningar, vaccinationer och WASH (utbildning för vatten, hygien och sanitet).

WFP samarbetar med regeringar för att skräddarsy sina insatser: i nödsituationer där länder inte har kapacitet att tillgodose alla utsatta barns närings- och utbildningsbehov kommer WFP att öka sin verksamhet; inom stabilare sammanhang hjälper WFP att stärka system och tillhandahålla teknisk hjälp, förbättra omfattningen och kvaliteten på nationella program och stödja regeringar i att förnya och testa nya tillvägagångsätt.