Skip to main content

På grund av COVID-19-pandemin saknar nu miljontals skolbarn tillgång till de skolmåltider som de är beroende av.

Delvis eller landsomfattande skolstängningar har rapporterats i nästan alla länder där World Food Programme (WFP) implementerar skolmåltidsprogram. Detta innebär att miljontals barn – den exakta siffran stiger varje dag – inte längre tar emot WFP:s skolmåltider.

Konsekvenserna för barnen och deras familjer är gruvliga. Dessa barn löper stor risk att lida av hunger och kommer inte längre skyddas av essentiella vitaminer och mikronäringsämnen som de får i sig via skolmåltider.

För fattiga familjer motsvarar värdet av en måltid i skolan ungefär 10% av deras månadsinkomst. För familjer med flera barn i skolan kan det handla om betydande besparingar. Förlusten av skolmåltider innebär en inkomstförlust. 

I länder där skolor är stängda arbetar WFP tillsammans med regeringar och partners för att identifiera alternativ som kan säkerställa att barn och deras familjer fortsätter att ha tillgång till den livsmedelsassistans och det näringsstöd som de behöver under COVID-19-krisen. Dessa alternativ inkluderar tillhandahållandet av matransioner för hemtagning istället för skolmåltider, hemleverans av mat samt tillhandahållandet av kontantstöd eller matkuponger.

I länder där skolor fortfarande är öppna är prioriteten att säkerställa att hygien, uppförande och riktlinjer kring matsäkerhet efterlevs, och att åtgärder kring social distansering implementeras för att förebygga risken för ökande infektioner. WFP arbetar med partners för att öka tillgången till vatten och sanitet.

Där sociala skyddsnätsprogram i krissituationer introduceras av regeringar som respons till COVID-19, förespråkar WFP för att lågstadieelever ska betraktas som del av den utsatta befolkningsgruppen som utgör programmens målgrupp.

Skolstängningars påverkan på skolmåltider