Skip to main content

Sök

Nollställ sökning

WFP’s bidrag till att förbättra förutsättningarna för fred - 2019

Kunskapssamarbetet och partnerskapet mellan Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) och World Food Programme (WFP) etablerades 2018 och ämnar bedöma om WFP:s arbete bidrar till förbättra förutsättningarna för fred, samt om så är fallet förklara hur - och samtidigt fråga huruvida arbetet har några oönskade negativa effekter.

Den privata sektorn

FN:s World Food Programme (WFP) har lång erfarenhet av banbrytande, nyskapande globala partnerskap och upprätthåller därför en hög nivå på sina samarbeten med den privata sektorn. I dessa samarbeten kombineras tekniskt bistånd och kunskapsöverföring med finansiellt stöd för att lösa globala problem, men även skapa mätbara företagsresultat.