Skip to main content

3 saker du kanske inte visste om svält - och hur det går att förhindra

Det är dags att slå hål på myterna om den svält och sjukdom som hotar 44 miljoner liv.
, Av Livia Hengel
Helicopter above large group of people
TILLBAKABLICK: En WFP-helikopter anländer till Thonyor Payam i Leer efter att svält förklarats i Sydsudan 2017. Foto: WFP/ George Fominyen

*Uppdaterad i Februari 2022

Ofattbara 44 miljoner människor i 38 länder balanserar på gränsen till svält. Omedelbara åtgärder krävs för att avvärja en enorm förlust av människoliv. I Jemen och Sydsudan lider redan över 100 000 människor av svält eller svältliknande förhållanden. Konflikt och otrygghet tvingar människor på flykt och innebär en överhängande risk för svält. 

Till följd av brist på resurser måste World Food Programme (WFP) tragiskt nog omfördela mat efter behov, vilket har varit fallet i Sydsudan under veckan. "Att ta från de hungriga för att ge till de svältande är ett mycket smärtsamt beslut, men det är så verkligheten ser ut", säger Matthew Hollingworth, WFP:s landdirektör i Sydsudan. 

Trots att vi lever i en värld av överflöd förblir svältkriser ett problem även i vår tid, med stigande livsmedelspriser och inflation som bidragande orsaker. Grundläggande missuppfattningar om svält kvarstår, och att slå hål på dessa myter är ett viktigt steg för att bättre förstå den nuvarande situationen för miljontals människor. 

3 myter om svält
climate-change-risk-financing-zimbabwe
Zimbabwe: Ransoner i rader i det torkdrabbade Rushinga. Foto: WFP/Adrienne Bolen
1. Svält orsakas främst av naturkatastrofer 

Även om svält en gång i tiden främst orsakades av klimatchocker så som torka, är det nu konflikt som är den enskilt största drivande orsaken till hunger. Den senaste officiellt förklarade svältkatastrofen var i Sydsudan 2017, tydligt underblåst av konflikt. För att motverka svält behöver vi få ett slut på konflikterna. WFP betraktar fred som grundläggande för att avskaffa hunger, och vårt arbete inom detta område uppmärksammades i samband med Nobels fredspris 2020

Kaya, Burkina Faso, in March last year
Burkina Faso: Utdelningsställe för livsmedelsassistans i Kaya. Foto: WFP/Mahamady Ouedraogo

Ungefär två tredjedelar av WFP:s livsmedelsassistans går till människor som står inför svåra, oftast konfliktdrivna, livsmedelskriser. När klimatförändringar, som trots allt är en av de främsta orsakerna till hunger, sammanfaller med konflikt och nu COVID-19, uppstår kaos. 

Med tillräcklig finansiering och humanitärt tillträde så har WFP expertisen, fältnärvaron och den operativa skalan som krävs för att motverka hungersnöd. Vi tillhandahåller akut livsmedelsassistans samtidigt som vi främjar långsiktig självförsörjning genom att förbättra näring, utbildning, försörjningsmöjligheter och sociala skyddsnät. Vi stöttar också regeringar i att förutse och förebygga situationer som kan leda till svält. 

A woman with whose 10-month-old boy is suffering malnutrition at a WFP supported clinic in Al Dhale. Photo: WFP/Saleh Bin Haiyan
Jemen: En kvinna besöker en WFP-stödd klinik i Al Dhale med sin tio månader gamla bebis som lider av undernäring. Foto: Saleh Bin Haiyan. 
2. Människor dör inte förrän efter att svält förklarats

När svält väl förklaras är det för sent - människor dör redan av hunger. Med tillräcklig finansiering och tillträde har dock WFP expertisen för att kunna både stoppa och förhindra svält genom storskaliga insatser som kan hålla människor borta från svältens rand och samtidigt bygga upp motståndskraft mot chocker orsakade av konflikt, klimatförändringar eller sjukdomar. Vårt kraftfullaste verktyg är vår tillgång till och kunskap om de mest sårbara. För två år sedan bidrog WFP:s största ökning av livsmedelsassistans någonsin - från 1 miljon människor 2015 till nästan 13 miljoner 2019 – till att avvärja hungersnöd i Jemen, samtidigt som det gav bättre möjligheter till det humanitära samfundet i stort att utöka sina insatser.

Priset för att inte göra någonting inför dagens hungersituation kommer oundvikligen att mätas i antalet förlorade människoliv. Dessutom har det långsiktiga ekonomiska konsekvenser i form av minskad produktivitet och höga sjukvårdskostnader. Kostnaden av att förlora hela generationers mänskliga resurser är oräknelig, särskilt med tanke på att det handlar om länder som redan är bland världens fattigaste.

Med sina 60 år av erfarenhet ligger WFP i framkant när det gäller global hungerbekämpning och har en unik möjlighet i dagens mest akuta humanitära kriser. WFP:s kapacitet inom logisitik och leverans gör det möjligt att flytta enorma mängder mat dit det behövs som mest – i extrema fall med hjälp av flygtransporter. Vår kunskap om befolkningens behov möjliggör skräddarsydda insatse med samtliga partners som kan förhindra att hungersnöd återkommer. 

Children take a lunch of sorghum in Bilkey Payam, Akobo county, Jonglei, South Suday in January
Sydsudan: Barn i Akobo East, Jonglei, äter lunch bestående av durra med lokal frukt - svält förklarades senast i landet 2017. Foto: WFP / Marwa Awad
3. Hunger är den främsta dödsorsaken i svältkatastrofer

Som Världshälsoorganisationen uttrycker det, "mellan svält och död finns det nästan alltid sjukdom". Svält är en extrem, potentiellt dödlig form av akut felnäring som försvagar immunsystemet och gör kroppen mottaglig för smittsamma sjukdomar som kolera, malaria, lunginflammation och mässling. Även i sin mindre extrema form har felnäring långvariga effekter så som nedsatt fysisk och kognitiv utveckling, minskad utbildningsnivå och arbetsproduktivitet, samt ökad risk för sjukdom och död.

Boy receives a nutrition assessment in DRD
Kongo-Kinshasa: En WFP-medarbetare mäter omkretsen av en pojkes arm i en rutinmässig undernäringskontroll i Kalemie. Foto: WFP/Arete/Fredrik Lerneryd

Att säkerställa att människor får rätt näring räddar inte bara liv - det förebygger också långvariga hälsoproblem. Det är särskilt viktigt i konfliktsituationer då det kan vara svårt att nå fram till familjer som är i akut behov av hjälp. Därför arbetar WFP för att förebygga och lindra hungersnöd genom riktade åtgärder i form av livsmedel, näring och kontantöverföringar. Det hjälper människor att möta sina omedelbara behov, samtidigt som de stärker deras långsiktiga motståndskraft mot framtida hungerkriser.

Läs mer om WFP:s arbete för att förebygga hunger