Skip to main content

COVID-19 och Nobels fredspris  -  reflektioner kring en ovanlig praktik

FN:s World Food Programme är världens största humanitära organisation som assisterar 100 miljoner människor i 88 länder. Utöver en personalstyrka på omkring 20 000 medarbetare erbjuder WFP också praktikplatser för studenter och nyligen examinerade. Pinja Front, Kit Christoffersen och Erica Fahlström var praktikanter hösten 2020 och delar här med sig av sina tankar kring en praktik som både fick handskas med det udda formatet av distansarbete och ett viktigt ögonblick i WFP:s historia  -  att tilldelas Nobels fredspris.

När vi hade vår första dag i UN City (FN-staden) i Köpenhamn i augusti såg situationen för coronapandemin ljusare ut i Danmark i jämförelse med andra platser i världen. Reserestriktioner mellan de nordiska länderna hade nyligen lättats på och även om det fanns restriktioner i FN-byggnaden, som exempelvis reducerad kapacitet av platspersonal och inga fysiska event, så kunde mycket ändå anses vara normalt.

Under vår praktiktid har vi sett allt fler restriktioner i Danmark träda i kraft igen, från ökning av användande av munskydd till att arbeta hemifrån helt och hållet. Men coronapandemin har inte varit det enda som har gjort den här praktiktiden särskilt utmärkande. Vi råkade också vara en del av WFP:s nordiska team under ett historiskt ögonblick för organisationen — då WFP tilldelades Nobels fredspris för dess arbete med att bekämpa hunger i konfliktsammanhang, använda livsmedel för att främja förhållanden för fred, samt motarbeta att mat och hunger används som ett vapen i krig.

Dagen för tillkännagivandet kommer förbli minnesvärd: den oerhörda chocken och galna arbetsdagen som följde. Under den första timmen slutade aldrig kontorstelefonerna på de olika skrivborden att ringa.

Men exakt hur har både pandemin och fredspriset påverkat vårt arbete och våra uppgifter som praktikanter på WFP:s nordiska kontor?

Det nordiska kontoret ligger som sagt i den FN-hub — UN City — som finns i Köpenhamn. Kontoret är ganska litet i kontrast till de cirka 20 000 anställda världen över. Syftet med kontoret är att fungera som en länk mellan de nordiska länderna och WFP:s huvudkontor i Rom, regionala byråer och landkontor, likväl som att kommunicera det resultat som har åstadkommits tillsammans med nordiska regeringspartners. Detta för att kunna säkra politiskt och allmänt stöd till arbetet med att bekämpa hunger.

Det har nog aldrig varit en bättre och knepigare tid för att göra just det. Coronapandemin har fört fram hunger och ojämlikhet i ljuset och Nobels fredspris gav ett ansikte åt de nära 700 miljoner människor som lever i hunger samt bidrog till att sprida kunskap om det arbete som WFP gör för att bistå 100 miljoner människor i 88 länder. Vi har upplevt det under vår praktik genom exempelvis ökad mediabevakning av hungerfrågor, likväl som av WFP. Men samtidigt ökar hungern i världen på grund av effekterna av coronapandemin, konflikter och klimatförändringar. Humanitära behov är historiskt stora och WFP behöver mer stöd än någonsin för att kunna nå de planerade 138 miljoner, vilket är det största antalet i organisationens historia.

Som praktikanter på det nordiska kontoret stöttar vi det här kommunikations- och påverkansarbetet genom att kommunicera om WFP:s insatser, det andra globala hållbarhetsmålet för ingen hunger, samt de viktiga partnerskapen med de nordiska regeringarna — som är centrala partners för att WFP ska kunna genomföra sitt arbete. Vi kommunicerar huvudsakligen på de nordiska språken och gentemot en nordisk publik. Nedan följer några höjdpunkter och exempel på erfarenheter från vår praktiktid under den här utmärkande hösten.

Vad har varit ditt mest minnesvärda ögonblick under praktiktiden?
Pinja
Pinja har varit den finska praktikanten på WFP:s nordiska kontor och har sedan tidigare en masterexamen i utveckling- och internationellt samarbete från Jyväskyläs universitet i Finland.

Pinja: Det är svårt att inte bara säga ”Nobels fredspris”, eftersom det var en sådan stor händelse under praktiken. Men om jag vill nämna ett mer specifikt ögonblick från den dagen då fredspriset tillkännagavs var det den stunden då vi alla satte oss ner tillsammans klockan åtta på kvällen för att ta in en väldigt ovanlig arbetsdag, fylld med att översätta pressmeddelanden med korta deadlines, utforma tweets, svara på gratulationsmeddelanden på sociala medier och svara i telefonerna. Det var ett ögonblick av att andas ut efter en lång dag, men också då jag kände stor tacksamhet för att få ha tagit del av en sådan viktig stund i organisationens historia. Att äta middag och få prata om dagens händelser tillsammans med mina fantastiska kollegor var ett perfekt avslut på en utomordentlig dag.

Erica
Erica har varit den svenska praktikanten på WFP:s nordiska kontor. Hon har en kandidatexamen i globala studier från Göteborgs universitet samt har nyligen tagit en magister i journalistik vid Södertörns högskola i Stockholm.

Erica: Det är självklart svårt att välja ett specifikt ögonblick eller dag som är mer minnesvärd än när fredspriset tillkännagavs. Men jag tänker välja något annat, eftersom för mig har det varit en väldigt cool erfarenhet och upplevelse överlag att få göra en praktik hos en FN-organisation. FN-systemet — som står för internationellt samarbete, fred och mänskliga rättigheter — har nämligen länge varit något som jag har varit väldigt intresserad av och nyfiken på. Jag hade aldrig tidigare besökt FN-staden i Köpenhamn, vilket är en speciell arbetsmiljö med så många kontor från olika FN-organ som alla arbetar med olika globala frågor. WFP:s kontorslokaler ligger nämligen nära till UNFPA, UN Women, UNDP och IOM. Det är oturligt att praktiken skedde under COVID-19 eftersom aktiviteter i byggnaden och nätverkande med andra praktikanter var mycket mer begränsat på grund av det. Men det har trots allt varit spännande att få uppleva en sådan global arbetsplats.

Kit
Kit har varit den danska praktikanten på WFP:s nordiska kontor och studerar för närvarande sin master i internationell affärskommunikation vid Handelshögskolan i Köpenhamn.

Kit: Jag tror inte att något kan toppa att bli tilldelad Nobels fredspris, men en annan tid under vår praktik som helt klart var minnesvärd var när WFP:s verkställande direktör David Beasley besökte Köpenhamn under hösten. Det inträffade kort efter tillkännagivandet av fredspriset för 2020 och trots hans fullspäckade schema tog Beasley sig tid att hälsa på oss på det nordiska kontoret. Det gjorde stort intryck att vara nära en sådan central person inom WFP under en sådan viktig tid för organisationen. Besöket skedde i samband med ett rundabordssamtal och högnivåmöte om situationen i Centrala Sahel (en region i Afrika) som Danmark var med och anordnade — och förutom att ha varit starstruck från att känna en koppling till alla dessa viktiga personer som deltog i mötet och engagerar sig för samma sak, så tyckte jag också att det var intressant att få insyn i det arbete som all parter lade ner på den här typen av event.

Vad kommer du ta med dig från praktiken?

Kit: Den här praktiken har gett mig mycket praktisk erfarenhet av olika uppgifter inom kommunikationsområdet, vilket har varit intressant. Det har också gett mig en bättre idé av vad inom kommunikation som jag skulle vilja arbeta med i framtiden, så från ett studentperspektiv har det varit en lärorik process. Förutom det har jag älskat att få en känsla av vad ”arbetslivet” innebär, genom att arbeta heltid och få chansen att dyka ner i mer omfattande uppgifter än vad jag hade tid för på mitt studentjobb. Min utbildning har ofta ett väldigt akademiskt och teoretiskt fokus, så det har varit fantastiskt för mig att få komma ut och applicera teorin på verkliga praktiska situationer och utmaningar. I samband med det har jag upplevt att praktiken har stärkt mig mycket och gett mig inblick i vad jag kan förvänta mig av en anställning när jag är färdigutbildad, vilket har varit värdefullt för mig.

Pinja: Jag kan definitivt säga att den här praktiken har förbättrat mina kommunikationsfärdigheter och gjort mig mer självsäker i att arbeta med sociala medier och organisationskommunikation. Förutom att ha arbetat mycket med skriftligt material, som att översätta pressmeddelanden och skriva inlägg till sociala medier, så har det varit intressant att arbeta med visuell kommunikation. Till exempel har det varit stärkande att se att mina färdigheter i videoredigering har förbättrats under praktiken och jag kan definitivt tänka mig att arbeta med den typen av uppgifter i framtiden. Utöver det har jag som kommunikationspraktikant också lärt mig mycket om WFP och hur organisationen hanterar olika utmaningar — som undernäring och klimatförändringar — runt om i världen. Praktiken har helt enkelt gett mig bra överblick av WFP:s insatser och den humanitära sektorn.

Erica: Jag hade begränsad kunskap om den humanitära sektorn och humanitärt bistånd innan jag kom till WFP, då jag mest har fokuserat studier och tidigare praktik på långsiktigt utvecklingssamarbete. Att göra praktik hos WFP har därför varit värdefullt för att öka min kunskap om humanitärt arbete och den bredare utvecklingssektorn, då organisationen både arbetar med hållbar tryggad livsmedelsförsörjning och akut livsmedelsassistans i olika kriser. Kunskap om det här sambandet är något jag kommer ta med mig från praktiken — och såklart också viktiga färdigheter inom kommunikation och påverkan, vilka jag tror kommer vara mycket nyttiga att ha i bagaget framöver.

Några tips och rekommendationer till nästa ”generation” praktikanter?

Kit: Kasta dig in i de utmaningar och uppgifter som du blir ombedd att göra. Praktiken är en fantastisk möjlighet för dig att få praktisk erfarenhet av många aspekter av kommunikationsfältet, så se det som en möjlighet att lära dig och ta in all kunskap från alla de duktiga personer som finns i organisationen.

Pinja: Ta varje dag som en chans att lära dig nya saker, eftersom under den här praktiken kommer du inte endast att lära dig om kommunikation utan också om det arbete som världens största humanitära organisation genomför. Och om du har tid se till att dra nytta av WFP:s online-resurser där du kan läsa kurser om alla möjliga olika ämnen, inklusive om till exempel partnerskap och uppföljning.

Erica: Var inte rädd för att ställa frågor, dela med dig av dina idéer till arbetsgruppen eller be om att få testa på olika saker som du är intresserad av. Även om det alltid kommer finnas rutin- och prioriterade arbetsuppgifter så finns det utrymme för egna idéer och projekt inom det nordiska kontorets mandat — men då är det viktigt att planera för det i god tid.


WFP:s nordiska kontor ligger i UN City, FN-staden, i Köpenhamn. Två gånger om året — på våren och på hösten — välkomnar kontoret praktikanter från de nordiska länderna som är intresserade av att kommunicera om det andra globala hållbarhetsmålet och WFP:s arbete. Under praktiken får du som praktikant insyn i en mängd olika uppgifter inom kommunikation, påverkan och marknadsföring.

Är du intresserad av en praktik hos World Food Programme? Ta reda på mer om praktikmöjligheter här